Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
 Video Gallery
อาสาสมัคร โครงการข้าวสาร (อาหารแห้ง)...
ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
 
ความประทับใจ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบรมเด็กก่อนวัยเรียน
 
โครงการรองเท้าแตะ... เพื่อเท้าน้อง  โครงการรถจักรยาน...
เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
​​
 
โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว  โครงการให้การช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย
และการรักษาพยาบาล
 
โครงการอุปกรณ์การศึกษา...
เพื่อเด็กด้อยโอกาสแลขาดแคลน
โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็ก/
เยาวชนที่ยากจนด้อยโอกาส
 
 
โครงการเผื่อแผ่สิ่งของ & ปันน้ำใจ...
ให้น้องตัวเล็กและผู้ยากไร้
เพลงหนูเอย และ มูลนิธิฟอร์เด็ก
​​
 
หนูเอย คาราโอเกะ เยี่ยมบ้าน
 
 
FORDEC 6 บทสัมภาษณ์ ดร.อัมพร วัฒนวงศ์
ประธานกรรมการ มูลนิธิ ฟอร์เด็ก
  
   
   
 
 
Engine by MAKEWEBEASY