นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว

13249 Views  | 

นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว

 

 “นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว”
 
     ปัจจุบันในประเทศไทย  มีเด็กทารกแรกเกิด ถึง 6 ปี จำนวนมากที่ถูกทอดทิ้ง  กำพร้าแม่  และมีแม่ ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ไม่สามารถ จัดหานมให้ ลูกหลานได้ดื่ม  ทำให้เด็กขาดสารอาหาร ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกาย
 
     เด็กจำนวนหลายสิบชีวิต และ เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6”  จังหวัดสมุทรปราการ  กว่า 200 ราย อายุระหว่าง 2.5-6 ขวบ  ในการดูแลของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และเด็กมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน มูลนิธิฯ กำลังขาดแคลนนมผง  สำหรับเด็กเล็ก   “โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว”     จัดขึ้นให้เด็กมีนมดื่มกินอย่างน้อยให้ได้วันละ 1 ขวด   หรือ 1 แก้วต่อวัน อนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ฯ แห่งนี้ ไม่ได้รับนมดื่มสนับสนุนจากภาครัฐเลย   แต่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพียงปีละ 20,000 บาท และอัตราครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา  เพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เท่านั้น  อนึ่งมูลนิธิฯ  จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการและบริการเด็กด้อยโอกาสของเฉพาะศูนย์แห่งนี้ เฉลี่ยเดือนละ  250,000 บาทเศษ 
 
     มูลนิธิฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคนมผงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด  นมผงสำหรับเด็กอายุ 1 ขึ้นไป หรือสมทบทุนเพื่อ “โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว” เพียงกองทุนละ 500 บาท  หรือ  “โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง”  จำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อวันเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันทำบุญของหน่วยงาน/ครอบครัว กิจกรรม CSR.  หรือร่วมสมทบทุนตามสมควร สนใจติดต่อสอบถามและร่วมแบ่งปันได้ที่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)   1035/7-10 ถนนศรีนครินทร์ 35 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2721-2983 โทรสาร 02-721-2985
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
กรุงเทพ ซีคอนสแควร์ 232-0-29388-5
ไทยพาณิชย์ ศรีนครินทร์-อ่อนนุช 104-2-08068-0
หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส – เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา (นาม มูลนิธิ ฟอร์เด็ก)


     *** หากโอนเงินบริจาคแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค  และท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy