Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (Chevron Thailand Exploration and Production  Ltd.)  และบริษัท เชฟรอนออฟซอร์ ประเทศไทย จำกัด (Chevron Offshore (Thailand) Ltd.)ในฐานะตัวแทนบริษัทผู้ร่วมสัมปทาน ปิโปรเลียม ได้แก่ มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด  (Mitsui oil Exploration Co.Ltd. ) บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTT Exploration and Production Public Company Limited)  และบริษัท พลังโสภณ จำกัด (Palang Sophon Limited)   ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6” รวมมูลค่า 143,197  ให้แก่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)    ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก จ.สมุทรปราการ   โดยปรับสนามเด็กเล่น ปูหญ้าเทียม ทาสีกำแพง รั้ว ประตูใหญ่ และห้องเรียนต่าง ๆ  เมื่อวันที 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่/พนักงาน อาสาสมัครจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต่างมีความอดทน เสียสละ และมีใจเป็นกุศลยิ่ง     มูลนิธิ ฟอร์เด็ก โดย ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ทีมงาน เด็ก ๆ  ต่างซาบซึ้งใจและขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมพัฒนา สิ่งแวดล้อมของศูนย์เด็กให้น่าอยู่มากขึ้น
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวสารและกิจกรรม
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือเด็ก
- เด็กขอทานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก สู่องค์กรระดับโลก
- หนังสือ
- โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
- มูลนิธิ ซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม” ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6
- มิจฉาชีพ
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- โครงการ : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
- โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY