Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือ
ตอนนี้ !!! หนังสือชื่อ " บอย  วิท อะ แบมบู ฮาร์ท  (เด็กชายผู้ที่มีหัวใจดุจไม้ไผ่)  –เขียนโดย  Chantal Jauvin ได้จัดจำหน่ายแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด E-book  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะได้รับการเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ Maverick House Publishing  นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
ดร.อัมพร  วัฒนวงศ์  อดีตเด็กกำพร้า ตั้งแต่อายุห้าขวบ  อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชนบทห่างไกล ที่เมืองไทย   ชีวิตที่ถูกต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อชีวิตรอดได้บนแผ่นดินโลก ท่ามกลางความโดดเดียว   เส้นทางทุกย่างก้าวเดินอย่างลำพัง  เต็มไปด้วยความขัดสน ยากจน  ล่อแหลม แทบจะเอาชีวิตไม่รอด  อาศัยอยู่ในท้องตลาดสด ที่จังหวัดสุรินทร์ จนกระทั่งชีวิตอายุได้ 15 ปี....
  
ข่าวสารและกิจกรรม
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือเด็ก
- เด็กขอทานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก สู่องค์กรระดับโลก
- หนังสือ
- โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
- มูลนิธิ ซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม” ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6
- มิจฉาชีพ
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- โครงการ : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
- โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY