แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส

7001 Views  | 

แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส

 

              “นันทนาการ”  เป็นกิจกรรมให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ มูลนิธิ ฟอร์เด็กจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาส ส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อตนเองและผู้อื่น โดยนำพาเด็ก ๆ ไปร่วมกิจกรรมเพื่อการนันทนาการและการทัศนศึกษาตามสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์  สวนสนุก   ทะเล เป็นต้น    ผลของการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา  สามารถสร้างความสุข สนุกสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด  เรียนรู้การเข้าสังคม  กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  มีน้ำใจแบ่งปันกันและกัน  ช่วยปรับทัศนคติ  ละลายพฤติกรรม ช่วยเติมเต็มความฝัน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  มีความรู้เพิ่มขึ้น  และเด็กๆ มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไป  ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR.)  มีเด็กที่ได้รับอานิสงค์บุญจากท่านทั้งหลาย ผ่านกิจกรรมเฉลี่ยปีละ 200 - 300 ราย 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy