โครงการอุปการะเด็ก

6950 Views  | 

โครงการอุปการะเด็ก


            เด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยพื้นฐานที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่สำคัญของชีวิต เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารก ก้าวสู่ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้สังคมที่กว้างออกไปจากครอบครัว การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม จะช่วยให้เด็กเล็กจะได้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมแก่วัยต่อไป
 

           “โครงการอุปการะเด็ก : พัฒนาเลี้ยงดูเพื่อหนูอยู่รอด & ปลอดภัย”   เป็นโครงการที่มีความจำเป็นที่ช่วยเหลือเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การศึกษาในระดับภาคบังคับต่อไปอย่างมีพัฒนาการและโอกาสการศึกษาในอนาคต   การอุปการะเด็กฯ  สามารถแบ่งเบาภารกิจในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ และช่วยเหลือผู้ปกครอง    เพียงเงินบริจาควันละ 30.- บาท/วัน หรือ  900.-บาทต่อเดือน  หรือ  10,800  บาท/ตลอด 1 ปี    ท่านก็สามารถอุปการะเด็กได้ 1 คน   ในนามหน่วยงาน / องค์กร หรือบุคคล   หรือหลาย ๆ คน ร่วมช่วยเหลือเด็ก 1 คน ก็ได้  เมื่อเด็กจบชั้นเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 3  มูลนิธิฯ จะสนับสนุนเด็กเข้าโรงเรียนชั้นประถมต่อไป ตราบเท่าที่ครอบครัวเด็กต้องการความช่วยเหลือ   สำหรับระยะของการอุปการะเด็กจะนานเท่าไรก็ได้   ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้มีอุปการะคุณ
     
           เด็กเล็กในศูนย์ฯ จะได้รับอาหารกลางวัน และเสริมครบ 2 มื้อ (เช้า-บ่าย)    การอบรมเลี้ยงดู เพื่อการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน    กิจกรรมสันทนาการ นันทนาการ   การปกป้องดูแลให้รับความปลอดภัยในระหว่างอยู่ศูนย์ฯ   ตั้งแต่เวลา 08.00  น. -16.30 น. ในเวลาทำการ   หยุดเสาร์-อาทิตย์  การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกด้วย  
 

           เด็กในระดับชั้นการศึกษาภาคบังคับ “โครงการอุปการะเด็ก : อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา....สร้างอนาคตของหนู” สำหรับเด็กอายุ 7 ปี - 18 ปี    จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในปัจจัยขั้นพื้นฐาน  ค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างเรียนและกิจกรรมส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเด็กทุกรูปแบบ และโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ  และเข้าถึงการบริการครอบครัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ผลจากการดำเนินโครงการนี้ทำให้เด็กมีกำลังใจ มีความหวังได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นแบบต่อเนื่อง มีความมั่นใจ ครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้น ผู้อุปการะได้มีความภาคภูมิใจได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  สร้างคน สร้างชาติอย่างแท้จริง  
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy