Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  Photo Gallery
โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ 2560
จำนวนรูปภาพ : 18
โครงการผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
          “โครงการผ้าป่าสามัคคี  ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส”    ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)   เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี   ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนการศึกษา  และนม & อาหารกลางวัน   โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม  (สุนทรชัย) พระวิทยากร ศูนย์ดรุณธรรม  ตำบลคลองกิ่ว  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เป็นเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์  และมีคณะพระสงฆ์ 9 รูป วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี   เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559    “วันแห่งความรัก : วันวาเลนไทน์”   ในวาระครบรอบการก่อตั้ง 18 ปี ของมูลนิธิฯ    ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 
                 โครงการผ้าป่าสามัคคี ฯ  โดยมีวัตถุประสงค์  คือ  เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  200 ราย  ให้มีนมดื่มและอาหารกลางวัน อย่างน้อยจำนวน 100  วันทำการจากจำนวน 220 วันทำการ  สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กจำนวน 1,400 ราย  การปลูกจิตสำนึกการมีจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และร่วมแบ่งฝัน-ปันรัก....ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์    ซึ่งมีคณะกรรมการ ผู้มีอุปการคุณ  ผู้ปกครอง ครอบครัวผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า  450 คน  โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่าการกุศลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   938,882 บาท และสิ่งของแบ่งปันเพื่อเด็ก ครอบครัวและชุมชนอีกจำนวนหนึ่ง               
 
              ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ได้กล่าวรายงานส่วนหนึ่งไว้ว่า  ศูนย์เด็กฯ แห่งนี้  ได้รับเงินอุดหนุน จากภาครัฐ  (เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย)  เพียงจำนวน 50,000 บาท เพื่ออาหารกลางวันเท่านั้น ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้รับ 5 หมื่นบาท ในระยะแรกได้รับ 20,000 บาท  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดบริการ และต้องการความช่วยเหลือและจำเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมีเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ยังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก  ผมมั่นใจยิ่งว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุข   มีเมตาอารีต่อกันมากขึ้น  สังคมและสิ่งแวดล้อมจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นตามลำดับ ความร่วมมือร่วมใจจัดตั้งเป็นโครงการผ้าป่าสามัคคี  ผู้ที่มาร่วมและไม่ได้มาร่วมก็ดี  ต่างร่วมมือ ทำความดีต่อกัน ด้วยใจเป็นกุศล  สมควรได้การยกย่อง ชมเชยยิ่ง   ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ และมาให้กำลังใจ สนับสนุน จากการทำความดี จากทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ได้ประกาศรายนามผู้บริจาค ผู้สนับสนุนในบริเวณงานนี้ด้วยแล้ว    ขอบคุณอีกทั้ง กับผู้มีส่วนรวมด้วยช่วยเหลือ จากทุกคน ทุกครอบครัวในวันนี้ และอีกในอนาคต   ทั้งนี้เพื่อยังผลต่อเนื่อง ยั่งยืนต่อไป 
 
               อนึ่งมูลนิธิฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีทุกท่าน / ทุกหน่วยงานมูลนิธิฯ ได้ประกาศรายชื่อในพิธีงาน ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6  และผ่านการอาราธนาคุณงามความดี โดยพระสงฆ์ 9 รูป ด้วย โดยสมบูรณ์ จำนวนรูปภาพ : 13
โครงการแบ่งฝัน-ปันรัก...ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ 2558
จำนวนรูปภาพ : 26
อาสาสมัคร (Volunteer)
จำนวนรูปภาพ : 8
โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก/อบรมเด็กก่อนวัยเรียน
จำนวนรูปภาพ : 89
โครงการเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่ยากจนด้อยโอกาส
จำนวนรูปภาพ : 45
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
จำนวนรูปภาพ : 13
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองเด็กและครอบครัว
จำนวนรูปภาพ : 13
โครงการการให้ความช่วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้
จำนวนรูปภาพ : 3
โครงการให้การช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล
จำนวนรูปภาพ : 10
โครงการสุขวิทยาอนามัยและพัฒนาชุมชน
จำนวนรูปภาพ : 9
อุปการะเด็ก
จำนวนรูปภาพ : 16
มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง
จำนวนรูปภาพ : 8
ไข่ไก่หนึ่งฟอง...เพื่อน้องสองคน
จำนวนรูปภาพ : 22
กิจกรรม นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว
จำนวนรูปภาพ : 33
สนามเด็กเล่น...ของหนู
จำนวนรูปภาพ : 70
ทุนการศึกษา...เพื่อเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวนรูปภาพ : 0
ห้องสมุด...โรงเรียนของหนู
จำนวนรูปภาพ : 18
รถจักรยาน...เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
จำนวนรูปภาพ : 3
รองเท้าแตะ...เพื่อเท้าน้อง
จำนวนรูปภาพ : 3
   1 2

Engine by MAKEWEBEASY