Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการ : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
โครงการ  : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
 
            มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ได้โปรดพิจารณาแบ่งปันผ่าน “โครงการ  : 1 องค์กร – 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่มเพียงบริจาค  3,000 บาท ต่อปี อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีกว่า 200 ชีวิต ณ  สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6  ที่ต้องการนมดื่มในช่วงเช้า (นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว) พร้อมอาหาร :โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง  โดยท่านสามารถบริจาคเนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ วันเกิด วันครบรอบสถาปนา วันครบรอบการก่อตั้ง การทำ CSR. วันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หรือ การบริการเพื่อการกุศล  ฯลฯ  ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปหักภาษีเงินได้ประจำปี

            ผู้บริจาคทุกท่านที่ได้บริจาคเงินตั้งแต่  4,000 บาท ขึ้นไป   เพื่อช่วยเหลือในกิจกรรม/โครงการใด ๆ แล้วนั้น มูลนิธิฯ พร้อมจะจารึกชื่อหน่วยงานของท่าน ไว้ ณ อาคารแห่งความฝัน  (บริเวณที่ดินแห่งความหวัง)   เพื่อประกาศเกียรติคุณงามความดีของท่าน  (นามนิติบุคคล หรือ นามบุคคล) ไว้ถาวรสืบไป
 
            ท่านสามารถอ่านจดหมายและตอบรับในแบบฟอร์ม โครงการฯ  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เลขที่ 1035/ 9 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1   ถนนศรีนครินทร์ 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  Tel. 0-2721-2983  Email:info@fordecthai.org  


น้ำใจจากท่านนอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ท่านได้รับคือ...
1. ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
2. จดหมายขอบคุณ พร้อม  การ์ดที่ระลึก จากใจเด็ก ๆ 
4. กรณีที่เป็นผู้บริจาคต่อเนื่องทุกปี มูลนิธิฯ จะจารึกชื่อ (บุคคล/นิติบุคคล)  เพื่อประกาศเกียรติคุณงามความดีถาวรตลอดไป ณ บริเวณอาคารแห่งความฝัน ที่ดินแห่งความหวัง
5. ความสุขที่ร่วมแบ่งปัน
6. รายงานผลการดำเนินงานองค์กร และกิจกรรมและโครงการฯ ผ่านเว็บไซด์    
ดาว์นโหลด จดหมายและหนังสือตอบรับ โครงการ : 1 องค์กร 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องอิ่มทอง

 
ข่าวสารและกิจกรรม
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือเด็ก
- เด็กขอทานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก สู่องค์กรระดับโลก
- หนังสือ
- โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6
- มูลนิธิ ซีคอนสแควร์ จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม” ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6
- มิจฉาชีพ
- โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์
- โครงการ : 1 องค์กร - 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม
- โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY