ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู

8687 Views  | 

ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู

              
            ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างอิสระ และ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล และยังเป็นสถานที่ ที่ทำก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า จนกระทั่งทำให้ผู้ใช้
              มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการห้องสมุด..โครงการนี้สนับสนุนและช่วยเหลือ โรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์เด็กต่าง ๆ  โดยให้การสนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุด ซ่อมแซม-พัฒนาห้องสมุด และจัดหาหนังสือ ตำราเรียน สาระความรู้ต่าง ๆ  สารานุกรม พจนานุกรม  สื่อเสริมทักษะและพัฒนาเด็ก สื่อสำเร็จรูป   สื่ออิเล็กทรอนิคส์และอุปกรณ์ แก่ห้องสมุด  โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมอยู่ต่อเนื่อง  สามารถพัฒนาความรู้ สร้างความเพลินเพลินได้เสมอ โครงการนี้จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โรงเรียน และชุมชนกว่า  3,500  คนต่อปี   และจะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนถึงทุกวันนี้   อนึ่งทุกท่านสามารถร่วมบริจาคโดยการสมทบทุน หรือ สิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ  จักสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่านของเด็กและประชาชนต่อไป
              

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy