Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์


โหลดแบบฟอร์มตอบรับการสนันสนุน โครงการแบ่งฝัน-ปันรัก...ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

 
ข่าวสารและกิจกรรม
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือเด็ก
- เด็กขอทานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก สู่องค์กรระดับโลก
- หนังสือ
- โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
- มูลนิธิ ซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม” ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6
- มิจฉาชีพ
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- โครงการ : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
- โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY