โครงการอาหารกลางวัน "มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง"

 
     “อาหาร” เป็นปัจจัยหลัก 1 ใน 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ ซึ่งจะขาดเสียมิได้  โครงการ “มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง” เพื่อช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิฟอร์เด็ก 6  มีเด็กในความอุปการะอายุระหว่าง 2.5 - 6 ขวบ กว่า 120 คน เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง บ้างกำพร้า อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด/สลัม หลายคนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขาดสารอาหารและมีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับตามวัย อนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพียงปีละ 50,000 บาท แต่มูลนิธิฯ  จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารและบริการเด็กด้อยโอกาสของศูนย์แห่งนี้ เฉลี่ยเดือนละ  200,000 บาทเศษ 
 
     เพียงบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท ท่านจะสามารถเลี้ยงอาหาร แก่เด็กได้ถึงจำนวน 120 ชีวิต เด็กจะได้รับสารอาหารที่ถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย ได้เรียนรู้อาหารของแต่ละมื้อ  โดยท่านสามารถช่วยเหลือในนามบุคคลหรือนิติบุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบสถาปนาหน่วยงาน วันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วันทำบุญ  กิจกรรม CSR. เป็นต้น  
 
     ดุจหนึ่ง “ลูกเขา...เราเลี้ยง”  น้ำใจจากท่านสามารถช่วยให้ผู้ปกครองลดความวิตกเกี่ยวกับบุตรหลานระหว่างวัน ทำให้ตนเองสามารถประกอบอาชีพ ทำหาเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด บุตรหลานจะไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง เสี่ยงต่อภัยอันตรายต่าง ๆ  เด็กจะได้การดูแลด้วยความรักและความอบอุ่น อิ่มท้อง  ทำให้ครอบครัวของผู้ทุกข์ยากมีความเข้มแข็งขึ้นและช่วยลดระดับปัญหาของเด็กในสังคมไทยได้ระดับหนึ่งความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก และแบ่งปันความอิ่ม เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต อย่างมีพัฒนาการในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจและสังคม และด้านสติปัญญา  เงินบริจาค-สิ่งของทุกชิ้น และ/หรืออาหารทุกจาน มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามภารกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก
     มูลนิธิฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมช่วยเหลือ  “โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง”  เพียง 2,000 บาท  หรือ โครงการนม...เพื่อน้องที่น้องหิว  กองทุนละ 500 บาท  การอุปการะเด็กให้มีอนาคตช่วยเหลือเดือนละ 900 บาท  หรือสมทบทุนตามแต่เห็นสมควร สนใจติดต่อสอบถามและร่วมแบ่งปันได้ที่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)   1035/7-10 ถนนศรีนครินทร์ 35 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2721-2983 โทรสาร 02-721-2985   Email: fordecjulie@hotmail.com  หรือ โอนเงินบริจาค ผ่านบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
กรุงเทพซีคอนสแควร์232-0-29388-5
ไทยพาณิชย์ศรีนครินทร์-อ่อนนุช104-2-08068-0
หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา (นาม ฟอร์เด็ก)
 
     *** หากโอนเงินบริจาคแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค  และท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้