โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

4454 Views  | 

โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก... ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

                 ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ/ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา    ผู้มีสนับสนุน/ผู้มีอุปการคุณ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “โครงการแบ่งฝัน – ปันรัก ...ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”    เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปีของการก่อตั้งและดำเนินงานขององค์กร  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ   ปัจจุบันมูลนิธิฯ อยู่ในภาวะที่มีขาดแคลนงบประมาณ จำเป็นต้องเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมทุนแบบปีต่อปี ซึ่งประกอบด้วยโครงการ  : 1) 1 องค์กร – 1 วันต่อปี...มีนมและอาหารให้น้องท้องอิ่ม 2) โครงการนมเพื่อน้อง…ที่ร้องหิวและอาหารกลางวัน มื้อเที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง 3) โครงการอุปการะเด็กเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็ก  4) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR  Corporate Social   Responsibility 5) โครงการแด่ผู้ทุกข์ยาก…จากใจรัก 
                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กอายุ 2.5-6 ปี  จำนวน 200 ชีวิต ให้มีอาหารกลางวันและนมดื่มอย่างเพียงพอต่อเนื่อง (ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพียง 5 หมื่นบาทต่อปีเท่านั้น)   เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเด็กกว่า 1,000 ราย กรุงเทพ สมุทรปราการและในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อการสงเคราะห์ การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก   เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยสามารถเลือกโครงการตามความสนใจและสอดคล้องกับนโยบายองค์กร หรือบุคคลผู้มีน้ำใจดีมีโอกาสร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของสังคม  ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์    เชิญชวนท่านมีอุปการะคุณทั้งนามบุคคลและนิติบุคคล  เข้าร่วมแบ่งปัน  ผ่านชื่อ  มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)  ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนแควร์  เลขที่ 232-0-29388-5  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  โทรศัพท์ 02-721-2983 , www.fordecthai.org
                 มูลนิธิ ฯ   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันในระยะที่ผ่านมา ปัจจุบันและอนาคต มา ณ โอกาสนี้

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy