Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
 รายนามผู้ร่วมแบ่งปัน

 

ชื่อบุคคลหรือองค์กร ชื่อบุคคลหรือองค์กร ชื่อบุคคลหรือองค์กร
ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ทพ.อมรสิทธิ์ เมืองคุ้ม อนุสรณ์ ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย
ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกร ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล คุณอำพล วัฒนวงศ์
มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล คุณปรีชา สุวรรณประไพ คุณโทนี่ – คุณดุษณี  เทอร์ช  
คุณสุมาลี จรัสวิชากร (จูลี่) มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ยูเอสเอ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
H.E.LUIGI  BRESSAN  อาจารย์สุทิน-มิสเตอร์จาร์วิส โกโยเอก้า  คุณวันดี สมิท
INSIEME SI PUO', ITALY  WILLIAM D.THOMAS   CHANTAL C.JAUVIN   
คุณแม่ชวนชื่น ยงวณิชย์ อนุสรณ์นายภักดี   ยงวณิชย์ รศ.ทิฆัมพร – คุณประพัฒน์ ยงวณิชย์
คุณประทีป ยงวณิชย์ อนุสรณ์แด่ลูกพัฒน์ทิพร ยงวณิชย์ อนุสรณ์แด่นายประชา ยงวณิชย์
สโมสรสตรีนานาชาติ สมุทรปราการ UPS.Foundation  Inc. สภากาชาดไทย
PIERGIORGIO DAROLD 
DANIE GIAFFREDO 
STEFANIA
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บจก.พฤกษา เรียบเอสเตท
 THE TARGET FOUNDATION UNITED WAY WORLDWIDE  (UWW) กองทุนมอนซานโต้
Target Sourcing Services/AMC Associated Merchandising Corporation THE GENERL MILLS FOUNDATION มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
บริษัท ไทยเฮอร์ริค จำกัด   บจก. เอ็น ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์
บจก.ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  บจก. ดีทแฮล์ม แทรเวิล(ประเทศไทย)  RODNEY & JULIE HEATHER  
คุณพ่อบรูโน ซอฟเปลซา วัดนักบุญโทมัส  บจก.ขนส่งจำกัด
บจก. เอชดี ดิสทริบิวเเตอร์(ประเทศไทย)  สโมสรโรตารีกรุงเทพ สุวรรณภูมิ สถานฑุตญี่ปุ่น
 
บริษัท สหวิทยาสตรีลอินดัสตรี จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหงประเทศไทย  บมจ.  เคาน์เตอร์เซอร์วิส
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นต์เตอร์ จำกัด(ร้านนายอินทร์)   บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด MMP.Chula 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสารธารน้ำใจ โดยคุณชลธาร ลีลาศเจริญและเพื่อน คุณสุรชัย  ขันอาสา
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)
คุณชนะ  นพสุวรรณ
 (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)
ห้างหุ้นส่วน คอฟฟี่ เชฟ จำกัด
คุณประทีป ยงวณิชย์และครอบครัว
สโมสรโรตารี ธนบุรี ตะวันตก
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ไทย จำกัด
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
โรงเรียนบางกอกพัฒนา
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท เอ-ชัย ดิสบิวชั่น ซีสเทม จำกัด คุณมณีสุดา  ศิลาอ่อน
คณะผู้บริหารและทีมงาน S&P คุณปราโมทย์  วงศ์ปักษา บ. สยามซานิทารีแวร์อินดัสรี จก.
คุณจตุภูมิ  พุ่มอิ่มและทีมงานกองช่างเทศบาลสำโรงใต้  สนง.เทศบาลสำโรงใต้ คณะทีมงานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว. วัดราษฎร์บำรุงวราราม สระบุรี
คุณพ่ออดุลย์ อุษณาจิตต์และครอบครัว บริษัท โมเดอร์น ฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น
คุณประทุม  แจ่มใส (ทุม) คุณอุดม  อุ่นแก้ว (ดม) คุณรัมภาศรี  ประทีปะเสน (มะปราง)
คุณสุธาสินี  เที่ยงเจริญ (ต่าย) คุณศิริประภากร  อินทรังสี (ศิ) คุณภิชาภัช  บัวช่วงรุจดา (ตุ่ม)
คุณจิตวดี  เลื่อนลอย (นุช) คุณวัชรินทร์  นันธิสิงห์ (เขียด) คุณลัคนา   เหมาะดี (เอ๋)
คุณวันดี อันเตวาสิก (แหวน) คุณยุวรินทร   เข็มทอง (นัท) คุณสุรีรัตน์  ทรงดาวเรือง (รีย์)
คุณเกียรติสุดา คงสม (ผึ้ง) คุณสมชาติ การเพียร (ชาติ) คุณอนุชาติ เจริญสุข (นาฟ)
คุณสุรชัย ศรีธนู (ชัย) คุณจตุพร  สาระพันธ์ (เปิ้ล) คุณปิยรัตน์ สายสินหรั่ง(จัน)
คุณสมเพียร ทองเถาว์ (เพียร) คุณสุวรรณา  วงศ์ปภาพินท์ (ผิง) คุณจารุวรรณ ทรัพย์เกียรติกุล (เจิน)
คุณอธิศนันท์ ตันติภูวิวัฒน์ (ตาล) คุณสมหมาย โชติช่วง (หมาย) คุณสุไพลี คงแสงบุตร (สุ)
คุณสุภารดี สระภู (ต่าย) คุณเครือวัลย์ นาเมืองรักษ์ (ปู) คุณวิมลมณี พลายลำทวน (นา)
คุณธัชก์ ชลทานนท์  (บิ๊ก) คุณกนกวรรณ สงสะนะ (นก) คุณสมพร ลินดา  (ต้อย)
คุณประสาท อันเตวาสิก (ลุงสาท) คุณนภาโรจน์ เทียนประสาท  (มินท์) คุณพัชรพร ตั้งสกุล (เอิร์น)
คุณดินา พัฒนา (ดินา) คุณพิมพ์วิไล ศรีสถาน (ปู) คุณเจษฎากร  แย้มพราย (มี่)
คุณกุสุมา ผาจันทร์ (เบล) Dr.Mark Dixon Tran Sarah
คุณอรณิช เกตุทัสสา Cristina Constanzovi Giorgia Garbuio
Robert Schott Megugam Doan Nam James Lam
Chan Enuch Anna Della Lucia Viola Gradi
Sabrina Sommacal ร้านผ้าหอม โดย คุณสิทธิ์-คุณจอย คุณบอล-คุณนุ้ย-คุณนนท์-น้องนะโม
GUAL TIERO COPPE Kenji Shibata Erika B Valente
Paracap and Friend DR.GARVUIO ROBERTO บริษัท ซันไชด์ สตาร์ จำกัด
GARBUIO CARLO  E PAOLA BASSANELLO ADA SALAMON GARBUIO FRANCESCA
STRAMARE ERMANNO ARGENTA ANTONIO RACCANELLO ANTONIETTA
MASCHIO GIUSEPPINA COPPE ANTONIETTA & SPADETTO CLAUDIO  คุณศศิธร ทองสุทธิ (เอ๋)
JAN & KENVIN BRIGGS SHIRLEY TAN SUZIE JHANJI
BIANCA KLEINHERENBRINK KAY HICKEY DAVID TOMAS
MICHELA PLANESI SARAH CHAPLIN GERALONE MCEVOY
CHRIS METZELAAR ROXANNE OYES ANGELIQUE  LEIJDEKKER
MARINNE METZELAAR CHRIS METZELAAR JULIE  NGUYEN
MARY SAYESS THOMAS RINNE TRIM ACTIVE RETIREMENT GROUP
คุณปราณปรียา ใจน้อย SWAY WOMENS INSTITUTE ASRIANA BERRA ANDREA MUDDOLON
GAYLE MESLE MD. DUNCAN WEBB ALISTAIR WEBB & MOM EUNICE
FR.PAUL BRIEN GHANUNYA PIMPLA V.M.SANDERSON
JUDI BLACKHURST ISABLLA SIKATTIN ROBER KRYGIER
LINDAS EATON MARINO & ELEONCRA RICHARD MACKAY & DONNA FLORIO
TECHER KARINA JASON &  KAYVALYN  STEFANIK  บริษัท คอฟฟี่เชฟ  จำกัด
ท่าอากาศยานกระบี่ ร้านเดียร์ มาร์ท (คุณธนกร  ฝาเฟี้ยม) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก
บจก.  โตโยต้า อันดามันกระบี่  โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสนามจันทร์
บจก. ศรีฟ้าเบเกอรี่  คลินิกแพทย์จักรวุธ-อรอนงค์ พลอยซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง บจก. คลังพลาซ่า
โรงแรมโฆษะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาจอมเทียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น บจก.แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  บจก. โชคชัยแรนช์รีสอร์ท
บจก.  อุบลวัสดุ  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สยามดิจิตอล  (คุณอารดา  จิราสุวัฒน์)
หจก.  ไพศาล ซุปเปอร์สโตร์ ร้านละภัดสะรินกาแฟสด บจก. นครินทร์ พัฒนาเวชกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี บจก.โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี ธ.เจริญเภสัช มินิมาร์เก็ต บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ – นครสวรรค์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด โรงแรมเก็นติ้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี บี แอนด์ บี ซุปเปร์มาร์เก็ต – ระนอง ภูหลวงโฟโต้ดิจิตอล
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง บจก. นครชัยแอร์
โรงพยาบาลพิษณุเวช สถานพยาบาลอันดามัน–ระนองการแพทย์ บจก. อีซูซุตังปักศรีสะเกษ
โรงพยาบาลรัตนเวช พิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร้านยาเภสัชกร
โรงพยาบาลเพชรรัตน์  เพชรบูรณ์ บจก. ธ.พัฒนมาร์ท โฟโต้เฮ้าส์ แอนด์ เวดดิ้ง สตูดิโอ
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต บจก. วันชัยวินเดย์ บมจ. ทีโอที  สาขาสงขลา
บจก. ป่าตองพี่น้องทรัพย์ ล้านทอง ซุปเปอร์มาร์ท รัถการโพลีเวชกรรมคลินิค
บจก. ทูเดย์ แอสเซ็ท (ประเทศไทย) บจก. สรรพสินค้าแจ่มฟ้า พลาซ่า  คลินิก นพ.เกรียงศักดิ์ – พญ. พิพิธพร
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ บจก. อุตรดิตถ์ เอสที เทรดดิ้ง บจก. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซีเนม่า
ร้านอาหารคุณตุ่ม บมจ. ทีโอที  สาขาอุทัยธานี หจก. พงศ์พันธุ์สหกิจ
บจก. โตโยต้าสุพรรณบุรี  สาขาอู่ทอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เกรท บิวตี้ คอมเพล็กซ์ – ฟอร์จูน
โรงพยาบาลสามชุก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ โคลองเซ่
ติณณ์  ดิจิตอลแล็ป วิโรจน์ – ธาดาคลินิก โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
โรงพยาบาลรวมแพทย์ สุรินทร์ ร้านซ้งโภชนา บจก.โตโยต้า เอ็มไพร์ส
สถานรถไฟสุรินทร์ ร้านไปรษณีย์บ้านวรางกูล หจก.อนสรณ์โกลบอลไลซ์
    บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล
บจก. น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น ร้านแบล็คเมจิก ร้านกาโตว์ เฮ้าท์  สาขาเซ็นทรัลพระราม2
บจก. ทิพย์พัฒน อาร์เขต โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลศิครินทร์
บจก. ปรินทร โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ร้าน KO KO – สยาม ทองเจริญอพาร์ทเม้นท์ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ร้านเดอะบอสแอพพาเริลล์ (มันโมฮันซิงห์) เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม บจก.ศูนย์อาหารแพลทินัม ฟูดส์ เซ็นเตอร์
สถานีรถไฟกรุงเทพ บจก.ลาดพร้าว ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ ปิยฉัตร โพลีคลินิก
บจก. กิจศิริซีเมนต์ บจก. เตชะจรัสฮอนด้า ออโตโมบิล บมจ.นครหลวงไทย สาขาเฉลิมพระเกียรติ
ร้านช้อนเงินช้อนทอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บจก. สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล
ร้านสวัสดิการทหารอากาศ – ฝ่ายบริการสินค้า บจก. เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนลแมนูแฟคเจอเร่อ การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน  สาขาย่อยห้วยขวาง
บจก. ปทุมรักษ์เวชการ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ – รัตนาธิเบศร์
บมจ. ทีโอที  สาขาปทุมธานี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัดนักบุญโทมัส
บจก. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ บจก. พี.เอ.มินิมาร์ท สนง.ที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางใหญ่
บจก. โตโยต้าสกลนคร (1992) 
ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บจก. ดับบลิว เอ็น ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรส สนง.ที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางบัวทอง
คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ คุณเกียรติ   เทพินทราภิรักษ์ คุณไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ
คุณจารึก อ่อนส้มกฤษ คุณสมชาย  พันธ์นาค คุณวัฒนา  ดีรัตนะโภคา
คุณรัดเกล้า   วาณิชนาวี คุณณัฐวดี  สัยพันธุ์ คุณวรางคณา   รุจิรวงศ์
คุณรัชดา   พันธุ์อินทร์ คุณศรศักดิ์  ลาภวิกรัย คุณอุษณีย์   อุดมสิทธุ์
คุณอนิรุจธิ์ โพธิ์มีศรี คุณสมชาย  องค์ศิริพร คุณนงลักษ์   ธีรพันธ์พิชัย
คุณศิริลักษณ์ โชคชี้ชัย คุณนคร  พันธ์เถื่อน คุณวีณา   ธนกิจตระการชัย
คุณจุมพล   พิพัฒน์ศุภากร คุณแวน  วันงาม คุณปัทมาวรรณ   กมลเสรีรัตน์
คุณตรีรัตน์ วงศ์สภาพร คุณสินิสา กลิ่มยี่สุ่น คุณนันทิญา   อัศวเนตรมิต
คุณนันทิญา   อิศวเนตรมิตร คุณสุปรีชญา  ชลเจริญ คุณภัทราพร  ชลเจริญ
คุณภัทราพร  วัฒนเสถียร คุณทิพวรรณ์  รสสุธรรม คุณวรางคณา   กาญจนพาที
คุณจารุณี   เงินพงพันธ์ คุณสุปรียา  ศรีหิรัญ คุณวรุตม์   รัตนทับทิม
คุณอิสริยะ สุวรรณาคินทร์ คุณชวัลรักษ์  แปลงประวัติ คุณจอมสุดา   ตันตริยานนท์
คุณวรรธนา  มงคลศรี คุณชนะจิต  กาญจนาคพันธุ์ คุณโอฬาร  ศิริเจริญ
คุณธนกร   ปัญโญธนากร คุณปริทรรศน์  พิมพานุวัตร คุณชูพร  พงษ์พัฒนากุล
คุณกนกพร  ศรีบัณฑิต มงคล คุณพจณีย์  ศรีโหร คุณภัควรินทร์   ธำรงวัฒนหิรัญ
คุณพรเทพ   ลือวิทวัส คุณทิพวรรณ  ซาท่าไม้ คุณชวน  บัวสุวรรณ
คุณคลี่เอก   มาสมาน คุณจิรวัชร์  จงสถาพรพงศ์ คุณวรรณวิมล  พุทธสุวรรณ
คุณปฐมพงศ์   จำปาศักดิ์ คุณภัทรา  ตรีพุทธรัตน์ คุณเกรียงศักดิ์   สงวนศักดิ์
คุณเดชา   ปริญญาสุข คุณเกียรติศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์ คุณภัทรเดช   ปฎิวินทกร
คุณอาทิตย์  บันเล็งลอย คุณกัลยาณี  มิ่งวิบูลย์ คุณตรี   ศรีสอน
คุณพิทักษ์  ยุทธวิสุทธิ์ คุณมลิวัลย์  เจียมพาณิชยกิจ คุณมณฑารัตน์  น้อยฉายา
คุณอรพรรณ  แสงศิริกุลชัย คุณผดุงศักดิ์  สุขสมไทย คุณอุรสา   พงษ์เสรี
คุณกอบกุล   พึ่งสุชนสุนทร คุณภามาศ  จินาพันธ์ คุณพุทธิพงษ์   สุกิตติวงศ์
คุณวิธัญญา   ภัทรวิมลพร คุณมนต์นรี  เลอเลิศภักดี คุณเอมิลา  โต๊ะชื่นดี
คุณชุรีพร  จารุธนกิจพานิช คุณปริมปราง  พรหมมาณพ คุณวิโรจน์   โชควิวัฒน
คุณบุญลักษณ์  ฉวีวงศ์วิวัฒน์ คุณสุวรรณ  สาธุรัตน์ คุณจฑาทิพย์   เจริญชาศรี
คุณพนิดา   เดชะเกษมบัณฑิตย์ คุณภัทราวรรณ  พรรณรังษี คุณเสาวนีย์   ธารีพุฒ
คุณสุเมธ  วรสุทธิพิศาล คุณกณิษฐกา  ธาตุเสถียร คุณวัฒนพงษ์   ปัญจเรือง
คุณศิริกานต์  บุนนาค คุณภัทริยา   แก้วอุดม คุณชนะ   บุณยะชัย
คุณปาริสา   ภัคดุรงค์ คุณสิทธิเชาว์ โสภณกิจพิพัฒน์ คุณภัทรจิต ศรีรัตน์
คุณวชิราภรณ์   รุ่งบรรณพันธุ์ คุณกนกวดี เหล่าชาญกิจวนิช คุณจารุณี อรวงศ์ไพศาล
คุณปัณฑารี   เลิศวิโรจน์ภาวร คุณจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง คุณวรวรา บุนนาค
คุณอภิรัฐ   แสงธงทอง คุณนวพร รัจนพล คุณลัฎกา ลายเลิศ
คุณภาวิกา   จวบสวัสดิ์ คุณมณีรัตน์ ทัดมาลี คุณณัฐธิดา หรหมวงศ์ทิพย์
คุณขณิษฐา   สุดายุวร คุณวัลคุ์วดี ศิริปิ่น คุณชนันยา พินิจสุทธาโภชน์
คุณสุวิศาข์   มณีสว่าง คุณตรีรินทร์ เฟื่องอารมย์ วรรณิภา  สถวภิรมย์
คุณฤดีรัตน์   สกุลพงษ์ไพศาล คุณอัญชลี จันทรวิโรจน์ คุณณุฑาวดี อุบล
คุณวลัยพร   เตชะขจรเกียรติ คุณภิระเนตร์ วิทยาธนรัตนา คุณอภิษฎี  มูสิกอง
คุณบัณฑิต   เพียรวุฒิกุล คุณกุสุมาลย์ สุจเร คุณมนัสนันท์ ไชยประเสริฐ
คุณปวีณา   อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา คุณดุษฎี แก้วงาม คุณชญาภา ก่อเจริญชัย
คุณวันเพ็ญ   อรรชุนเดชะ คุณเศษฐสุดา ตุลยธัญ คุณกฤษฎา นุตาลัย
คุณวิรวรรณ  สิริจิตานนท์ คุณกิรณา งามวิชานน์ คุณณวรา ไชยเชาวน์
คุณสรวิศ   วงศ์ปัญจ คุณจงจิตต์ เลี่ยงเพ็ญวงษ์ คุณชลิตา ทองทิพย์
คุณศุภพล   พรหมพระสิทธิ์ คุณณัฐสมน ชัยเกียรติ์สุนทร คุณกิตติ บุญรังคะ
คุณเพ็ญนภา   คงคาวิทูร คุณพัชรินทร์ เกตุนิมะ คุณเมธินี พิทักษ์ธนานนท์
คุณสุหทา   เหล่าอยู่ดี คุณม่านฟ้า ปานเม่น คุณจิตติมา เปาทอง
คุณสุชาดา   อุดชาชน คุณทวีวุฒิ ดานุสวัสดิ์ คุณธีรวรรณ กตัญญูตานนท์
คุณปณิธาน สุวรรณโรจน์ คุณพรรณวดี กาญจนโอภาษ คุณสิวาวุฒิ อุลมัย
คุณปิยะมาศ  ทาวิชัย คุณปรางทิพย์ ลาภานันตรัตน์ คุณวิทยา ตันไชย
คุณยุภา   จิตรภาษ์ คุณไพฑูรย์ ธำรงกิตติคุณ คุณสุธาทิพ ภัทรวิมลพร
คุณศนิสา   พลังตระกูล คุณสุวิมล เจริญเลิศศักดิ์ คุณประวีณ์นุช วัฒน์ธนชัย
คุณอภิญญาภรณ์   ประดับหยิ่ว คุณนันทรัตน์ สามิตะสิน คุณจริยพันธุ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
คุณปิยะนุช   สถิตยัง คุณสิริกาญจน์ กุลวัฒน์ชินโชติ คุณจิตตพงษ์ จิตเมตตา
คุณสุหรรษา เกิดแก้ว คุณดุษฎี ฐิติวร คุณอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ
คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล คุณวรนุช วินยเวคิน คุณวิชชุดา เกษแก้ว
คุณศิวัต ประกอบบุญ คุณพัชนินทร์ โกช่าง คุณธีรยุทธ หวังศรีนภาวงศ์
คุณสาธิตา สิริโชติกุล คุณพรรัตนา เบ็ญจกุล คุณวรรัตน์ วัฒนกุล
คุณประเสริฐจิต ศรีนิลทา คุณสรัญญา ศรีสมบุญ คุณกฤติมา เอี่ยมแจ้ง
คุณอัญชลี เจริญทรัพยานันท์ คุณนพพล เจริญแจ้ง คุณศศิมล แซ่ฉั่ว
คุณศศนันท์ จึงวิวัฒน์อนันต์ คุณสุพัตรา วรวนิชย์ คุณศศิธร มาเมือง
คุณมณิพัชร์ ปัทมบริสุทธิ์ คุณจินต์จุฑา สุดใจ คุณชนิดา เสถียรโชค
คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหม คุณกิตติ สุวิชานกุล คุณฉันทนา วิทยาเรืองเดช
คุณสุภาณี มโนวิชรสรรค์ คุณรัฎภรณ์ สันถวรักษ์ คุณอังกูล มีสมลาภ
คุณนันดา เลิศศักดิ์ธนกุล  คุณเจริญใจ ทองนุ่ม คุณสรวิชญ์ เฮงเจริญ
คุณทวินุช กล่นสุคนธ์ คุณสมนัส เลียงขจรเกียรติ คุณเมธี สวยจรรยา
คุณศิริรัตน์ การงานอันวิจิตร์ คุณธัญสินี ทองน้อย คุณเมษ แก้วคง
คุณสมเกียรติ เลิศวัฒนาสมบัติ คุณสุทิน จันทร์เพ็ญ คุณสินทัศน์ ชัยอาภา
คุณอัญชิษฐ์ สิทธิกูล คุณอนันตชัย ค้าสุวรรณ คุณสัญญา แก่นไม่อ่อน
คุณปิยธิดา โรจนสินธุ คุณจุฑารัตน์ ตันติประวรรณ คุณริสา ทองยา
คุณปิยรัตน์ สุนทรพงศ์ คุณธิดารัตน์ มหิวรรณ คุณศิริพร เหล่าอารยะ
คุณไพลิน เตียงพิทยากร คุณสุรัศมี จันเหิมหงส์ คุณชนนิภา มหาพัฒนไทย
คุณยุทธพงศ์ มีแก้ว คุณสุรีวรรณ สมสกุล คุณกันตินันท์ คุณวัลลี
คุณวีระ ปทีปอมรรัตน์ คุณสุมนมาลย์ องอาจ คุณคะนึงนุช สหชัยรุ่งเรือง
คุณทัศฤกษ์ จันทราทิพย์ คุณภัทรานิษฐ์ เมฆสัมพันธ์ คุณวีรวรรณ แต้สมบัติ
คุณฐิติพร เผ่าภระ คุณวราศิริทร์ ศุภศิริสินธุ์  คุณวรีภรณ์ มุกดาประกร
คุณศินีนาถ ทองเสภี คุณสุธิดา ศรีลำพัง คุณอุเทน รุจิธารณวงศ์
คุณวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ คุณปวีณา เพชรสูงเนิน คุณธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก
สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชนกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คุณปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล คุณธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล คุณจิตต์กษมา ชูมัง
คุณชาลี ใจหาญ คุณนิจวรรณ ตั้งวิรุฬห์ คุณสุภัทร์ อักษรชัยพฤกษ์
คุณประภาพร กำลังเสือ คุณปุณยกรณ์ ถาวร คุณยอด พงษ์สกุล
คุณสุวัติชัย คุณาพรธรรม คุณสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ คุณสุวัฒน์ สุขอินทร์
คุณธรรมสรรค์ จรัสวุฒิปรีดา คุณสงัด ลาวัฒน์เสถียร คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงดี
พลโท วิรัติ สุดรัก คุณวรรณี ประณีตพงศ์ คุณกัณฑพร โอษฐ์จันทึก
คุณยมุนา กลีบสัตบุศย์ ครอบครัว นายพันธ์พีระ คุณสุดาญา ออประยูร
คุณลออ โควาวิสารัช คุณรินทร์ ธนาเอกเสฎฐ์กุล สนง.ดับเบิ้ลเอ (คุณอารมณ์ มะยะเฉียว)
คุณประวิทย์ แต่ตั้ง คุณวิฑูรย์ สมานวงศ์ไทย อำไพขณิษฐ์ สมานวงศ์ไทย
บริษัท อมรวิชั่น (บางกอก) จำกัด คุณสิริสังวาล ศรีแสงยงค์ คุณสภัค ศรีสุข
คุณชญาดา วรีพัฒน์ คุณสุธี เหลืองอร่ามกุล คุณพจณี เพ็ชรวิบูลย์
บ้านซารนิลลี่ เฮ้าส์ คุณบุญศรี ชลิตตาภรณ์ คุณธนงค์ ลีลาประชากูล
คุณประพันธ์ แถวกระต่าย คุณอรัชญา เงินวิลัย คุณวัชรินทร์ ชัยพัฒนาการ
คุณกานดา พุฒตาล คุณปรียนุช บูลกุล คุณพรรณี อะวะโน
คุณไพจิตต์ เฉลยวาเรศ คุณสินี ช่วงสุวนิช คุณศศริมธร มลากุล
คุณแม็กซ์ แอนโทนี เทอร์ บริษัท ฟอจูน่าโฮเต็ล จำกัด คุณไพฑูรย์ โฆษิตสกุล
คุณรวีวรรณ์ ทองคำชุม คุณกนกวลี เฉยบำรุง คุณบริภัณฑ์ ไหลศิริกุล
คุณธานินทร์ กาญจนวราพันธ์ คุณลัดดาวัลย์ รวยราบ บริษัท สเพราท์ เทคนิคัล จำกัด
คุณวิไลวรรณ คำดี คุณปรมพร ประสพศิลป คุณศศิธร ล่องเลิศ
คุณเกียรติพร กิจเจริญวณิชกุล คุณอัญชลี รีชัยพิชิตกุล คุณศิริตลา แสงด้วง
คุณวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ คุณสุรพัฒน์ ทั่งสกุลทอง คุณจุฑามาศ ยมศรีเคน
คุณนฤมล กริชพิทักษ์เงิน คุณทรงยศ สีจร คุณชลกร สุมนะเศรษฐกุล
คุณชลลดา วีรพร คุณนพพร วีรพร คุณภณิดา ตั้งวิญญู
พนักงาน บริษัท เอบีบี จำกัด คุณนัคพัฒน์ ยิ้มเศษรฐี (คุณทัศนา ประสพสุขโชคมณี) คุณสรวงสุดา สินสาฎก (คุณสุพิชฌา เพทเตอร์สัน)
คุณวันทนา นิสสัยพันธ์ คุณสมชาย สุภัทรกุล พ.ต.หญิงวรรณภา เมธาจิตต์พันธ์
คุณพัชรากาญจน์ ศุภจิราวัฒน์ คุณศิริพร รัจนาอัมพวัลย์ คุณยุพา ศิลปะรายะ
คุณอารยา วรสุมันต์ คุณอุทมวัลย์ พิริยะวัฒนไพศาล นายสัตวแพทย์กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง
คุณจันทร์จิรา ปันสีทอง คุณพิสิทธิ์ ข่ายม่านและครอบครัว คุณแย่ ลิ เว่ย
คุณพิมพ์ลักษณ์ ธรรมวานิช คุณสฐิกา ศรีสวัสดิ์ คุณอรุณี ศรีณรงค์
คุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ คุณพวงพร ปิ่นรัตน์ คุณบวรเดช โกมลวาจ
คุณดารณี เกวลี คุณกฤษนันท์ เกาวลี คุณเสาวนีย์ วีรเมธากร
คุณนวรัตน์ แก้วอ่อน คุณพรชัย ชัยสิริโรจน์ คุณร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาส
คุณวณิดา โพธิ์ไพจิตต์ คุณพิมพ์ปวี ศรียากุล คุณนิดาวัลย์ ลีหะวงศ์
คุณคณิต เอี่ยมระหงษ์ คุณเบญญาภา เพ็ญธิสาร คุณพิทักษ์ จงก้าวหน้า
คุณพรนภา บุญมาศิริ คุณวรรณพร วงศ์สรรคกร คุณจารุวรรณ บรรณวัฒน์
บริษัท พี.เจ.ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษรา พรหมแก้ว คุณกัญจนา จักรแสงชัยโชติ
คุษโสฬส โพธิรัตน์ คุณจิฎากาญจน์ กาญจนนันทิวัฒน์ คุณโชติรัตน์ อภิวัฒนาพงษ์
คุณกันติชา อริยพงศ์ไพศาล พันเอก ปิยะบุตร สารฤทธิ์ คุณสุนันท์ ยอดบุตรดี
Energle Magazine,Italy Rossana Fumagulli  Professor Ghiringhelli 
คุณพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ คุณลัฐิกา ศรีสวัสดิ์ คุณอุทุมวัลย์ พิริยะวัฒน์ไพศาล
คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนมารดานฤมล นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการภาคพิเศษ  อนุสรณ์แด่คุณแม่ไพบูลย์ ยอดบุตรดี
และพี่ประเมศฐ์ สวัสดิ์โยธิน
บจก.จีทีเอช ออนแอร์ จำกัด คุณวิภา สุนทรมีเสถียร คุณสุนันท์ ยอดบุตรดี
Max – Co Club คุณประหยัด เมฆสิงห์วี ครอบครัวเมฆสิงห์วี
คุณชมัยพร วิทยาพูล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินตรัสตรี จำกัด
โครงการเสื้อชมพู-ขาว ถวายพระพรฯ บริษัท เป็นคุณ จำกัด คุณกษมน กิติอำพล
บริษัท แบ็กซ์เทอร์ เบรนทัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี่  จำกัด (มหาชน) Mr.Rajesh/ Director of Marine Service(Thailand)Co.,Ltd.
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด Lighthouse Alliance Church Sydney, Australia   บริษัท ทิพยพัฒน์ อาร์เขต จำกัด  สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม Garbuio Giorgia Cristina Gostanzovi
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาสำนักพระปิ่นเกล้า ร้าน 555 เปเปอร์พลัส สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัล พระปิ่นเกล้า
คุณทัศนีย์ หอกิจติกุล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช
สถานตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ การกีฬาแห่งประเทศไทย โอจันทร์คลินิกเวชกรรม
ทันตกรรมวิเศษสุข ธนาคารออมสิน สาขาคลองจั่น บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด
บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) บริษัท โอ เอ บลูพริ้น เซอร์วิส จำกัด โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลศูนย์แพทย์พัฒนา ร้านโฟโต้ ฮัท สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
สถานีรถไฟหัวหมาก บริษัท สิทธิผล เซลล์ จำกัด สาขาหัวหมาก บริษัท เอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โรงแรมบางกอก อินเตอร์ เพลส โรงแรมรีเจ้นท์ อินน์ & อพาร์ทเม้น บริษัท เอช แอนด์ พี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร เขตการเดินรถที่ 5
บริษัท ออฟฟิส คลับ (ไทย) จำกัด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ร้านเดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
ร้านกาลนาน สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 เดิร์นแคร์คลินิกเวชกรรม
สาขาเซ็นทรัลบางนา
บริษัท บางกอกพลูพริ้นท์ เซอร์วิส จำกัด สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
บริษัท บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด มหาวิทยาลับเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริษัท แม็ก วิชั่น จำกัด ศูนย์ทันตกรรม LDC สาขารามอินทรา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สนง.ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน สำนักงานเขตบางเขน บริษัท ยูไนเต็ด ไทร์ จำกัด
บมจ. ทีโอที จำกัด  สาขาหนองแขม สนง.ที่ดินกรุงเทพมหานครลาดพร้าว บริษัท นูทรี เฮ้าส์
โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซด์ ศาลแขวงพระนครใต้ สำนักงานเขตบางคอแหลม
ศูนย์อาหาร บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวงศ์สว่าง บจก. .ซัมมิท ฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย)
สาขาบางนา
โรงภาพยนตร์ SF- CINEMA CITY สาขาบางแค
บมจ.ทีโอที สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลหนองโพ บจก.เอเดน อินเตอร์เนชั้นแนล
Stationสถานีตำรวจนครบาล เตาปูน ที่ทำการไปรษณีย์บางโพ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง
บจก.ทีโอที สาขาบางพลี ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
บางนาลีฟ สาขาเซ็นทรัล บางนา บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด โรงแรมเอวาน่า
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กองการเดินรถที่ 2 บริษัท แกรนด์สปอร์ต นวมินทร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบอน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางยี่ขัน ภัตคารเจ๊ด การ์เด้น โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
โรงแรมเอส ดี อเวนิว สถานีตำรวจนครบางพลัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เบญจลักษณ์
พาต้าพีคลินิก ธนาคารเจพี มอร์แกนเซส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาคอนแวนต์
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียน นิติบุคคล อาคารชุมวิลล์ สตรีท ทาวเวอร์
โรงพยาบาลมนารมย์ ภัตาคารชายทะเล จันทร์เพ็ญ สาขารามอินทรา สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 7
MD. คลินิก ธนาคารออมสิน สาขาสามย่าน ศูนย์แพทย์ชลบุรี
สำนักงานที่ดินฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
โรงแรมพนมซิตี้ โสธราเวช โพลีคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
บริษัท พวงทองตลอดวันตลอดคืน จำกัด เมืองชลคลินิคเวชกรรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย    สาขาถนนพานิช
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนมหาจักรพรรดิ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   สาขาย่อยบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพัทยา เมโมเรียล บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ จำกัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงแรม DOLPHIN  PLACE โรงแรมสวอนบีช รีสอร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยากลาง
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบางละมุง บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จำกัด – สำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย   สาขาสามแยกอ่างศิลา
โรงแรมจอมเทียน ออร์คิด คลินิกนาเกลือการแพทย์ บมจ.นครหลวงไทย สาขาบางปู
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาชลบุรี ร้านเฌอ มินิมาร์ท คลินิกบางละมุงการแพทย์
คลินิกแพทย์วิวัฒน์เอ็กซเรแลป บริษัท ซี 123 ซี. เค  จำกัด พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม  สาขาฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา โรงแรมแกรนด์ โรงแรมคาร์ลตั้น
โรงแรมอิสเทิน ชลบุรี อีคิว มาร์ท โรงพยาบาลพนมสารคาม
บ. สตาร์พลัส เทเลคอม จก.  สาขาชลบุรี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชลบุรี โรงภาพยนต์ เอสเอฟ ซีเนม่า สาขาแหลมทองบางแสน
ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาชลบุรี บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางปลาสร้อย โรงแรมซีบรีช จอมเทียน พัทยา
โรงแรมบางวัวอินน์ โรงแรมรอยัลเซ็นจูรี่ พัทยา โรงแรมสยามเบย์วิว
โรงแรมชูการ์ปาล์มบีช โรงแรมวีซี พัทยา สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี
โรงแรมเอเซีย พัทยา โรงแรมเนเชอรัล  ปาร์ค รีสอร์ท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน พัทยา เอเยนซี่
โรงแรมทาวอินน์ทาว พัทยา โรงแรมฟลิปเปอร์ ลอดจ์ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ
โรงแรมจอมเทียน วิง โรงแรมเซิร์ฟ บีช บริษัท  แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาชัยนาท  ธ. ออมสิน  สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาสัตหีบ
บรัท พีที  โพสท์ เซอร์วิส  จำกัด โรงแรมทรอปิคาน่า โรงแรมพัทยา เซ็นเตอร์
บริษัท  สยามอินเตอร์ โฮม  จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ (ยนตรการ) บริษัท  ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพัทยา
ที่ทำการไปรษณีย์ลานนา ศาลจังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอเชียงราย
โรงพยาบาลตา เซนต์ปีเตอร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาชัยภูมิ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ธนาคารออมสิน  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสันป่าข่อย
โรงแรมพีเพิลเพลซ โรงแรมอินทนิล เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่  แกรนด์ วิว
บริษัท  เชียงรายอะไหล่ยนต์  จำกัด คลินิกเวชกรรมหมอวงศ์ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเชียงราย
ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว บมจ. ทีโอที สาขาเชียงราย
โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ โรงแรมมารีน่าอินน์ บ. วิริยะประกันภัย  จก. สาขาชัยนาท
โรงแรมคาเมลอท โรงแรมฟูราม่า บีช บริษัท  โปรฟาสซิโน  จำกัด
โรงแรมโกลเด้น บีช โรงแรมกัลป์สยาม โรงแรมซีซาร์ พาเลซ  พัทยา
ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ โรงแรมปาล์มสปริงลอดจ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
โรงแรมธาริน  เชียงใหม่ โรงแรมอมรอินน์ รีสอร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
สถานีรถไฟชุมพร ร้านบงกชการค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลช้างเผือก โรงแรมปริ๊น ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น  พลาซ่า
บริษัท  ทีเอ็น โฟน  จำกัด บริษัท ซุปเปอร์มาร์ท (2000)  จำกัด ธนาคารออมสิน  สาขาพนัสนิคม
โรงแรมไดมอนด์ บีช โรงแรมท็อปไทย โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม บริษัท  กาดสวนแก้ว จำกัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
บริษัท  เชียงใหม่วนัสนันท์  จำกัด โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน ธนาคารออมสิน  สาขาหนองมน โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง บมจ. ทีโอที  สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ โรงพยาบาลเกาะช้าง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัด
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก สนามกอล์ฟ เชียงใหม่ กรีนวัลเลย์ คันทรี่คลับ
สำนักงานประปาอ้อมน้อย สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม บริษัท  แม่สาวาเล่ย์ เชียงใหม่ & ดร้าฟวิลเลจ  จำกัด
โรงแรมวิวโขง ร้านตองเจ็ด บมจ. ทีโอที  สาขาช้างม่อย
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ พลอยซุปเปอร์มาร์เก็ต หจก. เกาะช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาพุทธมณฑล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานครสวรรค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานครชัยศรี
สยามดิจิตอล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาพระประโทน
โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา สถานีรถไฟปากช่อง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าวัง
โรงพยาบาลนครคริสเตียน ทุ่งสงบุ๊คเฮ้าส์ ร้านนายอินทร์  สาขานครศรีธรรมราช
บริษัท นครินทร์ พัฒนาเวชกิจ จำกัด สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนมาตุลี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตาคลี สถานีรถไฟบุรีรัมย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวหิน สถานีรถไฟหัวหิน หจก.  ณัฐพร  น่าน (ร้านเทวิช)
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง บมจ. ทีโอที สาขาปราณบุรี
หิน น้ำ ทราย สวย 1 โรงพยาบาลซาน เปาโล หัวหิน หจก. โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. น่าน โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค บมจ. ทีโอที สาขานครศรีธรรมราช
ร้านนายอินทร์  สาขานครศรีธรรมราช สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  2
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ ร้านเทเลวิช  สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา
ธ.เจริญเภสัช  มินิมาร์เก็ต ลี มาร์ท ซุปเปอร์ค้าส่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
โรงแรมวัฒนา พาร์ค ร้านหนังสือดวงกมล  เชียงใหม่ เจริญภัณฑ์ เบเกอรี่
โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก
สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาตาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ  ตราด ร้านสหกรณ์จังหวัดตตราด  จำกัด บมจ. ทีโอที  สาขาทุ่งโฮเต็ล
โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลตราด สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
โรงแรมสวนสิน ล้านนา การ์เด้น สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขานครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา  สาขาตะกั่วป่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขานครศรีธรรมราช บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาพระปฐมเจดีย์
ไฟว์สตาร์ มาร์โค ซุปเปอร์สินค้า โรงแรมพีกาซัส ทาวเวอร์ บมจ. ทีโอที สาขานครราชสีมา
เดียร์  ดิจิตอล ธนาคารออมสิน  สาขานครศรีธรรมราช บมจ. ทีโอที  สาขาจอหอ
โรงแรมดิแอร์พอท  ธนาคารออมสิน  สาขาตลาดหัวอิฐ บริษัท  คลังพลาซ่า  จำกัด – อัษฎางค์
สถานีรถไฟทุ่งสง ธนาคารออมสิน  สาขาหัวหิน สถานีตำรวจภูธรสามพราน
ร้านเอ็ม เอ็ม โมจิ – บ้านหนองแมว โรงพยาบาลรัตนเวช บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาหัวหิน
ธนาคารออมสิน  สาขาตาคลี ร้านดูแปง เบเกอรี่ บมจ. ทีโอที สาขานางรอง
บริษัท อีซูซุ อันดามันเซลล์ จำกัด โรงพยาบาลพิจิตร หจก. ฟ้าไทย ซุปเปอร์สโตร์
โรงแรมโรมเพลส โรงพยาบาลเพชรรัตน์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาปากน้ำโพ
ร้านมุก ภูเก็ต ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก บมจ. ทีโอที  สาขาพะเยา
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ ธนาคารออมสิน  สาขาสนามจันทร์
โรงแรมดุสิตลากูนา รีสอร์ท ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี บมจ. ทีโอที  สาขาพิจิตร
โรงแรมถาวร โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาเพชรบุรี
ประปาเทศบาลนครภูเก็ต โรงแรมฮอไรซอน บีช รีสอร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล บิ๊กวัน  สาขาถลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนรัษฎา
บริษัท ภูเก็ตช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์  จำกัด บริษัท  อีซูซุระนอง  จำกัด ร.พ.นายแพทย์หาญอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงแรมศรีเบตง ศาลจังหวัดยะลา บมจ. ทีโอที  สาขาเลิงนกทา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ร้านเทเลวิช สาขาเนวาด้าร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ธนาคารออมสิน  สาขาร้อยเอ็ด โรงแรมยโสธร ออคิด การ์เด้น บมจ. ทีโอที  สาขาร้อยเอ็ด
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา  สาขาเบตง
บิ๊กวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเชิงทะเล สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร บริษัท เนวาด้ามัลติเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด จำกัด
ศาลจังหวัดภูเก็ต โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาภูเก็ต
โรงแรมสวิส ปาล์ม บีช สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์
ธนาคารออมสิน  สาขาป่าตอง โรงแรมเดอะมิโนเทล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงแรมมอนทานา แกรนด์ โฮเต็ล ท่าอากาศยานพิษณุโลก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ธนาคารออมสิน  สาขาเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรปราจีนบุรี
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก บริษัท โฮมมาร์ท มังกรทอง จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย    สาขาห้าแยกโคกมะตูม
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา โรงแรมเทพนคร บมจ. ทีโอที  สาขาพิษณุโลก
สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ ศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ยาฟาสซิโน พิษณุโลก สาขา 2 โรงพยาบาลแพร่ – ราม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่
ธนาคารออมสิน  สาขาถลาง แอ็บโซลุท ซีเพิร์ล บีช บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม คลินิกฟ.ฟัน ใจดี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง
โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ แอนด์ สปา บริษัท ภูเก็ต ซีเซลล์  จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขายะลา
โรงแรมไหมไทย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพ  จุรีเวช สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  สาขาแกลง
ธนาคารออมสิน  สาขายโสธร ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาบ้านฉาง
ร้านนายอินทร์  สาขาแกลง ธนาคารออมสิน  สาขาเนินพระ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขามาบตาพุด
สตาร์โฮเท็ล โรงพยาบาลบ้านฉาง บมจ. ทีโอที สาขามาบตาพุด
สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าประดู่
โรงแรมระยองออคิด ศาลจังหวัดระยอง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง
ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาระยอง
คลินิกหมออภิรัตน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี  สาขาบ้านโป่ง ร้านเฟรชมาร์ท  สาขาหน้าโรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลมงกุฎระยอง บริษัท  เจอาร์ อีส เทรดดิ้ง จำกัด
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ ราชบุรี สถานีรถไฟราชบุรี บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนไกรเพชร
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง โรงพยาบาลโพธาราม บริษัท  อีซูซุประกิตมอเตอร์บ้านโป่ง จำกัด
โรงพยาบาลเมืองราช ร้านซีเจ เอ็กซ์เพรส สาขาบ้านโป่ง 1 ไพบูลย์เภสัช
ศรีฟ้า เบเกอรี่ ร้านปั้น คำ หอม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
บริษัท  วันชัยวินเดย์  จำกัด บริษัท ธ.พัฒนมาร์ท  จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเมืองนารายณ์  จำกัด
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล สถานีรถไฟลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เปเป้ เอ็กซ์เพรส บริษัท  สู่เสถียรภาพ  จำกัด บริษัท โปลิ-เคม  จำกัด  สาขาบิ๊กซีลพบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะชัยลำนารายณ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ 2 & รีสอร์ท
โรงพยาบาลเขลางค์นคร – ราม สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  สาขาลำปาง
โรงพยาบาลเมืองเลย – ราม ภูหลวงโฟโต้ดิจิตอล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง
โรงพยาบาลเลย ห้างวิไลลักษณ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเลย
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ คลินิกหมอบุญชัย ศูนย์เอ็กซเรย์ แล็บ
บริษัท อีซูซุตังปัก ศรีสะเกษ จำกัด โฟโต้เฮ้าส์ แอนด์ เวดดิ้ง สตูดิโอ บมจ. ทีโอที  สาขากันทรลักษณ์
ศรีสกลพลาซ่า โรงแรมอินทรา หาดใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาขุขันธ์
โรงแรมริเวอร์ แกรนด์ สวีท โรงแรมงี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ บมจ.ทีโอที สาขาอุทุมพรพิสัย
สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ศาลจังหวัดสงขลา บมจ. ทีโอที สาขาสกลนคร
ธนาคารออมสิน  สาขาสงขลา โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา
โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ โรงแรมหาดใหญ่ การ์เด้น โฮม บมจ. ทีโอที สาขาหาดใหญ่
สถานีตำรวจภูธรเมืองหาดใหญ่ ที่ทำการไปรษณีย์รัถการ บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด
รัถการโพลีคลินิกเวชกรรม บริษัท  โค้วยู่ฮะมอเตอร์  จำกัด (อีซูซุเลย) บมจ. ทีโอที สาขาบิ๊กซีหาดใหญ่
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี โรงแรมบี พี สมิหลา บีช บ. แอคทีฟ เนชั่น จก.   สาขาไดอาน่า
ธนาคารออมสิน  สาขานาทวี ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
โรงพยาบาลแม่กลอง 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ  หาดใหญ่ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
ธนาคารออมสิน  สาขาสมุทรสงคราม โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสงขลา
ธนาคารออมสิน  สาขาเพชรสมุทร โรงแรมอรัญเมอร์เมด โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน
ที่ทำการไปรษณีย์มหาชัย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน คลินิก นพ.เกรียงศักดิ์ – พญ.พิพิธพร
บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร  จำกัด สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ บมจ. ทีโอที สาขากระทุ่มแบน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร โรงแรมอินโดจีน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพ้ว ร้านเทเลวิช สาขาอรัญประเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
ร้านอาหารคุณตุ่ม โรงพยาบาลพระพุทธบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ร้านช. เอ็มฟาร์มา สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาสระบุรี โรงแรมสระบุรีอินน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสัตว์สระบุรี สถานพยาบาลท่าหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
ร้านเทเลวิช  สาขาหนองแค ร้านพ้อยโตะ  สาขาหนองแค บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาปากเพรียว
ร้านเทเลวิช สาขาโลตัสสระบุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลปภาเวช ธนาคารออมสิน  สาขาสิงห์บุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
 ร้านสบายใจค้าส่ง ร้านเทเลสตาร์   สาขาหนองแค โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย
โรงพยาบาลรวมแพทย์ สุโขทัย โรงพยาบาลวิภาวดี – ปิยราษฎร์ โรงแรมแสงสินธ์
โรงพยาบาลธนบุรี – อู่ทอง โรงพยาบาลศุภมิตร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุโขทัย
สนามบินสุโขทัย โรงแรมสวัสดิพงษ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย
ธนาคารออมสิน  สาขาสวรรคโลก ธนาคารออมสิน  สาขาสุพรรณบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี  จำกัด ธนาคารออมสิน  สาขาสองพี่น้อง บริษัท หลักเมืองถาวรฮอนด้าคาร์ส  จำกัด
สองพี่น้องโพลีคลินิก ร้าน 108 ช็อป สาขาสองพี่น้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสิน  สาขาถนนราษฎร์อุทิศ
โรงแรมนภาใส ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ โรงแรมเอส อาร์ สุราษฎร์ธานี
โรงแรมทองธารินทร์ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ บมจ. ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
โรงแรมวังใต้ ที่ทำการไปรษณีย์ละไม บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุรินทร์
สถานีรถไฟสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ธนาคารออมสิน  สาขาวังน้อย บริษัท พาวิลเลียน สมุย บูทิค
โรงแรมอู่ทองอินน์ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา บจก. ทีโอที จำกัด  สาขาหนองคาย
ธนาคารออมสิน  สาขาบางปะอิน บริษัท อัมพรสรรพสินค้า  จำกัด บมจ. ธนาคารกรุงไทย    สาขาตลาดหัวรอ
โรงพยาบาลราชธานี โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  สาขากุมภวาปี
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ธนาคารออมสิน  สาขาถนนโพศรี บมจ. ทีโอที จำกัด  สาขาอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 โรงแรมบ้านเชียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดอุดรธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี บมจ. ทีโอที  สาขาหนองฉาง
โรงแรมอุบลโฮเต็ล ห้างสกุลไทย บมจ. ทีโอที  สาขาเดชอุดม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงแรมลายทอง บมจ. ทีโอที สาขาอุทัยธานี
บริษัท อุบลวัสดุ  จำกัด บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001)  จำกัด บมจ. ทีโอที สาขาวารินชำราบ
ร้านโชคชัยสเต็ก ร่มโพธิ์ยนตรการ คุณพัดและคุณเผือก
หจก. นีว่า เทคโนโลยี ครอบครัวคุณภิชาภัช  บัวช่วงรุจดา คุณณาตยา  ถาวร
บจก. เฟิสท์ ซี.ซี.กรุ๊ป บมจ. อินเนอร์เทค  คอร์ ปอเรชั่น  คุณยอด  พงษ์สกุล
บจก. ร่มฉัตรอาภา .บมจ. แคปปิตอล เทรดดิ้ง คุณสุวัตชัย  มัชฌิมานิสัย
บจก. โพโทนิคส์ ไซเอ็นซ์ คณะสฆ์วัดโยธินประดิษฐ  จ. สมุทรปราการ คุณวรรณพัฒน์
คณะนักศึกษากลุ่ม  Stay Chill & Still Will บมจ.  สุรพลนิซิเรฟู้ดส์ คุณวรรณี  ปราณีตพงศ์
บมจ. ขนมจีนบางกอก บมจ. โปร  เอ็กซิบิชั่น  แมนเนจเม้นท์ คุณภัณฑพร  โอษฐ์จันทึก
บมจ.  เฮ่งจูฮง  (น้ำ  ตาลมิตรผล) นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี คุณยมุนา  กลีบสัตบุศย์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บมจ.  ซีพีออลล์ คุณวิฑูรย์  สมานวงศ์ไทย
คุณนิยมพร - คุณดิลก  จำ เนียร บจก.  นครหลวงค้าข้าว พญ. อำไพขนิษฐ  สมานวงศ์ไทย
บจก.  เอส เอ็ม ที ซี   คุณพิมพ์วิไล  ศรีสถาน (ปู)
บจก.  ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) คุณบุญยงค์  และคุณแก้วนพรัตน์  เต็งรัง Cristina Costan Zovi
คุณจิตต์กษมา  ชูมัง คุณประภาพร  กำลังเสือ คุณสุภัทชา  เวียงนาค (นุก)
คุณนิจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์ คุณสงัด  ลาวัฒน์เสถียร คุณธนากร  ทองศิริกุล
คุณสุภัทร์  อักษรชัยพฤกษ์ คุณพงศ์ศักดิ์   แสงสิงดี คุณดาราพร  เสร็จสวัสดี
บมจ.  มิตซูบิชิ   อิเล็คทริค  คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) บมจ. อาจจิตต์  อินเตอร์เนชั่นแนล  เพ็พเพอร์ แอนด์  สไปซ์ บมจ.  อดิตยา  เบอร์ล่า  เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)  (ฟอสเฟต  ดีวิชั่น)
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณวัชระ  คุณพินทิพา  และคุณสุดารัตน์   เจียมกุล คุณนวรัตน์  แก้วชูกุล พร้อมครอบครัวและเพื่อน
พลเรือโท วิรัติ  สุดรัก คุณละออ  โควาวิสารัช คุณประวิทย์  แซ่ตั้ง
คุณอารมย์  มะยะเฉียว  (สนง. ดับเบิ้ลเอ) กองทุนมอนซานโต้ บ. มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จก.
พญ. จิตสุดา  บัวขาว โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน แม็กซ์-โค คลับ
คุณศรสวรรค์  คชะเทศ บจก. ทีซีซี โฮเต็ล คอลเลคชั่น คุณสุนันท์  ยอดบุตรดี
คุณสุรัตน์  สุขอินทร์ คุณเย่ ลิ เว่ย บจก. จีทีอช  ออนแอร์
คุณสิริยาญ์  เรืองจันทร์ คุณศริมธร  มาลากุล คุณวิภา  สุนทรมีเสถียร
บริษัท อัลฟ่าเวท  จำกัด คุณอรุณี  ศรีณรงค์ บจก. แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย)
หจก.เอ็น. เจ.เซอร์วิส คุณพงศ์เทพ  อุทัยสินธุเจริญ บจก. ป่าตอง หยี่เต้ง
บริษัท ดียูนิตี้  จำกัด คุณลัฐิกา  ศรีสวัสดิ์ บจก. บ้านบึงเวชกิจ
คุณภัณฑิรา  มอฮามัด   คุณครูกนกวรรณ  ทองยัง
Energie Magazine, in ltaly Rossana Fumagalli Professor Ghiringhelli Marianne Metzelaar Chris Metzelaar Roxanne Oynes อณุสรณ์แด่ คุณแม่ไพบูลย์  ยอดบุตรดี และคุณพี่ประเมศฐ์    สวัสดิ์โยธิน
คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนมารดานฤมล LIGHTHOUSE ALLIANCE CHURCH SYDNEY, AUSTRALIA นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ
Chamiporn Vithayapool
คุณชมัยพร  วิทยาพูล
Thai Herrick Co., Ltd.
บจก. ไทยเฮอร์ริค
L.P.N. Development Plc.
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
คุณนพรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ  สาขาสำนักพระปิ่นเกล้า บ. เอสซีจีซีเมนท์  จก.
คุณกษมน  กิตติอำ พน บมจ. สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
คุณพรชัย  ชัยสิริโรจน์ บจก. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี การกีฬาแห่งประเทศไทย
บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ ธนาคารออมสิน  สาขาคลองจั่น ไอจันทร์คลินิกเวชกรรม
JULIE & RODNEY HEATHER บจก. แกรนด์สปอร์ต ทันตกรรมวิเศษสุข
Mr.C.Rajesh Director of Marine Service ( Thailand) Co.,Ltd คุณชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) Gualtiero Coppe Garbuio Giorgia Cristina Costanzovi
บมจ. เลนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ร้าน 555 เปเปอร์พลัส  สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ Piergiorgio Darold Stefania Daniele Giaffredo
โรงภาพยนตร์ SF CINEMA  SITY  สาขาบางแค บจก. บางกอกบลูพริ้นต์   สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น  สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
บจก. เจริญแมนชั่น บจก. สิทธิผล เซลล์   สาขาหัวหมาก บจก. บางเขนฮอนด้าคาร์ส์
ร้านโฟโต้ ฮัท  สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ โรงแรมรีเจ้นท์ อินน์ & อพาร์ทเม้นท์ บจกฬ แม็กซ์ วิชั่น
สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาลาดพร้าว สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางเขน
สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง บจก. นูทรี เฮ้าส์ บจก. ยูไนเต็ด ไทร์
โรงพยาบาลบางโพ ร้าน 13 เหรียญ รีสอร์ท สาขาบางนา สนง. หนังสือเดินทางชั่งคราว  สาขาบางนา
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม  สาขาเซ็นทรัลบางนา บานานา ลีฟ  สาขาเซ็นทรัลบางนา
นิติบุคคลอาคารชุดวอลล์สตีท ทาวเวอร์ โรงแรมเอส.ดี อเวนิว โรงพยาบาลมนารมย์
ธนาคารออมสิน  สาขาสามย่าน พาต้าโพลีคลินิก บมจ.ธนาคารกรุงไทย    สาขาบางยี่ขัน
บจก. 13 เหรียญ รองเมือง โรงภาพยนตร์สกาลา โรงพยาบาลสัตว์เสรี
บมจ. ประกันคุ้มภัย  สาขาชิดลม บจก. โกลเด้นแอสเซ็ท โรงแรมคิงส์ ปาร์ค อเวนิว
บจก. สยามสแควร์ ทาวเวอร์ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ร้านก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋  สาขาซีคอนสแควร์
ร้าน KO KO  สาขาสยามสแควร์ สถานีรถไฟกรุงเทพ ร้านกาลนาน สาขาซีคอนสแควร์
บ. หนังสือพิมพ์แนวหน้า จก. สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (PBS) บ.เมวาเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)จก
บ. ฟินันซ่า ประกันชีวิต จก. สโมสรโรตารีธนบุรีตะวันตก สมาคมศิษย์เก่า MMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท เทสโก้โลตัส  จำกัด โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บมจ. ฟิลิปส์  อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บ. มิตซูบิชิ  อิเล็กทริค กันยงวัฒนา  จก. โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพ
Wandee  Smid Dusadee  Shippen Alejandro  Maldonald
Sakorn  Wheeler Ernie  Geefay Gayle  Misle
Kevin  Wheeler Dim  Geefay Audra  Shippen
Aleid  Rijks Alena  Henriksen Anna  Leong
Anne  Bruijs Cheryl  Rego Chris  Rajakarier
Gemma  Gibson Genevieve  Ahl Jackie  Houghten
Jan  Briggs Jille  King Jill  Sirisompan
Jo  Thomas Kanokwan  Smith Klaudia  Schaperklaus
Kylie  Field Lorraine  llling Lucy  Schlaeppi
Alicia  Smart Ana  Vaessen  Yayuk Annette  Gerlach
Aya  Hong Bets Dominique  Perry Duddow  Pinchaleaw
Geng  Krueger Helen  Meek Jane  Wise
Jenny  Chan Joanna  Junge Josephine  Hobbs
Karin  Walker Karyn  Walker Laura  Logan
Lian  Bennett Lyn  Hine Maoliosa  Denye
Angela  Fowles Doidge  Bianca Kleinherenbrink Elena  Karoumpi
Helene (Lena) Van Es Mia  Schep Julia Lai
Kate  Johnston Linda  Belonje Margaret  Mallace
Angelique  Leijdekker Elizabeth  West Hilary  Mclnerney
Jenny  Dibbayawan Julia  Bouchard Kate  MacDonald
Lindsay  Sailes Margit  Chen Angie  Lee
Charlotte  Hasler Eva  Sophonpanich Ingeborg  Leutwiler
Jenny   Jones Julie  Cragg Katie  Blair
Lisa   Shu - Chen Maria  Mellblom Anna  Lai
Cheryl  Lamb Fiona  Mckeever Lrene  Margaret  Gray
Jenny  Vaessen - Delaet Julie  Jenkin Kay  Hickey
Lorraine  Gough Maribel  Walker Mariela  Bianciotti
Marina  Slewka Nathalie  Leger Nathalie  West
Renu  Bhatia Ritu  PasrichaSabine Sue  Fuary
Sue  Smith Suzie  Jhanji Tania  Pedersen
Vivienne  Montgomery - Day Mariska  Abrahams Marit  van den Oetelaar
Ngoc  Richt Ning  Beerens Sabin  Benke
Sara  Carr - Legg Sunita  Kulisra Sopinda  Avery
Tara  Jarman Teresa  Carr Ying  Ying  Miller
Pamela  Manning Michela  Pianese Mie  Ghesquiere
Mina  Gurung - Smith Mindy  Clarke Paradee  Narkphunchiwan
Priya  Thomsom Punnee  Rongkavongs Xia  Chen
Sarah  Chaplin Shirley  Tan Sibel  Esder
Sonali  Mundkur Susan  Bailey Susan  Lloyd - Piralli
Susan  Viriyanon Suwana  Philip Thalindra  Welikaia
Tracy  Dean Vicky  Van  Keuren Wietske  Smiths
อน. สุทาทิพย์  วาทีทิพย์ นยก.เบญจมาศ  แสงสว่างวัฒนะ อน. สิทธิชัย  หอมศิริวรรณ
อน. อนุชา  ราชวัตร อน.สิริชัย  สุจิตวนิช อน. ทรงศักดิ์  บุญระพงษ์เจริญ
อน. ธันยนันท์  เมฆสิงห์วี รทร.วีรวรรณ  สุภัทรกุล อน. สุปรีดา  เหลี่ยมไพศาล
อน. ตรอง  แสงสว่างวัฒนะ นย.นงนุช  ราชวัตร อน. ยอด  แสงสว่างวัฒนะ
อน.วิจิตร  วิวัฒน์เจริญกุล รทร.โสฬส  ธีรภาพวงศ์ รทร.สายสวาท  โรจนะประเสริญกุล
รทร.เสงี่ยม  ราชวัตร คุณมณเฑียร  คำไพเราะ คุณศุภวรรณ  มนต์อารักษ์
คุณสุนันท์  สันธิเดช คุณอณิตา  เสริมศักดิ์ศศิธร คุณมาริสา  มีสุวรรณ
คุณสงวน  สุขแสนไกรศร คุณสุพินดา  ปานพรม คุณอนุ  ว่องสารกิจ
คุณรัฐการ  เห็นสุข คุณสมศักดิ์  เจริญผล คุณสุภัทรา  รามสูต
คุณอรญาดา  จันทะศิริวิศาล คุณวรรณา  เตชะเกษมบัณฑิตย์ คุณสวาท  สุขสำราญ
คุณอรทัย  เจียระไน คุณวิทยา  เอกนาวากิจ คุณสัณฆกิจ  แสงจันทร์
คุณเสาวรส  ศิริภักดี คุณอารีรัตน์  จุติการพาณิชย์ คุณสามารถ  รังสีกาญจน์ส่อง
คุณโสภาวรรณ  บุญนิมิตร หจก. เอ็น. เจ เซอร์วิส คุณศิรินภา  สถาพรวจนา
คุณชนะ  นพสุวรรณ คุณฉมชบา  วสวานนท์ คุณนภัสสร  ประเสริฐศุภกุล
คุณจารุวรรณ  ขุนวัฒน์ คุณฉัตรกมล  พุ่มมะรินทร์ คุณสุรางคนา  ศรีจันทร์แดง
คุณวีรพล  นิธิพงศ์ คณะเจ้าหน้าที่ พมจ. สมุทรปราการ คุณลัดดา  ธนพันธุ์
คุณพิสัย  อ้วยสะอาด คุณวิโรจน์  แจ้งพลอย คุณรัชนีพร  บุญรักษืเจริญ
คุณนพพร  วีรพร คุณชลลดา  วีรพร คุณรวีวรรณ  ทองคำชุม
คุณวัชรินทร์  ชัยพัฒนาการ Mr.Claudio  Romano คุณจุฑามาศ  ยมศรีเคน
คุณกนกวลี  มณีเทศ คุณสุรพัฒน์  ทั่งสกุลทอง คุณวุฒิชัย  รัตนสุมาวงศ์
Miss  Chanunya  Pimpla นายแพทย์กฤษ  ใจวงศ์ คุณยุพา  ศิลปะรายะ
คุณวรรณกร ธรรมกุลาเลิศ คุณบริภัณฑ์  ไหลศิริกุล คุณจรียา  กาญจนวรพันธุ์
Mr.William  D. Thomas พันตรีหญิงวรรณภา  เมธาจิตติพันธ์ Miss Lsabella Sikattin
คุณชลกร  สุมมะเศรษฐกุล คุณอารยา  วรสุมันต์ คุณสรวงสุดา  สินสาฎก
พันเอกปิยบุตร  สารฤทธิ์ คุณกาญจนา  แสนกล้า คุณอตินุช  ดวงแก้ว
คุณวินัย  มณีขาว คุณอัญญารัตน์  รีชัยพิชิตกุล คุณชาตรี  ชินธรรมมิตร์
คุณวรรณาพร  วงศ์สวรรคกร คุณเบญญาภา  เพ็ญธิสาร คุณเกษรา  พรหมแก้ว
บมจ. ทีพีไอ โพลีน ฝ่ายธุการและส่งออกนำเข้า คณะเจ้าหน้าที่ บ. พีเจทรานสแป็ค (ประเทศไทย) จก คุณสถิรานันท์  ฉันทวานิช
คุณพัชรากาญจน์  ศุภจิราวัฒน์ คุณศิริพร  สัตนาอัมพวัลย์ คุณพรนภา  บุญมาศิริ
Mr.Aliatair  Webb & Mom  Eunice คุณต่อศักดิ์  จิตรพันธ์ คุณสุกฤตา  ลิขิตวรกุล
คุณฉัตรชัย  ทรัพย์ชาตอนันต์ คุณสมชาย  สุภัทรกุล คุณภณิดา  ตั้งวิญญู
คุณวิไลวรรณ  คำดี คุณศิริตลา  แสงด้วง Mrs. Judi  Blackhurst
คุณกนิษฐา  สายจันทร์ Mrs.Julie  &  Mr.Rodney Heather คุณไพฑูรย์  โฆษิตสกุล
คุณเปรมพร  ประสพศิลป์ คุณสินี  ช่วงสุวนิช คุณพิชชาอร  ใจเมืองเย็น
คุณทรงยศ  สีจร คุณนฤมล  กริชพิทักษ์เงิน คุณพิทักษ์  จงก้าวหน้า
คุณวันทนา  นิสสัยพันธ์ คุณนัคพัฒน์  ยิ้มเศรษฐี คุณทัศนา  ประสพสุขโชคมณี
คุณจารุวรรณ  บรรณวัฒน์ คุณโสฬส  โพธิรัตน์ คุณกันติชา  อริยพงศ์ไพศาล
คุณโชติรัตน์  อภิวัฒนาวงศ์ คุณพรรณิ  อะวะโน คุณเกียรติพร  กิจเจริญวณิชกุล
Mrs. V.M. Sanderson บริษัท  ฟอจูน่าโฮเต็ล  จำกัด คุณนฤมล  ท้าวทอง
บมจ.นครหลวงไทย  สาขาย่อยตลาดสำโรง บมจ.นครหลวงไทย  สาขาปู่เจ้าสมิงพราย คุณกัญจนา  จักรแสงชัยโชติ
บ.ทีคิวเอ็ม  อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จก. บ.ธนาพัฒน์  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. นายสุวัฒน์  อัศวทองกุล
คุณกิรติมา  ลิ้มเจริญ อน. ยุทธ  ดวงทอง อน.สมบัติ  ดุลณกิจ
คุณวัฒชีระ – คุณเพ็ญสทธิ์ อภิบาลศรี คุณอภิลักษณ์  ประดิษฐสมานนท์ คุณธัญญารัตน์  รัตนสิริโรจน์
คุณเพชรรัตน์  ว่องเมธินี คุณวันชัย  ว่องเมธินี คุณประภาส  คงแสงบุตร
คุณเบญจมาศ  เดชกล้าหาญ คุณเนาวรัตน์  เรอบูล ด.ญ.สุเมธา  ชูดวงจันทร์
คุณพัชรินทร์  ธรรมบุตร แพทย์หญิงมนทชา  เรืองรตนพร ด.ช.พงศ์ณธรรศ  มณีนพรัตน์
หจก.ศรีสงวนเอ็นเตอร์ไพรส์ คุณนพรัตน์  พรหมสาขา ณ นคร คุณวาสนา  คำระกาย
คุณองอาจ  การะเกด ด.ช.ปรีชา  จันทร์กระจ่าง คุณลัดดา  จันลา
คุณธงชัย – คุณจันทร์แก้ว   พรมแต่ง คุณจันทร์เพ็ญ  แสนกล้า Jabulani
คุณใจดาว  รัตนประชา บ. ซีฟโก้  จำกัด (มหาชน) บริษัท  สินแพทย์  จำกัด
คุณอดิทีปย์  มณีอินทร์ คุณสมัย  พรหมสิงห์ คุณบุญยง-คุณแก้วนพรัตน์  เต็งรังค์
คุณธนวัฒน์  สุทธิ คุณประพนต์ฤทธิ์  อึงสวัสดิ์ คุณอำนวย   รัศมิทัติ
คุณนิธิพัฒน์  นิวาศะบุตร คุณณัฐธีร์  เปรมะสิริวัฒน์ คุณสรรเกียรติ  กุลเจริญ
ดร.วัลลภ  ปิยะมโนธรรม ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา คุณจอมพล  หนูนาค
โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฝ่ายมัธยม คุณสถาพร  สิริสิงห คุณนวลจันทร์  ปัตตพงศ์
คุณชลลดา  วิรพร คุณนพพร  วิรพร คุณตั๋น  คุณฉลวย  บัวทอง
คุณน้อง (พี่สาวคุณสมบัติ) คุณแม่ทองแดง – น.ส.สุดารัตน์  หงส์วิไล บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด
คุณอุสา  ยู้บุญยงค์ พนักงานบริษัท ทรัยแทคท์  จำกัด คุณเนืองนอง  ชานันโท
คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล คุณกมลชัย  ธีรเศรษฐ์ธำรง ชมรมไทเก็กชวนชื่น พาร์ควิว กรีนวิลล์
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น  จำกัด คุณสมบูรณ์-คุณวงศ์เดือน  ชามกระโทก คุณสัมฤทธิ์  ศักดิ์ตระกูลกล้า
กศน.อำเภอพระประแดง กศน.ตำบลสำโรง ศรช.สำโรง(กศน.)ระดับม.ต้น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ซันไชน์ สตาร์ จำกัด คุณณัฐพล  พูนธวัชสันติ และคุณปิยมน  ติละพันฒธุพงษ์
ผู้ปกครองเด็กมหาวงษ์ Mr. Clair  Park คุณวิชัย  จันทร์จำรูญ
บมจ.นครหลวงไทย  สาขาเทพารักษ์ คุณกมลวรรณ  กอวัฒนา คุณสมบัติ  ดุลณกิจ
คุณอุดมศักดิ์  จรกิจ คุณบุญเติม  อาชาไกรสร คุณวิเชฎฐ์  รางชัยกูล
คุณธนัฐ  สุวัณณะสังข์ คุณสุวรีย์  นนทพันธ์ บ. ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จก.
คุณบุญถึง  แหงมงาม คุณภัทรา  ธวัชพล คุณมนัส  มณีนพรัตน์
คุณณิชชา  อึ้งชัยภูมิ คุณพัชรินทร์  ธรรมบุตร โรงงานทำตะปูมหาวงษ์
คุณจันทร์ฉาย  ทวีผลเจริญ ศรช.สำโรง(กศน)ระดับม.ปลาย คุณปาร์ค  เมดิสัน
คณะเจ้าหน้าที่
UPS Parcel Delively Service Ltd.
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  MOSANTO ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ
สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ คุณพิสิษฐ์  ยุวไชยรุจน์ คุณอำนวย  คงอิ่ม
คุณทองปาน  แจ้งจำรัส คุณกษิติกฤต  จิตตะคาม คุณวันชัย  ประพฤติดี
คุณสมภพ  สนเวส คุณอนุวัสส  ศิวราศักดิ์ คุณเล็ก  แก้วไทรท้วม
คุณอุดม  เดือนงามจริง คุณณรงค์เดช  ปันเจริญ คุณจักรกฤช  บุญนำกิจสวัสดิ์
คุณสุธนันท์  คงสินธ์ คุณธีรรัตน์  เจริญภักดี คุณพรฤดี  มารศรี
คุณสุทธิพงษ์  โสคำภา คุณพนิดา  ท้วมพงษ์ คุณวิรัตน์  ละอออ่อน
คุณสิทธพงษ์  คำตอบ คุณปราโมช  คองจันทร์ คุณบรรยง  จันทร์รอด
คุณพีระพล  ศรีไล้ คุณกิตติภูมิ  เจริญเดช คุณยืนยง  ขุมทองกระจ่าง
คุณมานพ  วงศ์ถนอม คุณศิริพงษ์  วารินทร์ คุณธนวัต  นาคขำ
คุณรัฐมนตรี  ดิษฐเจริญ คุณเดี่ยว  คงสินธุ์ คุณเปรมพร  สายแสงจันทร์
คุณสุพิน  อรุณสวัสดิ์ คุณพิสิษฐ์  สุรพุฒิเศรษฐ์ คุณอัจฉรา  ประดิษฐ์พัฒตรา
คุณวิริทธิ์สุพล  อธิศสุนันธาดา คุณธนพันธ์  ศรีพล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ช่อง 9 อสมท.
สำนักข่าวออนไลน์ PNN   News หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์  พิมพ์ไทย
หนังสือพิมพ์มติชน/แนวหน้า/ข่าวสด หนังสือพิมพ์ข่าวชานเมือง หนังสือพิมพ์โฟกัสนิวส์
หนังสือพิมพ์สื่อสมุทร PKTV บจก.  ปราการเคเบิ้ล บริษัท เคเบิล  จำกัด
บริษัท  ซีเอทีวีประเทศไทย  จำกัด หนังสือพิมพ์สาครนิวส์ หนังสือพิมพ์สมุทรปราการโพสท์
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หนังสือพิมพ์พลังไทย ครอบครัวคุณแม่อาเล้น  แซ่ไล้
ครอบครัวลีลาศเจริญ ครอบครัวคงแสงบุตร ครอบครัวแสงสว่างวัฒนะ
ครอบครัวอันเตวาสิก ครอบครัวเรือนแก้ว คุณระพี  อุทกพันธุ์
คุณนวพล  จันทร์จุฑามาศ คุณจตุรงค์  จันทร์จุฑามาศ บริษัท  ศานติ กรีน  แพค  
คุณประกิต  ศีลพิพัฒน์ คุณมงคล  คงอิ่ม คุณกรีฑา  อายุเจริญ
คุณพงษ์พันธ์  วารุณศาสตร์ คุณคเณศ  กมลพันธ์ คุณปราโมทย์  ตั้งสมาจาร
คุณชำนาญ  หิมะคุณ คุณเรืองศักดิ์สิทธิ์  ดิษฐ์เจริญ คุณธีระพล  คุ้มสุข
คุณสุทธิวิทย์  ชยุตม์วรกานต์ คุณสายชล  รุ่งแจ้ง คุณวิจิตร  แก้วเขียว
คุณอัศวะ  ยาชูชีพ คุณวิบูลย์  จิตประสพเนตร คุณวชิระ  เจริญสาคร
คุณนคเรศ  การศักดิ์ คุณวริทธิ์สุพล  สุยจิว คุณรัตนชัย  โพธิ์โส
คุณเฉลิมรัตน์  ธรรมรักษา คุณธนกร  ปิยสิรินันท์ คุณปัทมาภรณ์  พินิจการ
คุณษุศรา  คำมูลนา คุณศิริพงษ์  วารินทร คุณพิมชนก  อำมฤต
คุณมานิดา  พงษ์วัฒนา คุณณิชพน  พวงจำปี หนังสือพิมพ์ฟันธง
หนังสือพิมพ์ทางท้องถิ่น ไทยทีวีสี ช่อง 3 สทท. 1 NBT
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนชั่นทีวี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ครอบครัวคุณแม่แฉล้ม  แจ่มใส ครอบครัวคุณแม่ประทุม  เข็มทอง
คุณถนัด  ไทยปิ่นณรงค์ ดร. วีระพันธ์  จรรยาศักดิ์ คุณแม่สุมาลี  จิตต์หนักแน่น
คุณวรรณกร ธรรมกุลาเลิศ คุณศรินธร  มาลากุล คุณจารุวรรณ สุริยมงคล
คุณศุภณี เกวลี คุณกฤษนันทร์ เกวลี คุณทน กวินอนันต์
คุณพรนภา สร้อยทอง คุณจิตติ ทังสุบุตร บันเทิง  ศิริพรพิทักษ์
คุณนิยมพร  คุณดิลกจำเนียร คุณนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
คุณจินดา หล่อเจริญเรือง คุณสุวิทย์ ลิ้มวัฒนะกูร คุณวิชัย คณาธนะวนิชย์
คุณสุมารี พาหะพรหม คุณพัฒนา ณ.สงขลา คุณไพศาล โกมลโรจนาภรณ์
คุณบุณยาภัช  แซ่เตีย คุณธัญญนันท์  เมฆสิงห์วี คุณปราวรรณ ธรรมวงศ์
คุณหิรัญ -คุณวราภรณ์ วรหิรัญกิจ คุณวิชัย คณาธนะวิทย์ คุณช่อทิพย์ เลิศสงวนสินชัย
กรรมการและผู้จัดการ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
คุณนภาพร  ขรรค์เพ็ชร คุณธนาวัฒน์ ภูมิสิทธิกุล
(กรรมการผู้จัดการ) บริษัทมินทานา
คุณวัชรพงศ์  ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา (กรรมการผู้จัดการ)บริษัทเอ็กโก อ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด โรงเรียนร่วมฤดี  คุณชาณุวัฒน์ สิวะโมกข์ (สุนทรฟาร์มราชาไข่ไก่ )
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอัครเศรษฐ์  เกศรราช บริษัท นำเชา(ประเทศไทย) จำกัด
คุณอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คุณชุลีพร ชนาวงศ์  บริษัท เลนโซวีล  จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
คุณช่อทิพย์ เลิศสงวนสินชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสงวนเอ็นเตอร์ไพรส์
คณะครู และ คณะนักเรียน โรงเรียน รุ่งอรุณ SURESH SACHI A*STAR GROUP  FROM SINGAPORE
คุณวาสนา ธชทรงธรรม
 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
คุณประยุกต์  วาณิชบดี คุณพ่อภูวนัย  ตันติกุล
บริษัท ดันล็อปพิลโล (ประเทศไทย) จำกัด คุณพัชริน  ศรีสุธาพรรณ คุณกัลยาณี ครุวรรณ
คุณวันวิสา  คุณกิตติ คุณอำพนชายน์ แสงไตรรัตน์นุกุล           Mr.Joseph SniderThai -Chinese International school
คุณจิรารัตน์  หงษ์ยนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์สนง ใหญ่ คุณมารีน่า คลูดิ้ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
นพ.สุริยะ  วงศ์วานวัฒนา คุณประยุกต์  วาณิชบดี  กรรมการผู้จัดการ บ.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ คุณอภิวัฒน์ สกุลศรีสัจจะ
คุณกัญญาพร  สมาพวก Mr.Robert U.Jaermann Dream Hotel Bangkok คุณภาสธร  วิพุธานุพงษ์
บริษัท ดูวาติก อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัด คุณณภัสสรณ์  ภูวศิริวรฉัตร์
คุณพัชริน  ศรีสุธาพรรณ คุณกัลยาณี ครุวรรณ คุณวันวิสา  คุณกิตติ                       
คุณประยุกต์  วาณิชบดี คุณพ่อภูวนัย  ตันติกุล (ซาร์นิลลีเฮาส์) คุณอภิวัฒน์ สกุลศรีสัจจะ
คุณสมชาย จงประสิทธิ์ คุณนิตยา กระแสอรรถ คุณวรสาร ปิยชาติวงศ์
บริษัท มาร์ซัน จำกัด คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กลุ่มเกาะลันตา) คุณภัทรา ศิลาอ่อน
คุณสุภาณี  สรีธัญญรัตน์ คุณไชยยันต์ เมธาจารุนันท์ บริษัทยุทธพิทักษ์รัฐ จำกัด
คุณวิวัฒน์  เตชะพูลผล คุณสุรพล ปุญญาปะมัย คุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา
คุณประทิน วิรุห์จรรยา คุณอนันต์ พูลสวัสดิ์ คุณสุดธิดา รัตนรักษ์
คุณองค์อร เลอลภ คุณรุทร นพคุณ Mr.James Lawden
ผู้ปกครองเด็กชุมชนโมราวรรณ นย.จิรเทพ  ฤทธิเดช คุณชนิสา  รัตนาพต
พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ คุณสุวนีย์  อุดมลาภสกุล คุณทัศนา อุทิศกุล
คุณดรุณี  วยากรณ์วิจิตร ซิสเตอร์ดารณี ฯพณฯเตช  บุนนาค
คุณราชัน   ศรีสกุลชวาลา คุณนันทณัช  เกียรติมณีศรี ทพ.หญิงวรรณี  ประณีตพงษ์
คุณสุวิทย์  ลิ้มวัฒนะกูร คุณพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล Vasaporn Jeansad
พนักงาน บ.รีท-ไรท์ (ไทยแลนด์) จก. คุณกัญจนา  วรพิทักษานนท์ คุณสุนันท์  สุวรรณนภาศรี
คุณขนิษญ์ศรี  อุตมัง คุณจิราภรณ์  เลาหะรัตนะวิบุลย์ คุณสมสิน วิรณะ
คุณกิมกุง แซ่ตึง คุณอรุณี  มุมานะจิตต์ คุณวรนุช วิไลเลิศพงศ์ศักดิ์
Kate Tomas คุณเฉลิมชล  แอมแสง Mr.Normar & Ms.Sirirat Carney
คุณบรรเทิง ศิริพรพิทักษ์ บ.ครัสตัล ซิมโฟนี่ จำกัด บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรมการปกครอง คุณกิ่งกาญจน์ – คุณอารักษ์พุทธนันท์
บจก.ปรินดา (มหาชน)
Michael Goh
คุณศิริวรรณ ยมะคุปต์ วินัย-อรพินท์  เจริญรัชต์ กองทุนรากแก้วแห่งชีวิต
คณะนิสิต MBA YOUNG EXECUTIVE 8 ด.ช.ราชินทร์  ศรีสกุลชวาลา คุณวิโรจน์-ทองดี อังคณากุล
คุณณัฐพล โกศลวิมลกิจ บจก. คราวน์  เซรามิคส์ กรรมการผู้จัดการและคณะเจ้าหน้าที่    บริษัทอเมริกัน เอ็กเพรส(ไทย)จำกัด
พระครูวิบูลสมุทรวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ คุณปัญญา  ชินวาณิชย์ คุณอดิศร  ตันติอนันต์
คุณจุ้งฮ้อ-คุณคาลั้ง แซ่เตีย อาคารอับดุลราฮิมเพลส, อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์, อาคารจีซีเอฟ วิทยุ จัดกิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค. 50 ศูนย์มหาวงษ์ คุณนิตยา  ยืนยงวศิน
ผู้จัดการ ผ่าน คุณฌาณี  อุชุกนกกุล   บริษัท อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็คเวอค จำกัด
 
Kanita Boonyapredee Wichest and Somporn  Boonyapredee
คุณกันยารัตน์ สกุลพานิช บจก. ถ่ายสะดวก จำกัด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Mr.Howard Misle คุณสมทรง อานนท์วัฒนา บริษัท ยานยนต์สแควร์ จำกัด
Mr.Roy Ferrari คุณสายพิณ  นำเบญจพล คุณสินชัย โสภณปาล
คุณยอดยิ่ง  เอื้อวัฒนสกุล

 
ศาสตราจารย์ น.สพ.เตียง ตันสงวน

 
บริษัท บี วัน คอมมูนิเคชั่น จำกัด

 
Diethem Travel (Thailand) Ltd.
คุณบุศรินทร์  อินทรรัตน์
คุณลัคคเจษฎ์ รัตนแสงศรี
คุณลักษณ์  ผ่อนผัน คุณกิตติวรรณ  นันทาภิวัฒน์ คุณธีระพงษ์  ทักษะวณิชชา
คุณวิชัย-คุณแสงโสม ริ้วตระกูล คุณวิบูลย์   ตวงสิทธิสมบัติ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการอบรมวิชา
คุณชนิสา  รัตนาพต คุณปลิว  มังกรกนก คุณกมล ศุภวิวัฒน์
คุณประยูร เลิศสงวนสินชัย คุณวิจิตร อวิรุทธิ์ คุณวิรัช  วงษ์วิไลวารินทร์
คุณลีนา  เมทีดล คุณเรวดี  ไชยวุฒิกรณ์วานิช/Mrs.Kanjana Olsson คุณวันฉัตร ลักษณะสุต
คุณสมปรารถนา  ณ ลำพูน มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา คุณกัณนิกา ทองอุปการ
ชมรมธารน้ำใจ คน พม. คุณนรมน ฉัตราภรณ์ ดร.บุญศรี วังมณีรัตน์ และครอบครัว
คุณลีนวัฒน์  เชื้อรัตนพงษ์ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด คุณนันท์นภัส  สุวิทยาวัฒน์
บริษัท สตาริโอ โปรดักชั่น จำกัด คุณวิรัตน์  เศรษฐสมภพ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม  จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด คุณวรจรรย์ โลจายะ
บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด คุณสุดา เดชะประจักษ์จิต บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
พนักงาน บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด คุณศรีสง่า โล่ชนะจิต คุณวันชัย ภริตานนท์
คุณทัศนา มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ คุณสมพงษ์  เผชิญโชค
คุณวรนันท์  ชิงกาล่า JAMROON SALARAK บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
คุณบดินทร์ พญาพรหม คุณประทีป ยั่งยืน คุณพิชิต นาคะยืนยงสุข /บริษัท ไอ.พี เทรดดิ้ง จำกัด
คุณประพิศ ตันติสิระ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ว่าการ การประปานครหลวง
คุณไพรัช  บูรณพัฒนสิริ คุณวิรพงษ์ สวนศิลป์พงษ์ (บ.เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จก.) คุณลลิตา ศรีละวัต
NARESH AGARWAL กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ คุณศิริ เลิศจิตรโสภณ คุณพัฒน์ ชวลิตากุล
คุณจงรักษ์ ศิวะโกศิษฐ์ - ด.ช.กิตติศักดิ์ ศิวะโกศิษฐ์ คุณปิยะภัทชร์ จันนันทิพัฒน์ ครอบครัว เอี่ยมศรีวรรณ และคณะผู้ร่วม
ผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด คุณช่อทิพย์  เลิศสงวนชัย คุณวรรณี โสภณรัตนโภคิน
พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม (สุนทรชัย) คุณสรรเกียรติ  กุลเจริญ - นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใต้ คุณศุภกิตติ์  ลีลากิจทรัพย์
คุณนครินทร์  อัศดรไพรศานติ์ คุณวินิตา  ศรสงคราม คุณอารีรัตน์  หอมเอนก
คุณสิทธิ  ศิริจรรยากุล บริษัท เอ็กแซ็กท์  จำกัด Key Hickey
คุณสุวัฒน์  อัศวทองกุล คุณยุทธ  ยงยุทธชัยกุล Mr.Michael Gallagher
MARUBENI-ITOCHU STEEL PTE LTD., บริษัท พลมิตร จำกัด บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
Marubeni Protechs Corporation บริษัท สแกนคอร์ป จำกัด บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ภูมิศิริวิศวกรรม จำกัด คุณยอด แสงสว่างวัฒนะ คุณสมนึก แต้พานิช
คุณวันชัย ภริตานนท์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนสายงานบริหาร บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
นศ.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม คุณกอบบุญ บุญวิกรม คุณพิศสุดา  แสงอุดม
คุณสุณิสา  สมประสงค์ คุณชูเกียรติ จูมทอง กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารออมสิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณนุชจรินทร์  เกรียงโรจน์กุล และคุณดีเร็ค  ฮิวสัน คุณบารมี  แสงฉาย คุณบุญศรี  วังมณีรัตน์
คุณนีดา  ทรัพย์ประดิษฐ์ คุณสมชัย  งามโพธิ์ศรี คุณปราณี  จารีวุฒิชัย –บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
ANJNA  KAUR   ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด คุณสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น
บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด Taxสำนักงานดับเบิ้ลเอ การบัญชีและภาษีอากร โรงแรมแกรนด์มิลเลเนี่ยมสุขุมวิท
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คุณอรรถพร - คุณประไพ อาจเอื้อ บริษัท บิ๊กบลู โปรดักชั่น จำกัด
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) TTC Hotel collection Co.,Ltd
Shu-Min Huang Ming-Yu Tsai Yi-Yun Tsai
คุณนพวรรณ  แจ่มจันทร์ คุณวรรณกร ธรรมกุลาเลิศ คุณวิชัย คณาธนะวิทย์
Zampol Luana Toronto Mario Fracarro Radiondustrie
Candeago Giuseppe Maroet Ernesto Zucco Stefano
Medico Giancarlo Cortese Marino e Eleonora Aquila Corde Armoniche  S.r.I.
Crestani Vilmer e Rodighiero Anna Costantini Silvia e Franceschi Costanti Silvia e Franceschi Bruna
P.F.Calivi Pozza Armando e Comper Franca Lusa Rosa Tirabeni Ermens
Tirabeni Wanda Perotto Wanda Scopel Luisa
Barp Paolo Serafini Mario Cadore Rina
GRAFEMA s.a.s.di Riggi Cortese Marino e Eleonora Chemello Davide e Da Rif  Lucia
Casarin Laura e Rebeschini Andrea Cianfrone Antonio Roberto e Caterina Tigo Luciana
Fant Mario e Rossa Ornella Colferai Ennio Luciani Maria Gabriella
Biesuz Aurora Urpi Pietro Rizzotti Barbara
Raffaella Padovani Giovanna e Maria Spelanzon Anna Maria Gatti Faccio Luciano e Bolzan lvana
Pison Remigio Quinz Laura Balleggi Macro e Sitta Franca
Pozzobon Renato Cisco Roberto Dorz Manuela
Tinagre Amabile ( Plera) Dameini Riccardo Franzolini Beatrice e Gamba Sabina
Peratoner Cristina Pellegrinotti Simone  e Fagherazzi Vincenza Franca Prest Antonio
Busin Carla Matiotti Vilma Manzo Giovanni
Fracarro Radiondustrie Battiston Sara ,Giorgia e Walter Divide e Poggiato Carla
Garbin Florenza e Martin Orlando Alessandra,Elisa e Chiara Sacchet Antonella
Dell’Osta Mara Dalvit Maurizio Istituto Tecnico Commerciale
Mores  Annamaria Dander Marilena Salvadori Giuseppina
Carlin Cassagrande Maria Aldina Tinagre Amabile (Piera) De Macro Fabio
Basso Luisa Gaz  Denise Castelli  Lidia
Straga Maria Mariella Botta Emillio e Mila Monica De Toni Giovanni e Mariateresa
Communita Montana dell” Alpago Zandonella Maiucco Francesco S.I.U.L.P.-Sindacato di Polizia D’Arsie Emesto
Maria Aldina De Col Anna Zandonella Danilo
De Lorenzo Toscani  Vltma Casarotti Licia Bogo Andrea
Bona Ugo Gazzi Renzo  e  De Nard Luciana Da Pra  Angelo E Faggiani Rita
Offredi  Antonio di Offredl Danilo Inplanti Eletril De Vecchi Gianluigi e Bristot Donatella Da Rin Bettina Eugenio e Soravia Daniela
Mons.Biagio  Notarangelo Giuseppina  Attanasio Sergio and Luciana Caioli
Alba Livi Angelini Verdirame Nadia Valaentini
Dr.Vencenso Conso Maria Franco Saraceno N.D.Francesca Galli
Mr.and Mrs.Fimiani Pantalone & Family Dr.Livio Porta
Pina Valente Fabiano Nicola Avitabile Dr.Rosario Farm
Dr.Albino Gorini Mrs.Loredana and Andrea Pagliaroli Professoressa Filomena Castellluzzo
Alfredo,Gabriele and Biagio Renzulli  Professoressa Chiara Priore Angelo Guerra and Rosa Rinaldi
Dr.Garbuio Roberto Bassanello and salamon Argenta Antonio
Raccanello Antoietta Maschio Giuseppina Marangon
Garbuio Carlo Stramare Ermanno Mr.Gualtiero Coppe
Barp Giuseppina Speranza Paolo Renon Pio e Norvilla
Pini Antonio Drei Gian Nicola Dal Borgo Armando
Pedrini Federica Balestra Patrizia Da deppo Leandro
Tatonetti Fabio Magnino Marcella Viel Iginio
Corte Metto Grazia Fusco Antonio Carnielli Renzo e Favaro Rosamilli
Spadaro Concetta Lacedelli Walter Capraro Daniela
De Bona Giancarlo Sponton Porcaro Gabriella Trinca Luciano
Andrea Da Pian & C.sas Codemo Zancaner Altea Lovato Alberto
Damerini Riccardo, Alessandra, Elisa e Chiara De Lorenzo Giuliana Dall’Asta Anita
Marchioni Marilena Mattiuzzi Rita De Lorenzo Angelina e Della Bona Ettore
Sacchet Antonella Tronto Mario Fant Mario e Rossa Ornella
Buzzatti Dalle Mule Annalisa Dalus Marina Belli Rosina e Marcolina Umberto
De Zanet Remigio Constantini Cristina Tirabeni Ermens
Prest Antonio Cianfrone Antonio Roberta e Caterina Pol Fiorella
Sacchet Miranda Triches Stefano Genuin Maria Pia
Comune di Agordo Soppelsa Giovanni Rizzon Bruno
Moritsch Mariano Bianchi Marta Battiston Sara, Giorgia e Walter
Da Ros Elena Servizio Educativo De Bernardo Giovanni
Aquila Corde Armoniche S.r.I. Cortina Serena Falier Bruno e Marina
Delfauro Pierina Comunit Montana dell’Alpago Gatti Davide e Poggiato Carla
Bozzon Dina Da Canal Patrizia e Tatonetti Fabio Toigo Luciana
Maoret Ernesto Rech Loredana Busin Carla
Padovani Giovanna e Maria Cortese Marino e Eleonora Spelanza Anna Maria
S.I.U.L.P. Sindacato di Polizia D’Arsi Ernesto Garna Dora e Bellenzier Gian Maria
Serafini Mario Offredi Ofsolar SrI De Min Diana
De Cet Romeo Continella Giuseppe Cocca Rosa
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม  โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา วัดหนามแดง
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักงานนิติบุคคล อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ นัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้นท์
สำราญฟิชชิ่งปาร์ค ร้านสองเภสัช
โดยคุณหมอนิยมพร คุณดิรกจำเนียร
โรงพยาบาล โรงงานยาสูบ
บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ห้างทองสวนหลวง คุณเฮียผล – คุณน้ามล เดอะมาสเตอร์ฯ 8/2
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณธเนศ แก่นสุข คุณปาริชาติ บุญเต็ม (ปุ๊ก) Penny Tang Myey
คุณกณิกนันต์ สุวรรณสิทธิ์ (เมย์) คุณภาวิณี อมรกวินโชติกุล (หลี คุณขวัญตา แทนสา (ปู)
คุณพิชารัจน์ ม่วงศิริ (บี) คุณสวลี ชมพูทิพย์ (โอ๊ด) คุณอติกานต์ วสุนธรารักษ์ (ปุ้ย)
คุณสุชรินทร์ พีรยานันท์ (ฝน) คุณนาถฤดี น่วมอุดม คุณแพรวพรรณ พรรณีสะอาด(แพรว)
คุณเจ๊ะรุสมีนี สะแลแม (โรส) คุณพัสลินดา เจ๊ะดาโอ๊ะ (ดา) คุณสุวิมล คำน้อย (อ้อ)
คุณศิรนันท์ วิลามาศ (เต๋า) คุณเปรมทิพย์ มีเชื้อ (มุ้ย) คุณยุวรินทร เข็มทอง (นัท)
คุณศิริรัตน์ ชาญครองโพ(หย่อง) คุณญาดา พิพัฒนวรคุณ คุณวัชรา  บุญมี (เจน)
คุณอุรารัตน์  ทอกไข (กุ๊ก) คุณศศิวรรณ วัณณัพันธุ์ คุณพิกุล บุญครอง
Minke Dokter คุณอ๋อย คริสตี้ Mr.Weiwei Chen
Stephan Meder Natasha Cheung Paige Singleton
Bethany Marie Naces Thyra Steffany Ebarle Robert Scott McGuigan
คุณศรินยา ผลอาจ (จิม) Kelly Phelan Kelly C. Lane
Miss Jranyaporn Uvimolchai Taylor Ayers คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
คุณสุภัทชา เวียงนาค (นุก) คุณคนึงนิตย์ ใหม่วงษ์  (เหมียว) ซีสเตอร์สุกัญญา คุวินทร์พันธุ์
ร้านอาหารไทยกุ้งหลวง USA. นายแพทย์อมรสิทธิ์ คุ้มเมือง คุณทน กวินอนันต์ (MMP CHULA)
บริษัท เซฟ-ที-คัฟ (ประเทศไทย) จำกัด คุณนาตยา กีรติภักดี น้องดำ ดอทคอม
คุณสุปรีชญา  ชลเจริญ คุณภัทราพร  ชลเจริญ คุณภัณทิรา มอฮามัด
คุณทิพย์อาภา  รติสุรกานต์ บริษัท  เวียงชัยฮิลล์ จำกัด ร้านเทเลวิช  สาขาตึกคอมพัทยาใต้
Mr.John Bueno คุณประสิทธิ์, คุณจันทร์เพ็ญ วังไพบูลย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
คุณธรรมสวรรค์  จรัสวุฒิปรีดา คุณคนึงนิตย์  ใหม่วงษ์ (หมียว) ครอบครัว  ศศินภาสวัสดิ์
คุณสุพัฒน์  ม่วงพัฒน์ Chris Rajakarier กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
บมจ.หลักทรัพย์   ซิกโก้ บจก. ตราลิงถือลูกท้อ สำนักงานเขตบางกอกน้อย
คุณทัศนีย์  หอกิตติกุล และคณะผู้ทีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยเกริก บจก. โอ เอ บลูพริ้น เซอร์วิส
คุณสิริพร  สกุลเรืองรักษ์ คุณปรียานุช  บูลกุล คุณธนัชชา  ศรีมาวุธ
ร้านเดลี่ เฮ้าท์  สาขาเซ้นทรัลพระราม 2 สำนักงานเขตบางเขต บจก. ทิพย์พัฒน อาร์เขต (พันธ์ทิพย์- บางกะปิ)
ศุนย์ทันตกรรม LDC สาขารามอินทรา สทท. 11 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ไทยคมทรีบูรณ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ Cold Stone Creamery – บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป
คุณอรุณชัย พรธนาสวัสดิ์ บริษัท อุยเฮงเฮลท์คอลซูมเมอร์ คุณถนอมศักดิ์ โคว้สมบูรณ์
ธนาคารออมสิน  สาขาศิริราช คุณกัญญาพร  สมาพวก –คุณปิญชร จิตอุดมธรรม คุณภาสธร  วิพุธานุพงษ์
โครงการ เสื้อชมพู-ฟ้า ถวายพระพรฯ บจก. ลุมพินี  พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย(พาราไดซ์พาร์ค)
กรรมการผู้จัดการ -ดันล็อปพิลโล Mr.Joseph SniderThai -Chinese International school คุณจิรารัตน์  หงษ์ยนต์และเพื่อน ๆ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นพ.สุริยะ  วงศ์วานวัฒนา คุณปนัดดา  พัฒนพิฑูรย์
คุณชุติมา โสภณศรี คุณอัจฉรีย์  โชตมั่นคงสิน - กรรมการ บริษัท ไทยโบโต้มหาชัย จำกัด คุณอิสรีย์  พิริยะเกียรติสกุล (น้องปิงปิง)
โรงเรียนรัศมีนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราเธอรีแอนด์เซ็กเคินเดอรี่ คุณไพจิตต์  เฉลยวาเรศ
คุณพิสิทธิ์  ข่ายม่าน Migmel's Family คุณมนทชา  เรืองรตนพร
Yun-Yu Tsai คุณธนิดา ลิ้มโชสกุลบริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด คุณชลธิชา  ชุติจิตวิทยา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) คุณสมชาติ  ฮกชุน โรงแรมบางกอกอินเตอร์ เพลส
คุณศศิธร มาลากุล คุณอรุณี ศรีณรงค์ บจก. ซัมมิท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย)  สาขาบางนา
หจก. ส. เบญจลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์แพทย์พัฒนา คุณอชิรา  ฉัตรดรงค์
ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคารเอ็กซิม หจก.คอฟฟี่เชฟ (คุณจาตุรนต์  จันทร์จุฑามาศ) คุณอำนวย  รัศมิทัต และ คุณเรวดี  รัศมิทัต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล คุณภาณุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณปาริชาติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  
สาขาบางนา
บริษัท อินเตอร์โฮมแคร์ จำกัด
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด บมจ.นครหลวงไทย   สาขากิ่งแก้ว บมจ. นครหลวงไทย  สาขาหนามแดง
คุณอัจฉรา  เซ็งศรี คุณวัชรพงษ์  ไสยสมบัติ Mr.Duncan Webb
เดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม  สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 บจก. ออฟฟิศ คลับ (ไทย)  สาขาเซ้นทรัลพระราม 2 บจก. สาธรฮอนด้าคาร์ส์
ร้าน 13 เหรียญ รีสอร์ท สาขาบางนา ร้านเดลี่ เฮ้าท์  สาขาเซ็นทรัลพระราม 2  
 
 
 

Engine by MAKEWEBEASY