Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
 ร่วมแบ่งปัน
 
1. แบ่งปันเงินบริจาค
 
1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
กสิกรไทย
ย่อยอ่อนนุช 39
746-2-06770-9
กรุงเทพ 
ซีคอนสแควร์
232-0-29388-5
กรุงไทย
อ่อนนุช 
062-1-22632-7
กรุงศรีอยุธยา
แยกศรีนครินทร์-อ่อนนุช
188-1-18632-7
ทหารไทย 
สี่แยกซอยอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์
185-2-17200-4
ไทยพาณิชย์
ศรีนครินทร์(อ่อนนุช)
104-2-08068-0
ธกส.      
ลาดกระบัง
558-2-11248-8
ออมสิน 
ย่อยพาราไดซ์พาร์ค
0-2002221315-9
 

 
2. หักบัตรเครดิต    (ดาวน์โหลด)
3. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร   (ดาวน์โหลด)
4. ธนาณัติสั่งจ่ายมูลนิธิ ฟอร์เด็ก ไปรษณีย์อ่อนนุช ตู้ ปณ.33 อ่อนนุช กรุงเทพฯ 10250
5. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม มูลนิธิ ฟอร์เด็ก
6. บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ เซเว่นอีเลฟเว่นได้ทุกแห่ง    (นาม ฟอร์เด็ก)
7. แบบฟอร์มตอบรับสนับสนุน “โครงการแบ่งฝัน-ปันรัก โครงการทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” (ดาวน์โหลด)
8. เงินสดที่สำนักงานมูลนิธิฯ   

 
 
2. แบ่งปันสิ่งของบริจาค
  1. มูลนิธิฯ สามารถไปรับได้สิ่งของบริจาคได้   
  2. การส่งมา – การนำมา  
     หากท่านพิจารณาพร้อมแล้ว  ช่วยแจ้งให้มูลนิธิฯ รับทราบ ทางอีเมล  จดหมาย หรือ โทรศัพท์ /โทรสาร หลักฐานการบริจาคเงิน  ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดส่งใบเสร็จ จดหมายขอบคุณและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบากตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป
     
 
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน  เพื่อสร้างรอยยิ้มและช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้  แม้เพียง 1 บาทขึ้นไป

 
 

Engine by MAKEWEBEASY