ชื่อบุคคลหรือองค์กรชื่อบุคคลหรือองค์กรชื่อบุคคลหรือองค์กร
ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ทพ.อมรสิทธิ์ เมืองคุ้มอนุสรณ์ ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย
ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกรดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลคุณอำพล วัฒนวงศ์
มรว.ปรีดิยาธร เทวกุลคุณปรีชา สุวรรณประไพคุณโทนี่ – คุณดุษณี  เทอร์ช  
คุณสุมาลี จรัสวิชากร (จูลี่)มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ยูเอสเอธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
H.E.LUIGI  BRESSAN อาจารย์สุทิน-มิสเตอร์จาร์วิส โกโยเอก้า คุณวันดี สมิท
INSIEME SI PUO', ITALY WILLIAM D.THOMAS CHANTAL C.JAUVIN   
คุณแม่ชวนชื่น ยงวณิชย์อนุสรณ์นายภักดี   ยงวณิชย์รศ.ทิฆัมพร – คุณประพัฒน์ ยงวณิชย์
คุณประทีป ยงวณิชย์อนุสรณ์แด่ลูกพัฒน์ทิพร ยงวณิชย์อนุสรณ์แด่นายประชา ยงวณิชย์
สโมสรสตรีนานาชาติ สมุทรปราการUPS.Foundation  Inc.สภากาชาดไทย
PIERGIORGIO DAROLD DANIE GIAFFREDO STEFANIA
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยบริษัท พฤกษา เรียบเอสเตท จำกัด THE TARGET FOUNDATION
UNITED WAY WORLDWIDE  (UWW)กองทุนมอนซานโต้

Target Sourcing Services/AMCAssociated 

Merchandising Corporation

THE GENERL MILLS FOUNDATIONมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนบริษัท ไทยเฮอร์ริค จำกัด  
บริษัท เอ็น ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัดRODNEY & JULIE HEATHER  คุณพ่อบรูโน ซอฟเปลซา
วัดนักบุญโทมัสบริษัท ขนส่ง จำกัดบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สโมสรโรตารีกรุงเทพ สุวรรณภูมิสถานฑูตญี่ปุ่นบริษัท สหวิทยาสตรีลอินดัสตรี จำกัด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นต์เตอร์ จำกัด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดMMP.Chula 57 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสารธารน้ำใจ โดยคุณชลธาร ลีลาศเจริญ และเพื่อน
คุณสุรชัย  ขันอาสา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)คุณชนะ  นพสุวรรณ (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)ห้างหุ้นส่วน คอฟฟี่ เชฟ จำกัด
สโมสรโรตารี ธนบุรี ตะวันตกสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลคุณประทีป ยงวณิชย์และครอบครัว
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ไทย จำกัดโรงเรียนบางกอกพัฒนาบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ-ชัย ดิสบิวชั่น ซีสเทม จำกัดคุณมณีสุดา  ศิลาอ่อนคณะผู้บริหารและทีมงาน S&P
คุณปราโมทย์  วงศ์ปักษาบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสรี จำกัดสำนักงานเทศบาลสำโรงใต้
คณะทีมงานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.วัดราษฎร์บำรุงวราราม สระบุรีคุณพ่ออดุลย์ อุษณาจิตต์และครอบครัว
บริษัท โมเดอร์น ฟอร์ม กรุ๊ป จำกัดโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นคุณประทุม  แจ่มใส (ทุม)
คุณอุดม  อุ่นแก้ว (ดม)คุณรัมภาศรี  ประทีปะเสน (มะปราง)คุณสุธาสินี  เที่ยงเจริญ (ต่าย)
คุณศิริประภากร  อินทรังสี (ศิ)คุณภิชาภัช  บัวช่วงรุจดา (ตุ่ม)คุณจิตวดี  เลื่อนลอย (นุช)
คุณวัชรินทร์  นันธิสิงห์ (เขียด)คุณลัคนา   เหมาะดี (เอ๋)คุณวันดี อันเตวาสิก (แหวน)
คุณยุวรินทร   เข็มทอง (นัท)คุณสุรีรัตน์  ทรงดาวเรือง (รีย์)คุณเกียรติสุดา คงสม (ผึ้ง)
คุณสมชาติ การเพียร (ชาติ)คุณอนุชาติ เจริญสุข (นาฟ)คุณสุรชัย ศรีธนู (ชัย)
คุณจตุพร  สาระพันธ์ (เปิ้ล)คุณปิยรัตน์ สายสินหรั่ง(จัน)คุณสมเพียร ทองเถาว์ (เพียร)
คุณสุวรรณา  วงศ์ปภาพินท์ (ผิง)คุณจารุวรรณ ทรัพย์เกียรติกุล (เจิน)คุณอธิศนันท์ ตันติภูวิวัฒน์ (ตาล)
คุณสมหมาย โชติช่วง (หมาย)คุณสุไพลี คงแสงบุตร (สุ)
คุณสุภารดี สระภู (ต่าย)
คุณเครือวัลย์ นาเมืองรักษ์ (ปู)คุณวิมลมณี พลายลำทวน (นา)คุณธัชก์ ชลทานนท์  (บิ๊ก)
คุณกนกวรรณ สงสะนะ (นก)คุณสมพร ลินดา  (ต้อย)คุณประสาท อันเตวาสิก (ลุงสาท)
คุณนภาโรจน์ เทียนประสาท  (มินท์)คุณพัชรพร ตั้งสกุล (เอิร์น)คุณดินา พัฒนา (ดินา)
คุณพิมพ์วิไล ศรีสถาน (ปู)คุณเจษฎากร  แย้มพราย (มี่)คุณกรีฑา เอี่ยมแสง
คุณมารุต แจ้ห่มเครือคุณนิรยา อันเตวาสิกคุณอุไรวรรณ นาคกล่ำ
คุณชุติญา ชานกคุณรุจิลา แทบทามคุณสำราญ สังข์ขาว
คุณสุพัชรี การบรรจงคุณพิมพ์วิไล  ศรีสถาน (ปู)คุณณัฐวุฒิ อัฒพุทธ
คุณกฤษดา กังวานภัทรร้าน 13 เหรียญ รีสอร์ท สาขาบางนาร้านเดลี่ เฮ้าท์  สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
คุณกุสุมา ผาจันทร์ (เบล)Dr.Mark DixonTran Sarah
คุณอรณิช เกตุทัสสาCristina ConstanzoviGiorgia Garbuio
Robert Schott MegugamDoan NamJames Lam
Chan EnuchAnna Della LuciaViola Gradi
Sabrina Sommacalร้านผ้าหอม โดย คุณสิทธิ์-คุณจอยคุณบอล-คุณนุ้ย-คุณนนท์-น้องนะโม
GUAL TIERO COPPEKenji ShibataErika B Valente
Paracap and FriendDR.GARVUIO ROBERTOบริษัท ซันไชน์ สตาร์ จำกัด
GARBUIO CARLO  E PAOLABASSANELLO ADA SALAMONGARBUIO FRANCESCA
STRAMARE ERMANNOARGENTA ANTONIORACCANELLO ANTONIETTA
MASCHIO GIUSEPPINACOPPE ANTONIETTA & SPADETTO CLAUDIOคุณศศิธร ทองสุทธิ (เอ๋)
JAN & KENVIN BRIGGSSHIRLEY TANBIANCA KLEINHERENBRINK
KAY HICKEYDAVID TOMASMICHELA PLANESI
SARAH CHAPLINGERALONE MCEVOYCHRIS METZELAAR
ROXANNE OYESANGELIQUE  LEIJDEKKERMARINNE METZELAAR
CHRIS METZELAARJULIE  NGUYENMARY SAYESS
THOMAS RINNETRIM ACTIVE RETIREMENT GROUPคุณปราณปรียา ใจน้อย
SWAY WOMENS INSTITUTEASRIANA BERRA ANDREA MUDDOLONGAYLE MESLE MD.
DUNCAN WEBBALISTAIR WEBB & MOM EUNICEFR.PAUL BRIEN
GHANUNYA PIMPLAV.M.SANDERSONJUDI BLACKHURST
ISABLLA SIKATTINROBER KRYGIERLINDAS EATON
MARINO & ELEONCRARICHARD MACKAY & DONNA FLORIOTECHER KARINA
JASON &  KAYVALYN  STEFANIK บริษัท คอฟฟี่เชฟ  จำกัดท่าอากาศยานกระบี่
ร้านเดียร์ มาร์ท (คุณธนกร  ฝาเฟี้ยม)การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตากบริษัท โตโยต้า อันดามันกระบี่ จำกัด
โรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลสนามจันทร์บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด 
คลินิกแพทย์จักรวุธ-อรอนงค์พลอยซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างบริษัท คลังพลาซ่า จำกัดโรงแรมโฆษะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาจอมเทียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น
บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัดบริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัดบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สยามดิจิตอล  (คุณอารดา  จิราสุวัฒน์)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลซุปเปอร์สโตร์
ร้านละภัดสะรินกาแฟสดบริษัท นครินทร์ พัฒนาเวชกิจ จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 
บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดโรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสงโรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
ธ.เจริญเภสัช มินิมาร์เก็ตบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราดโรงแรมเก็นติ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
บี แอนด์ บี ซุปเปร์มาร์เก็ต – ระนองภูหลวงโฟโต้ดิจิตอลสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองบริษัท นครชัยแอร์ จำกัดโรงพยาบาลพิษณุเวช
สถานพยาบาลอันดามัน–ระนองการแพทย์บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัดโรงพยาบาลรัตนเวช พิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีร้านยาเภสัชกร
โรงพยาบาลเพชรรัตน์  เพชรบูรณ์บริษัท ธ.พัฒนมาร์ท จำกัดโฟโต้เฮ้าส์ แอนด์ เวดดิ้ง สตูดิโอ
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตบริษัท วันชัยวินเดย์ จำกัดบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา
บริษัท ป่าตองพี่น้องทรัพย์ จำกัดล้านทอง ซุปเปอร์มาร์ทรัถการโพลีเวชกรรมคลินิค
บริษัท ทูเดย์ แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้า พลาซ่า จำกัดคลินิก นพ.เกรียงศักดิ์ – พญ. พิพิธพร
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่บริษัท อุตรดิตถ์ เอสที เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซีเนม่า จำกัด
ร้านอาหารคุณตุ่มบริษัท ทีโอที  จำกัด (มหาชน)  สาขาอุทัยธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พันธุ์สหกิจ
บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี  จำกัด สาขาอู่ทองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีเกรท บิวตี้ คอมเพล็กซ์ – ฟอร์จูน
โรงพยาบาลสามชุกโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์โคลองเซ่
ติณณ์  ดิจิตอลแล็ปวิโรจน์ – ธาดาคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
โรงพยาบาลรวมแพทย์ สุรินทร์ร้านซ้งโภชนาบริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด
สถานรถไฟสุรินทร์ร้านไปรษณีย์บ้านวรางกูลห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุสรณ์โกลบอลไลซ์
บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัดร้านแบล็คเมจิกบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ร้านกาโตว์ เฮ้าท์  สาขาเซ็นทรัลพระราม2
บริษัท ปรินทร จำกัดโรงพยาบาลตา หู คอ จมูกโรงพยาบาลศิครินทร์
ร้าน KO KO – สยามทองเจริญอพาร์ทเม้นท์โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ร้านเดอะบอสแอพพาเริลล์ (มันโมฮันซิงห์)เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรมสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
สถานีรถไฟกรุงเทพบริษัท ลาดพร้าว ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท ศูนย์อาหารแพลทินัม ฟูดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ปิยฉัตร โพลีคลินิกบริษัท กิจศิริซีเมนต์ จำกัดบริษัท เตชะจรัสฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท เจริญแมนชั่น จำกัดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด มหาชน
ร้านช้อนเงินช้อนทองโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บริษัท สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ร้านสวัสดิการทหารอากาศ – ฝ่ายบริการสินค้าบริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนลแมนูแฟคเจอเร่อ จำกัดการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน  
บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัดสำนักงานประปาสาขาบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ – รัตนาธิเบศร์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัท พี.เอ.มินิมาร์ท จำกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
บริษัท โตโยต้าสกลนคร (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดบริษัท ดับบลิว เอ็น ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรส จำกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางบัวทอง
คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์คุณเกียรติ   เทพินทราภิรักษ์คุณไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ
คุณจารึก อ่อนส้มกฤษคุณสมชาย  พันธ์นาคคุณวัฒนา  ดีรัตนะโภคา
คุณรัดเกล้า   วาณิชนาวีคุณณัฐวดี  สัยพันธุ์คุณวรางคณา   รุจิรวงศ์
คุณรัชดา   พันธุ์อินทร์คุณศรศักดิ์  ลาภวิกรัยคุณอุษณีย์   อุดมสิทธุ์
คุณอนิรุจธิ์ โพธิ์มีศรีคุณสมชาย  องค์ศิริพรคุณนงลักษ์   ธีรพันธ์พิชัย
คุณศิริลักษณ์ โชคชี้ชัยคุณนคร  พันธ์เถื่อนคุณวีณา   ธนกิจตระการชัย
คุณจุมพล   พิพัฒน์ศุภากรคุณแวน  วันงามคุณปัทมาวรรณ   กมลเสรีรัตน์
คุณตรีรัตน์ วงศ์สภาพรคุณสินิสา กลิ่มยี่สุ่นคุณนันทิญา   อัศวเนตรมิต
คุณนันทิญา   อิศวเนตรมิตรคุณสุปรีชญา  ชลเจริญคุณภัทราพร  ชลเจริญ
คุณภัทราพร  วัฒนเสถียรคุณทิพวรรณ์  รสสุธรรมคุณวรางคณา   กาญจนพาที
คุณจารุณี   เงินพงพันธ์คุณสุปรียา  ศรีหิรัญคุณวรุตม์   รัตนทับทิม
คุณอิสริยะ สุวรรณาคินทร์คุณชวัลรักษ์  แปลงประวัติคุณจอมสุดา   ตันตริยานนท์
คุณวรรธนา  มงคลศรีคุณชนะจิต  กาญจนาคพันธุ์คุณโอฬาร  ศิริเจริญ
คุณธนกร   ปัญโญธนากรคุณปริทรรศน์  พิมพานุวัตรคุณชูพร  พงษ์พัฒนากุล
คุณกนกพร  ศรีบัณฑิต มงคลคุณพจณีย์  ศรีโหรคุณภัควรินทร์   ธำรงวัฒนหิรัญ
คุณพรเทพ   ลือวิทวัสคุณทิพวรรณ  ซาท่าไม้คุณชวน  บัวสุวรรณ
คุณคลี่เอก   มาสมานคุณจิรวัชร์  จงสถาพรพงศ์คุณวรรณวิมล  พุทธสุวรรณ
คุณปฐมพงศ์   จำปาศักดิ์คุณภัทรา  ตรีพุทธรัตน์คุณเกรียงศักดิ์   สงวนศักดิ์
คุณเดชา   ปริญญาสุขคุณเกียรติศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์คุณภัทรเดช   ปฎิวินทกร
คุณอาทิตย์  บันเล็งลอยคุณกัลยาณี  มิ่งวิบูลย์คุณตรี   ศรีสอน
คุณพิทักษ์  ยุทธวิสุทธิ์คุณมลิวัลย์  เจียมพาณิชยกิจคุณมณฑารัตน์  น้อยฉายา
คุณอรพรรณ  แสงศิริกุลชัย คุณผดุงศักดิ์  สุขสมไทย  คุณอุรสา   พงษ์เสรี
คุณกอบกุล   พึ่งสุชนสุนทรคุณภามาศ  จินาพันธ์คุณพุทธิพงษ์   สุกิตติวงศ์
คุณวิธัญญา   ภัทรวิมลพรคุณมนต์นรี  เลอเลิศภักดีคุณเอมิลา  โต๊ะชื่นดี
คุณชุรีพร  จารุธนกิจพานิชคุณปริมปราง  พรหมมาณพคุณวิโรจน์   โชควิวัฒน
คุณบุญลักษณ์  ฉวีวงศ์วิวัฒน์คุณสุวรรณ  สาธุรัตน์คุณจฑาทิพย์   เจริญชาศรี
คุณพนิดา   เดชะเกษมบัณฑิตย์คุณภัทราวรรณ  พรรณรังษีคุณเสาวนีย์   ธารีพุฒ
คุณกณิษฐกา  ธาตุเสถียรคุณสุเมธ  วรสุทธิพิศาลคุณวัฒนพงษ์   ปัญจเรือง
คุณศิริกานต์  บุนนาคคุณภัทริยา   แก้วอุดมคุณชนะ   บุณยะชัย
คุณปาริสา   ภัคดุรงค์คุณสิทธิเชาว์ โสภณกิจพิพัฒน์คุณภัทรจิต ศรีรัตน์
คุณวชิราภรณ์   รุ่งบรรณพันธุ์คุณกนกวดี เหล่าชาญกิจวนิชคุณจารุณี อรวงศ์ไพศาล
คุณปัณฑารี   เลิศวิโรจน์ภาวรคุณจารุพัฒน์ พานิชยิ่งคุณวรวรา บุนนาค
คุณอภิรัฐ   แสงธงทองคุณอภิรัฐ   แสงธงทองคุณนวพร รัจนพล
คุณลัฎกา ลายเลิศคุณภาวิกา   จวบสวัสดิ์คุณมณีรัตน์ ทัดมาลี
คุณณัฐธิดา หรหมวงศ์ทิพย์คุณขณิษฐา   สุดายุวรคุณวัลคุ์วดี ศิริปิ่น
คุณชนันยา พินิจสุทธาโภชน์คุณสุวิศาข์   มณีสว่างคุณตรีรินทร์ เฟื่องอารมย์
วรรณิภา  สถวภิรมย์คุณฤดีรัตน์   สกุลพงษ์ไพศาลคุณอัญชลี จันทรวิโรจน์
คุณณุฑาวดี อุบลคุณวลัยพร   เตชะขจรเกียรติคุณภิระเนตร์ วิทยาธนรัตนา
คุณอภิษฎี  มูสิกองคุณบัณฑิต   เพียรวุฒิกุลคุณกุสุมาลย์ สุจเร
คุณมนัสนันท์ ไชยประเสริฐคุณปวีณา   อิศรศักดิ์ ณ อยุธยาคุณดุษฎี แก้วงาม
คุณชญาภา ก่อเจริญชัยคุณวันเพ็ญ   อรรชุนเดชะคุณเศษฐสุดา ตุลยธัญ
คุณกฤษฎา นุตาลัยคุณวิรวรรณ  สิริจิตานนท์คุณกิรณา งามวิชานน์
คุณณวรา ไชยเชาวน์คุณสรวิศ   วงศ์ปัญจคุณจงจิตต์ เลี่ยงเพ็ญวงษ์
คุณชลิตา ทองทิพย์คุณศุภพล   พรหมพระสิทธิ์คุณณัฐสมน ชัยเกียรติ์สุนทร
คุณกิตติ บุญรังคะคุณเพ็ญนภา   คงคาวิทูรคุณพัชรินทร์ เกตุนิมะ
คุณเมธินี พิทักษ์ธนานนท์คุณสุหทา   เหล่าอยู่ดีคุณม่านฟ้า ปานเม่น
คุณจิตติมา เปาทองคุณสุชาดา   อุดชาชนคุณทวีวุฒิ ดานุสวัสดิ์
คุณธีรวรรณ กตัญญูตานนท์คุณปณิธาน สุวรรณโรจน์คุณพรรณวดี กาญจนโอภาษ
คุณสิวาวุฒิ อุลมัยคุณปิยะมาศ  ทาวิชัยคุณปรางทิพย์ ลาภานันตรัตน์
คุณวิทยา ตันไชยคุณยุภา   จิตรภาษ์คุณไพฑูรย์ ธำรงกิตติคุณ
คุณศนิสา   พลังตระกูลคุณสุวิมล เจริญเลิศศักดิ์คุณประวีณ์นุช วัฒน์ธนชัย
คุณอภิญญาภรณ์   ประดับหยิ่วคุณนันทรัตน์ สามิตะสินคุณจริยพันธุ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
คุณปิยะนุช   สถิตยังคุณสิริกาญจน์ กุลวัฒน์ชินโชติคุณจิตตพงษ์ จิตเมตตา
คุณสุหรรษา เกิดแก้วคุณดุษฎี ฐิติวรคุณอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ
คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุลคุณวรนุช วินยเวคินคุณวิชชุดา เกษแก้ว
คุณศิวัต ประกอบบุญคุณพัชนินทร์ โกช่างคุณธีรยุทธ หวังศรีนภาวงศ์
คุณสาธิตา สิริโชติกุลคุณพรรัตนา เบ็ญจกุลคุณวรรัตน์ วัฒนกุล
คุณประเสริฐจิต ศรีนิลทาคุณสรัญญา ศรีสมบุญคุณกฤติมา เอี่ยมแจ้ง
คุณอัญชลี เจริญทรัพยานันท์คุณนพพล เจริญแจ้งคุณศศิมล แซ่ฉั่ว
คุณศศนันท์ จึงวิวัฒน์อนันต์คุณสุพัตรา วรวนิชย์คุณศศิธร มาเมือง
คุณมณิพัชร์ ปัทมบริสุทธิ์คุณจินต์จุฑา สุดใจคุณชนิดา เสถียรโชค
คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหมคุณกิตติ สุวิชานกุลคุณฉันทนา วิทยาเรืองเดช
คุณสุภาณี มโนวิชรสรรค์คุณรัฎภรณ์ สันถวรักษ์คุณอังกูล มีสมลาภ
คุณนันดา เลิศศักดิ์ธนกุลคุณเจริญใจ ทองนุ่มคุณสรวิชญ์ เฮงเจริญ
คุณทวินุช กล่นสุคนธ์คุณสมนัส เลียงขจรเกียรติคุณเมธี สวยจรรยา
คุณศิริรัตน์ การงานอันวิจิตร์คุณธัญสินี ทองน้อยคุณเมษ แก้วคง
คุณสมเกียรติ เลิศวัฒนาสมบัติคุณสุทิน จันทร์เพ็ญคุณสินทัศน์ ชัยอาภา
คุณอัญชิษฐ์ สิทธิกูลคุณอนันตชัย ค้าสุวรรณคุณสัญญา แก่นไม่อ่อน
คุณปิยธิดา โรจนสินธุคุณจุฑารัตน์ ตันติประวรรณคุณริสา ทองยา
คุณปิยรัตน์ สุนทรพงศ์คุณธิดารัตน์ มหิวรรณคุณศิริพร เหล่าอารยะ
คุณไพลิน เตียงพิทยากรคุณสุรัศมี จันเหิมหงส์คุณชนนิภา มหาพัฒนไทย
คุณยุทธพงศ์ มีแก้วคุณสุรีวรรณ สมสกุลคุณกันตินันท์ คุณวัลลี
คุณวีระ ปทีปอมรรัตน์คุณสุมนมาลย์ องอาจคุณคะนึงนุช สหชัยรุ่งเรือง
คุณทัศฤกษ์ จันทราทิพย์คุณภัทรานิษฐ์ เมฆสัมพันธ์คุณวีรวรรณ แต้สมบัติ
คุณฐิติพร เผ่าภระคุณวราศิริทร์ ศุภศิริสินธุ์ คุณวรีภรณ์ มุกดาประกร
คุณศินีนาถ ทองเสภีคุณสุธิดา ศรีลำพังคุณอุเทน รุจิธารณวงศ์
คุณวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญคุณปวีณา เพชรสูงเนินคุณธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก
สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการสื่อมวลชนกรุงเทพมหานครโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คุณปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุลคุณธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลคุณจิตต์กษมา ชูมัง
คุณชาลี ใจหาญคุณนิจวรรณ ตั้งวิรุฬห์คุณสุภัทร์ อักษรชัยพฤกษ์
คุณประภาพร กำลังเสือคุณปุณยกรณ์ ถาวรคุณยอด พงษ์สกุล
คุณสุวัติชัย คุณาพรธรรมคุณสุวัฒน์ สุขอินทร์คุณธรรมสรรค์ จรัสวุฒิปรีดา
คุณสงัด ลาวัฒน์เสถียรคุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงดีพลโท วิรัติ สุดรัก
คุณวรรณี ประณีตพงศ์คุณกัณฑพร โอษฐ์จันทึกคุณยมุนา กลีบสัตบุศย์
ครอบครัว นายพันธ์พีระคุณสุดาญา ออประยูรคุณลออ โควาวิสารัช
คุณรินทร์ ธนาเอกเสฎฐ์กุลสนง.ดับเบิ้ลเอ (คุณอารมณ์ มะยะเฉียว)คุณประวิทย์ แต่ตั้ง
คุณวิฑูรย์ สมานวงศ์ไทยคุณอำไพขณิษฐ์ สมานวงศ์ไทยบริษัท อมรวิชั่น (บางกอก) จำกัด
คุณสิริสังวาล ศรีแสงยงค์คุณสภัค ศรีสุขคุณชญาดา วรีพัฒน์
คุณสุธี เหลืองอร่ามกุลคุณพจณี เพ็ชรวิบูลย์บ้านซารนิลลี่ เฮ้าส์
คุณบุญศรี ชลิตตาภรณ์คุณธนงค์ ลีลาประชากูลคุณประพันธ์ แถวกระต่าย
คุณอรัชญา เงินวิลัยคุณวัชรินทร์ ชัยพัฒนาการคุณกานดา พุฒตาล
คุณปรียนุช บูลกุลคุณพรรณี อะวะโนคุณไพจิตต์ เฉลยวาเรศ
คุณสินี ช่วงสุวนิชคุณศศริมธร มลากุลคุณแม็กซ์ แอนโทนี เทอร์
บริษัท ฟอจูน่าโฮเต็ล จำกัดคุณไพฑูรย์ โฆษิตสกุลคุณรวีวรรณ์ ทองคำชุม
คุณกนกวลี เฉยบำรุงคุณบริภัณฑ์ ไหลศิริกุลคุณธานินทร์ กาญจนวราพันธ์
คุณลัดดาวัลย์ รวยราบบริษัท สเพราท์ เทคนิคัล จำกัดคุณวิไลวรรณ คำดี
คุณปรมพร ประสพศิลปคุณศศิธร ล่องเลิศคุณเกียรติพร กิจเจริญวณิชกุล
คุณอัญชลี รีชัยพิชิตกุลคุณศิริตลา แสงด้วงคุณวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ
คุณสุรพัฒน์ ทั่งสกุลทองคุณจุฑามาศ ยมศรีเคนคุณนฤมล กริชพิทักษ์เงิน
คุณทรงยศ สีจรคุณชลกร สุมนะเศรษฐกุลคุณชลลดา วีรพร
คุณนพพร วีรพรคุณภณิดา ตั้งวิญญูพนักงาน บริษัท เอบีบี จำกัด
คุณนัคพัฒน์ ยิ้มเศษรฐี คุณทัศนา ประสพสุขโชคมณีคุณสรวงสุดา สินสาฎก 
คุณสุพิชฌา เพทเตอร์สันคุณวันทนา นิสสัยพันธ์คุณสมชาย สุภัทรกุล
พ.ต.หญิงวรรณภา เมธาจิตต์พันธ์คุณพัชรากาญจน์ ศุภจิราวัฒน์คุณศิริพร รัจนาอัมพวัลย์
คุณยุพา ศิลปะรายะคุณอารยา วรสุมันต์คุณอุทมวัลย์ พิริยะวัฒนไพศาล
นายสัตวแพทย์กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรงคุณจันทร์จิรา ปันสีทองคุณพิสิทธิ์ ข่ายม่านและครอบครัว
คุณแย่ ลิ เว่ยคุณพิมพ์ลักษณ์ ธรรมวานิชคุณสฐิกา ศรีสวัสดิ์
คุณอรุณี ศรีณรงค์คุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์คุณพวงพร ปิ่นรัตน์
คุณบวรเดช โกมลวาจคุณดารณี เกวลีคุณกฤษนันท์ เกาวลี
คุณเสาวนีย์ วีรเมธากรคุณนวรัตน์ แก้วอ่อนคุณพรชัย ชัยสิริโรจน์
คุณร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาสคุณวณิดา โพธิ์ไพจิตต์คุณพิมพ์ปวี ศรียากุล
คุณนิดาวัลย์ ลีหะวงศ์คุณคณิต เอี่ยมระหงษ์คุณเบญญาภา เพ็ญธิสาร
คุณพิทักษ์ จงก้าวหน้าคุณพรนภา บุญมาศิริคุณวรรณพร วงศ์สรรคกร
คุณจารุวรรณ บรรณวัฒน์บริษัท พี.เจ.ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัดคุณเกษรา พรหมแก้ว
คุณกัญจนา จักรแสงชัยโชติคุณษโสฬส โพธิรัตน์คุณจิฎากาญจน์ กาญจนนันทิวัฒน์
คุณโชติรัตน์ อภิวัฒนาพงษ์คุณกันติชา อริยพงศ์ไพศาลพันเอก ปิยะบุตร สารฤทธิ์
คุณสุนันท์ ยอดบุตรดีEnergle Magazine,ItalyRossana Fumagulli 
Professor Ghiringhelli คุณพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญคุณลัฐิกา ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนรัศมีนานาชาติ

คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
โรงเรียนมารดานฤมลนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการภาคพิเศษ
 
อนุสรณ์แด่คุณแม่ไพบูลย์ ยอดบุตรดี และพี่ประเมศฐ์ สวัสดิ์โยธิน

 

บจก.จีทีเอช ออนแอร์ จำกัดบริษัท จีทีเอช ออนแอร์ จำกัด
คุณสุนันท์ ยอดบุตรดีMax – Co Clubคุณประหยัด เมฆสิงห์วีครอบครัวเมฆสิงห์วี
คุณชมัยพร วิทยาพูลบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินตรัสตรี จำกัด
โครงการเสื้อชมพู-ขาว ถวายพระพรฯบริษัท เป็นคุณ จำกัดคุณกษมน กิติอำพล
บริษัท แบ็กซ์เทอร์ เบรนทัน คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี่  จำกัด (มหาชน)Mr.Rajesh/ Director of Marine Service(Thailand)Co.,Ltd.
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัดLighthouse Alliance Church Sydney, Australia  บริษัท ทิพยพัฒน์ อาร์เขต จำกัด  สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมGarbuio GiorgiaCristina Gostanzovi
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาสำนักพระปิ่นเกล้าร้าน 555 เปเปอร์พลัส สาขาเดอะมอลล์บางกะปิบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
สาขาเซ็นทรัล พระปิ่นเกล้า
คุณทัศนีย์ หอกิจติกุลสำนักงานเขตบางกอกน้อยธนาคารออมสิน สาขาศิริราช
สถานตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทยโอจันทร์คลินิกเวชกรรม
ทันตกรรมวิเศษสุขธนาคารออมสิน สาขาคลองจั่นบริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด
บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท โอ เอ บลูพริ้น เซอร์วิส จำกัดโรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลศูนย์แพทย์พัฒนาร้านโฟโต้ ฮัท สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
สถานีรถไฟหัวหมากบริษัท สิทธิผล เซลล์ จำกัด สาขาหัวหมากบริษัท เอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โรงแรมบางกอก อินเตอร์ เพลสโรงแรมรีเจ้นท์ อินน์ & อพาร์ทเม้นบริษัท เอช แอนด์ พี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
บริษัท ออฟฟิส คลับ (ไทย) จำกัด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2ร้านเดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพระราม 2ร้านกาลนาน สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
เดิร์นแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลบางนาบริษัท บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส จำกัด  สาขาเซ็นทรัลพระราม 2บริษัท บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยศรีปทุมบริษัท แม็ก วิชั่น จำกัด
บริษัท แม็ก วิชั่น จำกัดศูนย์ทันตกรรม LDC สาขารามอินทรามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
สำนักงานเขตบางเขนบริษัท ยูไนเต็ด ไทร์ จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาหนองแขมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าวบริษัท นูทรี เฮ้าส์ จำกัด
โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซด์ศาลแขวงพระนครใต้สำนักงานเขตบางคอแหลม
ศูนย์อาหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาวงศ์สว่างบริษัท ซัมมิท ฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางนาโรงภาพยนตร์ SF- CINEMA CITY สาขาบางแค
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโรงพยาบาลหนองโพบริษัท เอเดน อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด
สถานีตำรวจนครบาล เตาปูนที่ทำการไปรษณีย์บางโพสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาหลักสี่บริษัท พวงทองตลอดวันตลอดคืน จำกัด
บางนาลีฟ สาขาเซ็นทรัล บางนาบริษัท รถรุ่งเรือง จำกัดโรงแรมเอวาน่า
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กองการเดินรถที่ 2ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบอน
บริษัท แกรนด์สปอร์ต นวมินทร์ จำกัด ภัตคารเจ๊ด การ์เด้นโรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
โรงแรมเอส ดี อเวนิวสถานีตำรวจนครบางพลัดห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เบญจลักษณ์
พาต้าโพลีคลินิกธนาคารเจพี มอร์แกนเซสนิติบุคคล อาคารชุดวิลล์ สตรีท ทาวเวอร์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ภัตาคารชายทะเล จันทร์เพ็ญ สาขารามอินทราธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาคอนแวนต์
โรงพยาบาลมนารมย์โรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียนสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 7
MD. คลินิกธนาคารออมสิน สาขาสามย่านศูนย์แพทย์ชลบุรี
สำนักงานที่ดินฉะเชิงเทราโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
โรงแรมพนมซิตี้โสธราเวช โพลีคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคเมืองชลคลินิคเวชกรรมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพานิชธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพัทยา เมโมเรียลบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ จำกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงแรม DOLPHIN  PLACEโรงแรมสวอนบีช รีสอร์ทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยากลาง
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบางละมุงบริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จำกัด สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาสามแยกอ่างศิลา
โรงแรมจอมเทียน ออร์คิด
คลินิกนาเกลือการแพทย์คลินิกแพทย์วิวัฒน์เอ็กซเรแลป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาชลบุรี ร้านเฌอ มินิมาร์ท คลินิกบางละมุงการแพทย์ 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาบางปูธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปลาสร้อยพงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม  สาขาฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยาโรงแรมแกรนด์โรงแรมคาร์ลตั้น
โรงแรมอิสเทิน ชลบุรีอีคิว มาร์ทโรงพยาบาลพนมสารคาม
บริษัท สตาร์พลัส เทเลคอม จำกัดสาขาชลบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรีโรงภาพยนต์ เอสเอฟ ซีเนม่า สาขาแหลมทองบางแสน
ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาชลบุรีบริษัท ซี 123 ซี. เค  จำกัดโรงแรมซีบรีช จอมเทียน พัทยา
โรงแรมบางวัวอินน์โรงแรมรอยัลเซ็นจูรี่ พัทยาโรงแรมสยามเบย์วิว
โรงแรมชูการ์ปาล์มบีชโรงแรมวีซี พัทยาสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี
โรงแรมเอเซีย พัทยาโรงแรมเนเชอรัล  ปาร์ค รีสอร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน พัทยา เอเยนซี่
โรงแรมทาวอินน์ทาว พัทยาโรงแรมฟลิปเปอร์ ลอดจ์โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ
โรงแรมจอมเทียน วิงโรงแรมเซิร์ฟ บีชบริษัท  แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ธนาคาร ออมสิน  สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ
บริษัท พีที  โพสท์ เซอร์วิส  จำกัดโรงแรมทรอปิคาน่าโรงแรมพัทยา เซ็นเตอร์
บริษัท  สยามอินเตอร์ โฮม  จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ (ยนตรการ)บริษัท  ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพัทยา
ที่ทำการไปรษณีย์ลานนาศาลจังหวัดเชียงรายที่ว่าการอำเภอเชียงราย
โรงพยาบาลตา เซนต์ปีเตอร์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาชัยภูมิ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายธนาคารออมสิน  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาสันป่าข่อย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาสันป่าข่อยโรงแรมพีเพิลเพลซโรงแรมอินทนิล เชียงใหม่
โรงแรมเชียงใหม่  แกรนด์ วิวบริษัท  เชียงรายอะไหล่ยนต์  จำกัด คลินิกเวชกรรมหมอวงศ์ 
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเชียงรายศูนย์บริการทางหลวงชัยนาทโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียลโรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้โรงแรมมารีน่าอินน์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สาขาชัยนาทโรงแรมคาเมลอทโรงแรมฟูราม่า บีช
บริษัท  โปรฟาสซิโน  จำกัดโรงแรมโกลเด้น บีชโรงแรมกัลป์สยาม
โรงแรมซีซาร์ พาเลซ  พัทยาที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่โรงแรมปาล์มสปริงลอดจ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายโรงแรมธาริน  เชียงใหม่โรงแรมอมรอินน์ รีสอร์ท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรสถานีรถไฟชุมพรร้านบงกชการค้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทโรงพยาบาลช้างเผือกโรงแรมปริ๊น
ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น  พลาซ่าบริษัท  ทีเอ็น โฟน  จำกัดบริษัท ซุปเปอร์มาร์ท (2000)  จำกัด
ธนาคารออมสิน  สาขาพนัสนิคมโรงแรมไดมอนด์ บีชโรงแรมท็อปไทย
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามบริษัท  กาดสวนแก้ว จำกัด
 สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรบริษัท  เชียงใหม่วนัสนันท์  จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสนธนาคารออมสิน  สาขาหนองมน
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์โรงพยาบาลเกาะช้าง
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
สนามกอล์ฟ เชียงใหม่ กรีนวัลเลย์ คันทรี่คลับสำนักงานประปาอ้อมน้อยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
ร้านตองเจ็ดห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท  แม่สาวาเล่ย์ เชียงใหม่ & ดร้าฟวิลเลจ  จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาช้างม่อยโรงพยาบาลเซนต์เมรี่พลอยซุปเปอร์มาร์เก็ต
โรงแรมวิวโขงธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาพุทธมณฑลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานครสวรรค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานครชัยศรีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมาตุลีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าวัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าวังโรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมาสถานีรถไฟปากช่อง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลนครคริสเตียนทุ่งสงบุ๊คเฮ้าส์
ร้านนายอินทร์  สาขานครศรีธรรมราชบริษัท นครินทร์ พัฒนาเวชกิจ จำกัดสถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
สยามดิจิตอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตาคลีสถานีรถไฟบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวหินสถานีรถไฟหัวหิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพร  น่าน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาปราณบุรีหิน น้ำ ทราย สวย 1โรงพยาบาลซาน เปาโล หัวหิน
ที่ทำการไปรษณีย์นางรองศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. น่านโรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ร้านนายอินทร์  สาขานครศรีธรรมราชสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  2สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสนามจันทร์
โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์Mr.Duncan Webbลี มาร์ท ซุปเปอร์ค้าส่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมโรงแรมวัฒนา พาร์ค
ร้านหนังสือดวงกมล  เชียงใหม่
เจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ร้านเทเลวิช  สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมาบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งโฮเต็ล
สถานีตำรวจภูธรเมืองตากโรงแรมธรรมรินทร์ ธนาบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาตาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ  ตราดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด  จำกัดสถานีตำรวจภูธรจอมทอง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขานครราชสีมาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขานครปฐมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
โรงแรมสวนสิน ล้านนา การ์เด้นสำนักงานที่ดินจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราด
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา  สาขาตะกั่วป่าธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขานครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปฐมเจดีย์
ไฟว์สตาร์ มาร์โค ซุปเปอร์สินค้าโรงแรมพีกาซัส ทาวเวอร์โรงพยาบาลตรัง
เดียร์  ดิจิตอลธนาคารออมสิน  สาขานครศรีธรรมราชบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ
โรงแรมดิแอร์พอท ธนาคารออมสิน  สาขาตลาดหัวอิฐบริษัท คลังพลาซ่า จำกัด – อัษฎางค์
สถานีรถไฟทุ่งสงธนาคารออมสิน  สาขาหัวหินสถานีตำรวจภูธรสามพราน
ร้านเอ็ม เอ็ม โมจิ – บ้านหนองแมวร้านดูแปง เบเกอรี่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำโพ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง บริษัท อีซูซุ อันดามันเซลล์ จำกัด 
โรงพยาบาลพิจิตรห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทย ซุปเปอร์สโตร์โรงแรมโรมเพลส
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ธนาคารออมสิน  สาขาตาคลีโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ อินเตอร์เนชั่นแนล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัษฎาบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาพะเยาโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท 
ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ธนาคารออมสิน  สาขาสนามจันทร์โรงแรมดุสิตลากูนา รีสอร์ท
ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตรโรงแรมถาวร
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาเพชรบุรีประปาเทศบาลนครภูเก็ต
โรงแรมฮอไรซอน บีช รีสอร์ทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล
บิ๊กวัน  สาขาถลางที่ทำการไปรษณีย์หล่มสักบริษัท ภูเก็ตช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์  จำกัด
บริษัท  อีซูซุระนอง  จำกัดร้านมุก ภูเก็ตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกโคกมะตูม
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาร้อยเอ็ดบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเลิงนกทาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง
ร้านเทเลวิช สาขาเนวาด้าร้อยเอ็ดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ดธนาคารออมสิน  สาขาร้อยเอ็ด
โรงแรมยโสธร ออคิด การ์เด้นศาลจังหวัดยะลาการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา  สาขาเบตงบิ๊กวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเชิงทะเล
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรบริษัท เนวาด้ามัลติเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด จำกัดศาลจังหวัดภูเก็ต
โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน์บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาภูเก็ตโรงแรมสวิส ปาล์ม บีช
สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ธนาคารออมสิน  สาขาป่าตอง
โรงแรมเดอะมิโนเทลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์โรงแรมมอนทานา แกรนด์ โฮเต็ล
ท่าอากาศยานพิษณุโลกการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรีโรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ
ธนาคารออมสิน  สาขาเขาย้อยสถานีตำรวจภูธรปราจีนบุรีโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
บริษัท โฮมมาร์ท มังกรทอง จำกัดโรงแรมศรีเบตงบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตองบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขาพิษณุโลกสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์ยาฟาสซิโน พิษณุโลก สาขา 2
โรงพยาบาลแพร่ – รามบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ธนาคารออมสิน  สาขาถลาง
แอ็บโซลุท ซีเพิร์ล บีชโรงแรมเทพนครสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
คลินิกฟ.ฟัน ใจดีสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ แอนด์ สปา
บริษัท ภูเก็ต ซีเซลล์  จำกัดบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขายะลาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขามาบตาพุด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉางการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคามโรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพ  จุรีเวชสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  สาขาแกลงธนาคารออมสิน  สาขายโสธร
ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้านนายอินทร์  สาขาแกลง
ธนาคารออมสิน  สาขาเนินพระโรงแรมไหมไทยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาท่าประดู่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุดสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง
ที่ทำการไปรษณีย์ระยองโรงพยาบาลบ้านฉางโรงแรมระยองออคิด
ศาลจังหวัดระยองสตาร์โฮเท็ลร้านเฟรชมาร์ท สาขาหน้าโรงพยาบาลแกลง
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี  สาขาบ้านโป่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยองคลินิกหมออภิรัตน์
โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ทที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุดโรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลมงกุฎระยองบริษัท  เจอาร์ อีส เทรดดิ้ง จำกัดธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนไกรเพชรที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่งโรงพยาบาลโพธาราม
บริษัท  อีซูซุประกิตมอเตอร์บ้านโป่ง จำกัดโรงพยาบาลเมืองราชร้านซีเจ เอ็กซ์เพรส สาขาบ้านโป่ง 1
ไพบูลย์เภสัชคุณอัจฉรา  เซ็งศรีร้านปั้น คำ หอม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่งบริษัท  วันชัยวินเดย์  จำกัดบริษัท ธ.พัฒนมาร์ท  จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเมืองนารายณ์  จำกัดสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลสถานีรถไฟลพบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซ็นเตอร์ เซอร์วิสเปเป้ เอ็กซ์เพรสบริษัท  สู่เสถียรภาพ  จำกัด
บริษัท โปลิ-เคม  จำกัด  สาขาบิ๊กซีลพบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะชัยลำนารายณ์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ 2 & รีสอร์ทโรงพยาบาลเขลางค์นคร – รามสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีโรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่าสถานีรถไฟราชบุรี
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ ราชบุรีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาอุทุมพรพิสัยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สาขากันทรลักษณ์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลำปางโรงพยาบาลเลย
ห้างวิไลลักษณ์บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเลยศาลจังหวัดศรีสะเกษ
สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษคลินิกหมอบุญชัย ศูนย์เอ็กซเรย์ แล็บบริษัท อีซูซุตังปัก ศรีสะเกษ จำกัด
โฟโต้เฮ้าส์ แอนด์ เวดดิ้ง สตูดิโอภูหลวงโฟโต้ดิจิตอลศรีสกลพลาซ่า

โรงแรมอินทรา หาดใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาขุขันธ์
โรงแรมริเวอร์ แกรนด์ สวีท
โรงแรมงี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้
โรงพยาบาลเมืองเลย – ราม
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สาขาหาดใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สาขาสงขลา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สาขาสกลนคร
ธนาคารออมสิน  สาขาสงขลา
โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่
ศาลจังหวัดสงขลา
โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์
โรงแรมหาดใหญ่ การ์เด้น โฮม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
สถานีตำรวจภูธรเมืองหาดใหญ่
ที่ทำการไปรษณีย์รัถการ
บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด
บริษัท แอคทีฟ เนชั่น จำกัด

สาขาไดอาน่า
บริษัท  โค้วยู่ฮะมอเตอร์  จำกัด 

(อีซูซุเลย)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

สาขาบิ๊กซีหาดใหญ่
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
โรงแรมบี พี สมิหลา บีช
รัถการโพลีคลินิกเวชกรรม
ธนาคารออมสิน  สาขานาทวี
ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
โรงพยาบาลแม่กลอง 2
โรงพยาบาลกรุงเทพ  หาดใหญ่
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
ธนาคารออมสิน  สาขาสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสงขลา
ธนาคารออมสิน  สาขาเพชรสมุทร
โรงแรมอรัญเมอร์เมด
โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน
ที่ทำการไปรษณีย์มหาชัย
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
คลินิก นพ.เกรียงศักดิ์ – พญ.พิพิธพร
บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร  จำกัด
สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ
บมจ. ทีโอที สาขากระทุ่มแบน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขาสมุทรสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพ้ว
ร้านเทเลวิช สาขาอรัญประเทศ
สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
ร้านอาหารคุณตุ่ม
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงแรมอินโดจีน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ร้านช. เอ็มฟาร์มา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาสระบุรี
โรงแรมสระบุรีอินน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สาขาสระบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

สาขาปากเพรียว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
ร้านเทเลวิช  สาขาหนองแค
ร้านพ้อยโตะ  สาขาหนองแค
สถานพยาบาลท่าหลวง
ร้านเทเลวิช สาขาโลตัสสระบุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลปภาเวช
ธนาคารออมสิน  สาขาสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสัตว์สระบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
 ร้านสบายใจค้าส่ง
ร้านเทเลสตาร์   สาขาหนองแค
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย
โรงพยาบาลรวมแพทย์ สุโขทัย
โรงพยาบาลวิภาวดี – ปิยราษฎร์
โรงแรมแสงสินธ์
บริษัท หลักเมืองถาวรฮอนด้าคาร์ส  จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

สาขาสุโขทัย
สนามบินสุโขทัย
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงพยาบาลศุภมิตร
ธนาคารออมสิน  สาขาสวรรคโลก
ธนาคารออมสิน  สาขาสุพรรณบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี  จำกัด
ธนาคารออมสิน  สาขาสองพี่น้อง
โรงพยาบาลธนบุรี – อู่ทอง
สองพี่น้องโพลีคลินิก
ร้าน 108 ช็อป สาขาสองพี่น้อง
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน  สาขาถนนราษฎร์อุทิศ
โรงแรมนภาใส
ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ
โรงแรมเอส อาร์ สุราษฎร์ธานี
โรงแรมทองธารินทร์
ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์
บริษัท ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

สาขากุมภวาปี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

สาขาตลาดหัวรอ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

สาขาสุรินทร์
สถานีรถไฟสุรินทร์
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
ธนาคารออมสิน  สาขาวังน้อย
บริษัท พาวิลเลียน สมุย บูทิค
โรงแรมอู่ทองอินน์
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
บริษัท ทีโอที จำกัด  สาขาหนองคาย
ธนาคารออมสิน  สาขาบางปะอิน
บริษัท อัมพรสรรพสินค้า  จำกัด
ที่ทำการไปรษณีย์ละไม
โรงพยาบาลราชธานี
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
โรงแรมวังใต้
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

สาขาเดชอุดม
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สาขาหนองฉาง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 สาขาอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2
โรงแรมบ้านเชียง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารออมสิน  สาขาถนนโพศรี
โรงแรมอุบลโฮเต็ล
ห้างสกุลไทย
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงแรมลายทอง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี
คณะสฆ์วัดโยธินประดิษฐ์  

จ.สมุทรปราการ
บริษัท อินเนอร์เทค  คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สาขาวารินชำราบ
ร้านโชคชัยสเต็ก
ร่มโพธิ์ยนตรการ
คุณพัดและคุณเผือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีว่า เทคโนโลยี
ครอบครัวคุณภิชาภัช  บัวช่วงรุจดา
คุณณาตยา  ถาวร
บริษัท เฟิสท์ ซี.ซี.กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001)  จำกัด
คุณยอด  พงษ์สกุล
บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด
บริษัท แคปปิตอล เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณสุวัตชัย  มัชฌิมานิสัย
บริษัท โพโทนิคส์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
บริษัท อุบลวัสดุ  จำกัด
คุณวรรณพัฒน์
คณะนักศึกษากลุ่ม  Stay Chill & Still Will
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
คุณวรรณี  ปราณีตพงศ์
บริษัท เฮ่งจูฮง จำกัด (มหาชน) (น้ำ  ตาลมิตรผล)
บริษัท โปร เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คุณภัณฑพร  โอษฐ์จันทึก
บริษัท ขนมจีนบางกอก จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
คุณยมุนา  กลีบสัตบุศย์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณวิฑูรย์  สมานวงศ์ไทย
คุณนิยมพร - คุณดิลกจำเนียร
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (มหาชน)
พญ. อำไพขนิษฐ  สมานวงศ์ไทย
บริษัท เอส เอ็ม ที ซี จำกัด
 บริษัท เทสโก้โลตัส  จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด
คุณบุญยงค์  และคุณแก้วนพรัตน์  เต็งรัง
Cristina Costan Zovi
คุณจิตต์กษมา  ชูมัง
 
คุณสุภัทชา  เวียงนาค (นุก)
คุณนิจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
คุณสงัด  ลาวัฒน์เสถียร
คุณธนากร  ทองศิริกุล
คุณสุภัทร์  อักษรชัยพฤกษ์
คุณพงศ์ศักดิ์   แสงสิงดี
คุณดาราพร  เสร็จสวัสดี
บริษัท มิตซูบิชิ   อิเล็คทริค  คอนซูมเมอร์ 

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาจจิตต์  อินเตอร์เนชั่นแนล  

เพ็พเพอร์ แอนด์  สไปซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)(ฟอสเฟต  ดีวิชั่น) จำกัด (มหาชน)
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณวัชระ  คุณพินทิพา  และ

คุณสุดารัตน์   เจียมกุล
คุณนวรัตน์  แก้วชูกุล พร้อมครอบครัวและเพื่อน
พลเรือโท วิรัติ  สุดรัก
คุณละออ  โควาวิสารัช
คุณประวิทย์  แซ่ตั้ง
คุณอารมย์  มะยะเฉียว 

(บริษัท ดับเบิ้ลเอ จำกัด)
บริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณครูกนกวรรณ  ทองยัง
พญ. จิตสุดา  บัวขาว
โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
แม็กซ์-โค คลับ
คุณศรสวรรค์  คชะเทศ
บริษัท ทีซีซี โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด
คุณสุนันท์  ยอดบุตรดี
คุณสุรัตน์  สุขอินทร์
คุณเย่ ลิ เว่ย
บริษัท จีทีอช  ออนแอร์ จำกัด
คุณสิริยาญ์  เรืองจันทร์
คุณศริมธร  มาลากุล
คุณวิภา  สุนทรมีเสถียร
บริษัท อัลฟ่าเวท  จำกัด
 
บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เจ.เซอร์วิส
คุณพงศ์เทพ  อุทัยสินธุเจริญ
บริษัท ป่าตอง หยี่เต้ง จำกัด
บริษัท ดียูนิตี้  จำกัด
คุณลัฐิกา  ศรีสวัสดิ์
บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
คุณภัณฑิรา  มอฮามัด
 คุณนพรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
บริษัท เอสซีจีซีเมนท์  จำกัด
Energie Magazine, in ltaly Rossana Fumagalli Professor Ghiringhelli
Marianne Metzelaar Chris Metzelaar Roxanne Oynes
อณุสรณ์แด่ คุณแม่ไพบูลย์  ยอดบุตรดี 

และคุณพี่ประเมศฐ์    สวัสดิ์โยธิน
คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนมารดานฤมล
LIGHTHOUSE ALLIANCE CHURCH SYDNEY, AUSTRALIA
นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ
Chamiporn Vithayapool
คุณชมัยพร  วิทยาพูล
Thai Herrick Co., Ltd.
บริษัท ไทยเฮอร์ริค จำกัด
L.P.N. Development Plc.
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ  

สาขาสำนักพระปิ่นเกล้า
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Piergiorgio Darold Stefania Daniele Giaffredo
คุณกษมน  กิตติอำ พน
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
บริษัท แม็กซ์ วิชั่น จำกัด
คุณพรชัย  ชัยสิริโรจน์
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
การกีฬาแห่งประเทศไทย
บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
ธนาคารออมสิน  สาขาคลองจั่น
ไอจันทร์คลินิกเวชกรรม
JULIE & RODNEY HEATHER
บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด
ทันตกรรมวิเศษสุข
Mr.C.Rajesh Director of Marine Service ( Thailand) Co.,Ltd
คุณชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ)
Gualtiero Coppe Garbuio Giorgia Cristina Costanzovi
โรงภาพยนตร์ SF CINEMA  SITY  สาขาบางแค
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

สาขาธัญญะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
นิติบุคคลอาคารชุดวอลล์สตีท ทาวเวอร์
เดิร์มแคร์คลินิกเวชกรรม  

สาขาเซ็นทรัลบางนา
บานานา ลีฟ  สาขาเซ็นทรัลบางนา
โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
 บริษัท 13 เหรียญ รองเมือง จำกัด
โรงภาพยนตร์สกาลา
โรงแรมคิงส์ ปาร์ค อเวนิว
บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จำกัด
โรงพยาบาลสัตว์เสรี
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)สาขาชิดลม
สถานีรถไฟกรุงเทพ
ร้านกาลนาน สาขาซีคอนสแควร์
บริษัท สยามสแควร์ ทาวเวอร์ จำกัด
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
ร้านก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋  สาขาซีคอนสแควร์
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (PBS)
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เมวาเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สมาคมศิษย์เก่า MMP 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ฟิลิปส์  อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตซูบิชิ  อิเล็กทริค กันยงวัฒนา  จำกัด
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพ
Wandee  Smid
Dusadee  Shippen
Alejandro  Maldonald
Sakorn  Wheeler
Ernie  Geefay
Gayle  Misle
Kevin  Wheeler
Dim  Geefay
Audra  Shippen
Aleid  Rijks
Alena  Henriksen
Anna  Leong
Anne  Bruijs
Cheryl  Rego
Chris  Rajakarier
Gemma  Gibson
Genevieve  Ahl
Jackie  Houghten
Jan  Briggs
Jille  King
Jill  Sirisompan
Jo  Thomas
Kanokwan  Smith
Klaudia  Schaperklaus
Kylie  Field
Lorraine  llling
Lucy  Schlaeppi
Alicia  Smart
Ana  Vaessen  Yayuk
Annette  Gerlach
Aya  Hong Bets
Dominique  Perry
Duddow  Pinchaleaw
Geng  Krueger
Helen  Meek
Jane  Wise
Jenny  Chan
Joanna  Junge
Josephine  Hobbs
Karin  Walker
Karyn  Walker
Laura  Logan
Lian  Bennett
Lyn  Hine
Maoliosa  Denye
Angela  Fowles
Doidge  Bianca Kleinherenbrink
Elena  Karoumpi
Helene (Lena) Van Es
Mia  Schep
Julia Lai
Kate  Johnston
Linda  Belonje
Margaret  Mallace
Angelique  Leijdekker
Elizabeth  West
Hilary  Mclnerney
Jenny  Dibbayawan
Julia  Bouchard
Kate  MacDonald
Lindsay  Sailes
Margit  Chen
Angie  Lee
Charlotte  Hasler
Eva  Sophonpanich
Ingeborg  Leutwiler
Jenny   Jones
Julie  Cragg
Katie  Blair
Lisa   Shu - Chen
Maria  Mellblom
Anna  Lai
Cheryl  Lamb
Fiona  Mckeever
Lrene  Margaret  Gray
Jenny  Vaessen - Delaet
Julie  Jenkin
Kay  Hickey
Lorraine  Gough
Maribel  Walker
Mariela  Bianciotti
Marina  Slewka
Nathalie  Leger
Nathalie  West
Renu  Bhatia
Ritu  PasrichaSabine
Sue  Fuary
Sue  Smith
Suzie  Jhanji
Tania  Pedersen
Vivienne  Montgomery - Day
Mariska  Abrahams
Marit  van den Oetelaar
Ngoc  Richt
Ning  Beerens
Sabin  Benke
Sara  Carr - Legg
Sunita  Kulisra
Sopinda  Avery
Tara  Jarman
Teresa  Carr
Ying  Ying  Miller
Pamela  Manning
Michela  Pianese
Mie  Ghesquiere
Mina  Gurung - Smith
Mindy  Clarke
Paradee  Narkphunchiwan
Priya  Thomsom
Punnee  Rongkavongs
Xia  Chen
Sarah  Chaplin
Shirley  Tan
Sibel  Esder
Sonali  Mundkur
Susan  Bailey
Susan  Lloyd - Piralli
Susan  Viriyanon
Suwana  Philip
Thalindra  Welikaia
Tracy  Dean
Vicky  Van  Keuren
Wietske  Smiths
อน. สุทาทิพย์  วาทีทิพย์
นยก.เบญจมาศ  แสงสว่างวัฒนะ
อน. สิทธิชัย  หอมศิริวรรณ
อน. อนุชา  ราชวัตร
อน.สิริชัย  สุจิตวนิช
อน. ทรงศักดิ์  บุญระพงษ์เจริญ
อน. ธันยนันท์  เมฆสิงห์วี
รทร.วีรวรรณ  สุภัทรกุล
อน. สุปรีดา  เหลี่ยมไพศาล
อน. ตรอง  แสงสว่างวัฒนะ
นย.นงนุช  ราชวัตร
อน. ยอด  แสงสว่างวัฒนะ
อน.วิจิตร  วิวัฒน์เจริญกุล
รทร.โสฬส  ธีรภาพวงศ์
รทร.สายสวาท  โรจนะประเสริญกุล
รทร.เสงี่ยม  ราชวัตร
คุณมณเฑียร  คำไพเราะ
คุณศุภวรรณ  มนต์อารักษ์
คุณสุนันท์  สันธิเดช
คุณอณิตา  เสริมศักดิ์ศศิธร
คุณมาริสา  มีสุวรรณ
คุณสงวน  สุขแสนไกรศร
คุณสุพินดา  ปานพรม
คุณอนุ  ว่องสารกิจ
คุณรัฐการ  เห็นสุข
คุณสมศักดิ์  เจริญผล
คุณสุภัทรา  รามสูต
คุณอรญาดา  จันทะศิริวิศาล
คุณวรรณา  เตชะเกษมบัณฑิตย์
คุณสวาท  สุขสำราญ
คุณอรทัย  เจียระไน
คุณวิทยา  เอกนาวากิจ
คุณสัณฆกิจ  แสงจันทร์
คุณเสาวรส  ศิริภักดี
คุณอารีรัตน์  จุติการพาณิชย์
คุณสามารถ  รังสีกาญจน์ส่อง
คุณโสภาวรรณ  บุญนิมิตร
หจก. เอ็น. เจ เซอร์วิส
คุณศิรินภา  สถาพรวจนา
คุณชนะ  นพสุวรรณ
คุณฉมชบา  วสวานนท์
คุณนภัสสร  ประเสริฐศุภกุล
คุณจารุวรรณ  ขุนวัฒน์
คุณฉัตรกมล  พุ่มมะรินทร์
คุณสุรางคนา  ศรีจันทร์แดง
คุณวีรพล  นิธิพงศ์
คณะเจ้าหน้าที่ พมจ. สมุทรปราการ
คุณลัดดา  ธนพันธุ์
คุณพิสัย  อ้วยสะอาด
คุณวิโรจน์  แจ้งพลอย
คุณรัชนีพร  บุญรักษ์เจริญ
คุณกนกวลี  มณีเทศ
Mr.Claudio  Romano
นายแพทย์กฤษ  ใจวงศ์
คุณวรรณกร ธรรมกุลาเลิศ
Miss Lsabella Sikattin
คุณจรียา  กาญจนวรพันธุ์
พันเอกปิยบุตร  สารฤทธิ์
คุณกาญจนา  แสนกล้า
คุณอตินุช  ดวงแก้ว
คุณวินัย  มณีขาว
คุณชาตรี  ชินธรรมมิตร์
คุณวรรณาพร  วงศ์สวรรคกร
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ฝ่ายธุการและส่งออกนำเข้า
คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเจทรานสแป็ค (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสถิรานันท์  ฉันทวานิช
คุณศิริพร  สัตนาอัมพวัลย์
 คุณต่อศักดิ์  จิตรพันธ์
คุณสุกฤตา  ลิขิตวรกุล
Mr.Aliatair  Webb & Mom  Eunice
คุณสมชาย  สุภัทรกุล
คุณภณิดา  ตั้งวิญญู
คุณฉัตรชัย  ทรัพย์ชาตอนันต์
คุณวิไลวรรณ  คำดี
คุณกนิษฐา  สายจันทร์
คุณเปรมพร  ประสพศิลป์
คุณสินี  ช่วงสุวนิช
คุณพิชชาอร  ใจเมืองเย็น
คุณทรงยศ  สีจร
คุณนฤมล  กริชพิทักษ์เงิน
คุณพิทักษ์  จงก้าวหน้า
คุณวันทนา  นิสสัยพันธ์
คุณนัคพัฒน์  ยิ้มเศรษฐี
คุณทัศนา  ประสพสุขโชคมณี
คุณจารุวรรณ  บรรณวัฒน์
คุณโสฬส  โพธิรัตน์
คุณกันติชา  อริยพงศ์ไพศาล
คุณโชติรัตน์  อภิวัฒนาวงศ์
คุณพรรณิ  อะวะโน
คุณเกียรติพร  กิจเจริญวณิชกุล
Mrs. V.M. Sanderson
บริษัท  ฟอจูน่าโฮเต็ล  จำกัด
คุณนฤมล  ท้าวทอง
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาย่อยตลาดสำโรง
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
บริษัท ทีคิวเอ็ม  อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จำกัด
บริษัท ธนาพัฒน์  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายสุวัฒน์  อัศวทองกุล
คุณกิรติมา  ลิ้มเจริญ
อน. ยุทธ  ดวงทอง
อน.สมบัติ  ดุลณกิจ
คุณวัฒชีระ – คุณเพ็ญสทธิ์ อภิบาลศรี
คุณอภิลักษณ์  ประดิษฐสมานนท์
คุณธัญญารัตน์  รัตนสิริโรจน์
คุณวาสนา  คำระกาย
คุณเพชรรัตน์  ว่องเมธินี
คุณวันชัย  ว่องเมธินี
คุณประภาส  คงแสงบุตร
คุณเบญจมาศ  เดชกล้าหาญ
คุณเนาวรัตน์  เรอบูล
ด.ญ.สุเมธา  ชูดวงจันทร์
คุณพัชรินทร์  ธรรมบุตร
แพทย์หญิงมนทชา  เรืองรตนพร
ด.ช.พงศ์ณธรรศ  มณีนพรัตน์
คุณองอาจ  การะเกด
ด.ช.ปรีชา  จันทร์กระจ่าง
คุณลัดดา  จันลา
คุณธงชัย – คุณจันทร์แก้ว   พรมแต่ง
คุณจันทร์เพ็ญ  แสนกล้า
Jabulani
คุณใจดาว  รัตนประชา
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท  สินแพทย์  จำกัด
คุณอดิทีปย์  มณีอินทร์
คุณสมัย  พรหมสิงห์
คุณอำนวย   รัศมิทัติ
คุณธนวัฒน์  สุทธิ
คุณประพนต์ฤทธิ์  อึงสวัสดิ์
ดร.วัลลภ  ปิยะมโนธรรม
คุณนิธิพัฒน์  นิวาศะบุตร
คุณณัฐธีร์  เปรมะสิริวัฒน์
คุณสรรเกียรติ  กุลเจริญ
คุณตั๋น  คุณฉลวย  บัวทอง
ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา
คุณจอมพล  หนูนาค
โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฝ่ายมัธยม
คุณสถาพร  สิริสิงห์
คุณนวลจันทร์  ปัตตพงศ์
คุณน้อง (พี่สาวคุณสมบัติ)
คุณแม่ทองแดง – น.ส.สุดารัตน์  หงส์วิไล
บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด
คุณอุสา  ยู้บุญยงค์
พนักงานบริษัท ทรัยแทคท์  จำกัด
คุณเนืองนอง  ชานันโท
คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล
ชมรมไทเก็กชวนชื่น พาร์ควิว กรีนวิลล์
คุณสัมฤทธิ์  ศักดิ์ตระกูลกล้า
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น  จำกัด
คุณสมบูรณ์-คุณวงศ์เดือน  ชามกระโทก
คุณวิชัย  จันทร์จำรูญ
กศน.อำเภอพระประแดง
กศน.ตำบลสำโรง
ศรช.สำโรง(กศน.)ระดับม.ต้น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
คุณณัฐพล  พูนธวัชสันติ 

และคุณปิยมน  ติละพันฒธุพงษ์
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาเทพารักษ์
ผู้ปกครองเด็กมหาวงษ์
Mr. Clair  Park
คุณกมลวรรณ  กอวัฒนา
คุณอุดมศักดิ์  จรกิจ
คุณบุญเติม  อาชาไกรสร
คุณวิเชฎฐ์  รางชัยกูล
คุณธนัฐ  สุวัณณะสังข์
คุณสุวรีย์  นนทพันธ์
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
คุณบุญถึง  แหงมงาม
คุณภัทรา  ธวัชพล
คุณมนัส  มณีนพรัตน์
คุณณิชชา  อึ้งชัยภูมิ
คุณพัชรินทร์  ธรรมบุตร
โรงงานทำตะปูมหาวงษ์
คุณจันทร์ฉาย  ทวีผลเจริญ
ศรช.สำโรง(กศน)ระดับม.ปลาย
คุณปาร์ค  เมดิสัน
 
 
 
คณะเจ้าหน้าที่
UPS Parcel Delively Service Ltd.
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  MOSANTO
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ
สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ
คุณพิสิษฐ์  ยุวไชยรุจน์
คุณอำนวย  คงอิ่ม
คุณทองปาน  แจ้งจำรัส
คุณกษิติกฤต  จิตตะคาม
คุณวันชัย  ประพฤติดี
คุณสมภพ  สนเวส
คุณอนุวัสส  ศิวราศักดิ์
คุณเล็ก  แก้วไทรท้วม
คุณอุดม  เดือนงามจริง
คุณณรงค์เดช  ปันเจริญ
คุณจักรกฤช  บุญนำกิจสวัสดิ์
คุณสุธนันท์  คงสินธ์
คุณธีรรัตน์  เจริญภักดี
คุณพรฤดี  มารศรี
คุณสุทธิพงษ์  โสคำภา
คุณพนิดา  ท้วมพงษ์
คุณวิรัตน์  ละอออ่อน
คุณสิทธพงษ์  คำตอบ
คุณปราโมช  คองจันทร์
คุณบรรยง  จันทร์รอด
คุณพีระพล  ศรีไล้
คุณกิตติภูมิ  เจริญเดช
คุณยืนยง  ขุมทองกระจ่าง
คุณมานพ  วงศ์ถนอม
คุณศิริพงษ์  วารินทร์
คุณธนวัต  นาคขำ
คุณรัฐมนตรี  ดิษฐเจริญ
คุณเดี่ยว  คงสินธุ์
คุณเปรมพร  สายแสงจันทร์
คุณสุพิน  อรุณสวัสดิ์
คุณพิสิษฐ์  สุรพุฒิเศรษฐ์
คุณอัจฉรา  ประดิษฐ์พัฒตรา
คุณวิริทธิ์สุพล  อธิศสุนันธาดา
คุณธนพันธ์  ศรีพล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ช่อง 9 อสมท.
สำนักข่าวออนไลน์ PNN   News
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์  พิมพ์ไทย
หนังสือพิมพ์มติชน/แนวหน้า/ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ข่าวชานเมือง
หนังสือพิมพ์โฟกัสนิวส์
หนังสือพิมพ์สื่อสมุทร
PKTV บจก.  ปราการเคเบิ้ล
บริษัท เคเบิล  จำกัด
บริษัท  ซีเอทีวีประเทศไทย  จำกัด
หนังสือพิมพ์สาครนิวส์
หนังสือพิมพ์สมุทรปราการโพสท์
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
หนังสือพิมพ์พลังไทย
ครอบครัวคุณแม่อาเล้น  แซ่ไล้
ครอบครัวลีลาศเจริญ
ครอบครัวคงแสงบุตร
ครอบครัวแสงสว่างวัฒนะ
ครอบครัวอันเตวาสิก
ครอบครัวเรือนแก้ว
คุณระพี  อุทกพันธุ์
คุณนวพล  จันทร์จุฑามาศ
คุณจตุรงค์  จันทร์จุฑามาศ
บริษัท  ศานติ กรีน  แพค  
คุณประกิต  ศีลพิพัฒน์
คุณมงคล  คงอิ่ม
คุณกรีฑา  อายุเจริญ
คุณพงษ์พันธ์  วารุณศาสตร์
คุณคเณศ  กมลพันธ์
คุณปราโมทย์  ตั้งสมาจาร
คุณชำนาญ  หิมะคุณ
คุณเรืองศักดิ์สิทธิ์  ดิษฐ์เจริญ
คุณธีระพล  คุ้มสุข
คุณสุทธิวิทย์  ชยุตม์วรกานต์
คุณสายชล  รุ่งแจ้ง
คุณวิจิตร  แก้วเขียว
คุณอัศวะ  ยาชูชีพ
คุณวิบูลย์  จิตประสพเนตร
คุณวชิระ  เจริญสาคร
คุณนคเรศ  การศักดิ์
คุณวริทธิ์สุพล  สุยจิว
คุณรัตนชัย  โพธิ์โส
คุณเฉลิมรัตน์  ธรรมรักษา
คุณธนกร  ปิยสิรินันท์
คุณปัทมาภรณ์  พินิจการ
คุณษุศรา  คำมูลนา
คุณศิริพงษ์  วารินทร
คุณพิมชนก  อำมฤต
คุณมานิดา  พงษ์วัฒนา
คุณณิชพน  พวงจำปี
หนังสือพิมพ์ฟันธง
หนังสือพิมพ์ทางท้องถิ่น
ไทยทีวีสี ช่อง 3
สทท. 1 NBT
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นทีวี
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
ครอบครัวคุณแม่แฉล้ม  แจ่มใส
ครอบครัวคุณแม่ประทุม  เข็มทอง
คุณถนัด  ไทยปิ่นณรงค์
ดร. วีระพันธ์  จรรยาศักดิ์
คุณแม่สุมาลี  จิตต์หนักแน่น
คุณจิตติ ทังสุบุตร
คุณศรินธร  มาลากุล
คุณจารุวรรณ สุริยมงคล
คุณศุภณี เกวลี
บันเทิง  ศิริพรพิทักษ์
คุณทน กวินอนันต์
คุณพรนภา สร้อยทอง
คุณนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์
คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
คุณจินดา หล่อเจริญเรือง
คุณสุวิทย์ ลิ้มวัฒนะกูร
คุณวิชัย คณาธนะวนิชย์
คุณสุมารี พาหะพรหม
คุณพัฒนา ณ.สงขลา
คุณไพศาล โกมลโรจนาภรณ์
คุณบุณยาภัช  แซ่เตีย
คุณธัญญนันท์  เมฆสิงห์วี
คุณปราวรรณ ธรรมวงศ์
คุณหิรัญ -คุณวราภรณ์ วรหิรัญกิจ
คุณวิชัย คณาธนะวิทย์
คุณวรรณี โสภณรัตนโภคิน
กรรมการและผู้จัดการ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
คุณนภาพร  ขรรค์เพ็ชร
คุณธนาวัฒน์ ภูมิสิทธิกุล
(กรรมการผู้จัดการ) บริษัทมินทานา
คุณวัชรพงศ์  ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา 

(กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด
โรงเรียนร่วมฤดี 
คุณชาณุวัฒน์ สิวะโมกข์ (สุนทรฟาร์มราชาไข่ไก่ )
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอัครเศรษฐ์  เกศรราช บริษัท นำเชา(ประเทศไทย) จำกัด
คุณอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
คุณชุลีพร ชนาวงศ์  

บริษัท เลนโซวีล  จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
คุณช่อทิพย์ เลิศสงวนสินชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสงวนเอ็นเตอร์ไพรส์
คณะครู และ คณะนักเรียน 

โรงเรียน รุ่งอรุณ
SURESH SACHI A*STAR GROUP  FROM SINGAPORE
คุณวาสนา ธชทรงธรรม
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
คุณประยุกต์  วาณิชบดี
คุณพ่อภูวนัย  ตันติกุล
บริษัท ดันล็อปพิลโล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพัชริน  ศรีสุธาพรรณ
คุณกัลยาณี ครุวรรณ
คุณวันวิสา  คุณกิตติ
คุณอำพนชายน์ แสงไตรรัตน์นุกุล 

         
Mr.Joseph SniderThai -Chinese International school
คุณจิรารัตน์  หงษ์ยนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์สนง ใหญ่
คุณมารีน่า คลูดิ้ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
นพ.สุริยะ  วงศ์วานวัฒนา
บริษัท ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณอภิวัฒน์ สกุลศรีสัจจะ
คุณกัญญาพร  สมาพวก
Mr.Robert U.Jaermann Dream Hotel Bangkok
คุณภาสธร  วิพุธานุพงษ์
บริษัท ดูวาติก อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัด
คุณณภัสสรณ์  ภูวศิริวรฉัตร์
คุณพัชริน  ศรีสุธาพรรณ
คุณกัลยาณี ครุวรรณ
 
คุณประยุกต์  วาณิชบดี
คุณพ่อภูวนัย  ตันติกุล (ซาร์นิลลีเฮาส์)
คุณอภิวัฒน์ สกุลศรีสัจจะ
คุณสมชาย จงประสิทธิ์
คุณนิตยา กระแสอรรถ
คุณวรสาร ปิยชาติวงศ์
บริษัท มาร์ซัน จำกัด
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กลุ่มเกาะลันตา)
คุณภัทรา ศิลาอ่อน
คุณสุภาณี  สรีธัญญรัตน์
คุณไชยยันต์ เมธาจารุนันท์
บริษัท ยุทธพิทักษ์รัฐ จำกัด
คุณวิวัฒน์  เตชะพูลผล
คุณสุรพล ปุญญาปะมัย
คุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา
คุณประทิน วิรุห์จรรยา
คุณอนันต์ พูลสวัสดิ์
คุณสุดธิดา รัตนรักษ์
คุณองค์อร เลอลภ
คุณรุทร นพคุณ
Mr.James Lawden
ผู้ปกครองเด็กชุมชนโมราวรรณ
นย.จิรเทพ  ฤทธิเดช
คุณชนิสา  รัตนาพต
พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ
คุณสุวนีย์  อุดมลาภสกุล
คุณทัศนา อุทิศกุล
คุณดรุณี  วยากรณ์วิจิตร
ซิสเตอร์ดารณี
ฯพณฯเตช  บุนนาค
คุณราชัน   ศรีสกุลชวาลา
คุณนันทณัช  เกียรติมณีศรี
ทพ.หญิงวรรณี  ประณีตพงษ์
คุณสุวิทย์  ลิ้มวัฒนะกูร
คุณพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล
Vasaporn Jeansad
พนักงาน บ.รีท-ไรท์ (ไทยแลนด์) จก.
คุณกัญจนา  วรพิทักษานนท์
คุณสุนันท์  สุวรรณนภาศรี
คุณขนิษญ์ศรี  อุตมัง
คุณจิราภรณ์  เลาหะรัตนะวิบุลย์
คุณสมสิน วิรณะ
คุณกิมกุง แซ่ตึง
คุณอรุณี  มุมานะจิตต์
คุณวรนุช วิไลเลิศพงศ์ศักดิ์
Kate Tomas
คุณเฉลิมชล  แอมแสง
Mr.Normar & Ms.Sirirat Carney
คุณบรรเทิง ศิริพรพิทักษ์
บ.ครัสตัล ซิมโฟนี่ จำกัด
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรมการปกครอง
คุณกิ่งกาญจน์ – คุณอารักษ์พุทธนันท์
บจก.ปรินดา (มหาชน)
Michael Goh
คุณศิริวรรณ ยมะคุปต์
วินัย-อรพินท์  เจริญรัชต์
กองทุนรากแก้วแห่งชีวิต
คณะนิสิต MBA YOUNG EXECUTIVE 8
ด.ช.ราชินทร์  ศรีสกุลชวาลา
คุณวิโรจน์-ทองดี อังคณากุล
คุณณัฐพล โกศลวิมลกิจ
บริษัท คราวน์  เซรามิคส์ จำกัด
บริษัท อเมริกัน เอ็กเพรส(ไทย) จำกัด
พระครูวิบูลสมุทรวัฒน์  

เจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์
คุณปัญญา  ชินวาณิชย์
คุณอดิศร  ตันติอนันต์
อาคารอับดุลราฮิมเพลส, 
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
บริษัท อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวิร์ค จำกัด
คุณจุ้งฮ้อ-คุณคาลั้ง แซ่เตีย
อาคารจีซีเอฟ 
คุณนิตยา  ยืนยงวศิน
คุณเรวดี  ไชยวุฒิกรณ์วานิช/Mrs.Kanjana Olsson
Kanita Boonyapredee
Wichest and Somporn  Boonyapredee
คุณกันยารัตน์ สกุลพานิช
บริษัท ถ่ายสะดวก จำกัด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Mr.Howard Misle
คุณสมทรง อานนท์วัฒนา
บริษัท ยานยนต์สแควร์ จำกัด
Mr.Roy Ferrari
คุณสายพิณ  นำเบญจพล
คุณสินชัย โสภณปาล
คุณยอดยิ่ง  เอื้อวัฒนสกุล
ศาสตราจารย์ น.สพ.เตียง ตันสงวน
บริษัท บี วัน คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Diethem Travel (Thailand) Ltd.
คุณบุศรินทร์  อินทรรัตน์
คุณลัคคเจษฎ์ รัตนแสงศรี
คุณลักษณ์  ผ่อนผัน
คุณกิตติวรรณ  นันทาภิวัฒน์
คุณธีระพงษ์  ทักษะวณิชชา
คุณวิชัย-คุณแสงโสม ริ้วตระกูล
นักศึกษาและอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณชนิสา  รัตนาพต
คุณปลิว  มังกรกนก
คุณกมล ศุภวิวัฒน์
คุณประยูร เลิศสงวนสินชัย
คุณวิจิตร อวิรุทธิ์
คุณวิรัช  วงษ์วิไลวารินทร์
คุณลีนา  เมทีดล
คุณวิบูลย์   ตวงสิทธิสมบัติ
คุณวันฉัตร ลักษณะสุต
คุณสมปรารถนา  ณ ลำพูน
มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
คุณกัณนิกา ทองอุปการ
ชมรมธารน้ำใจ คน พม.
คุณนรมน ฉัตราภรณ์
ดร.บุญศรี วังมณีรัตน์ และครอบครัว
คุณลีนวัฒน์  เชื้อรัตนพงษ์
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด
คุณนันท์นภัส  สุวิทยาวัฒน์
บริษัท สตาริโอ โปรดักชั่น จำกัด
คุณวิรัตน์  เศรษฐสมภพ
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
คุณวรจรรย์ โลจายะ
บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด
คุณพิชิต นาคะยืนยงสุข 

บริษัท ไอ.พี เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
คุณศรีสง่า โล่ชนะจิต
คุณวันชัย ภริตานนท์
คุณทัศนา
มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์
คุณสมพงษ์  เผชิญโชค
คุณวรนันท์  ชิงกาล่า
JAMROON SALARAK
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
คุณบดินทร์ พญาพรหม
คุณประทีป ยั่งยืน
คุณสุดา เดชะประจักษ์จิต
คุณประพิศ ตันติสิระ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
คุณไพรัช  บูรณพัฒนสิริ
NARESH AGARWAL
คุณลลิตา ศรีละวัต
คุณวิรพงษ์ สวนศิลป์พงษ์ 

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
ผู้อำนวยการสำนักงาน

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ
คุณศิริ เลิศจิตรโสภณ
คุณพัฒน์ ชวลิตากุล
คุณจงรักษ์ ศิวะโกศิษฐ์ - ด.ช.กิตติศักดิ์ ศิวะโกศิษฐ์
คุณปิยะภัทชร์ จันนันทิพัฒน์
ครอบครัว เอี่ยมศรีวรรณ และคณะผู้ร่วม
พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม (สุนทรชัย)
คุณศุภกิตติ์  ลีลากิจทรัพย์
คุณยุทธ  ยงยุทธชัยกุล
คุณนครินทร์  อัศดรไพรศานติ์
คุณวินิตา  ศรสงคราม
คุณอารีรัตน์  หอมเอนก
คุณสิทธิ  ศิริจรรยากุล
บริษัท เอ็กแซ็กท์  จำกัด
Key Hickey
MARUBENI-ITOCHU STEEL PTE LTD.,
บริษัท พลมิตร จำกัด
Mr.Michael Gallagher
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย 

(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สแกนคอร์ป จำกัด
บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด
Marubeni Protechs Corporation
คุณสมนึก แต้พานิช
บริษัท ภูมิศิริวิศวกรรม จำกัด
คุณวันชัย ภริตานนท์
บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด
คุณพิศสุดา  แสงอุดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คุณกอบบุญ บุญวิกรม
ธนาคารออมสิน
คุณสุณิสา  สมประสงค์
คุณชูเกียรติ จูมทอง
คุณบารมี  แสงฉาย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
คุณนุชจรินทร์  เกรียงโรจน์กุล 

และคุณดีเร็ค  ฮิวสัน
คุณนีดา  ทรัพย์ประดิษฐ์
คุณสมชัย  งามโพธิ์ศรี
คุณบุญศรี  วังมณีรัตน์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานดับเบิ้ลเอ การบัญชีและภาษีอากร
คุณปราณี  จารีวุฒิชัย 

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
ANJNA  KAUR  
บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด
คุณสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น
บริษัท บิ๊กบลู โปรดักชั่น จำกัด
คุณอรรถพร - คุณประไพ อาจเอื้อ
โรงแรมแกรนด์มิลเลเนี่ยมสุขุมวิท
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
TTC Hotel collection Co.,Ltd
Shu-Min Huang
Ming-Yu Tsai
Yi-Yun Tsai
คุณนพวรรณ  แจ่มจันทร์
คุณวิชัย คณาธนะวิทย์
Fracarro Radiondustrie
Zampol Luana
Toronto Mario
Zucco Stefano
Candeago Giuseppe
Maroet Ernesto
Aquila Corde Armoniche  S.r.I.
Medico Giancarlo
Cortese Marino e Eleonora
Costanti Silvia e Franceschi Bruna
Crestani Vilmer e Rodighiero Anna
Costantini Silvia e Franceschi
Tirabeni Ermens
P.F.Calivi Pozza Armando e Comper Franca
Casarin Laura e Rebeschini Andrea
Cianfrone Antonio Roberto e Caterina
Tirabeni Wanda
Perotto Wanda
Scopel Luisa
Barp Paolo
Serafini Mario
Cadore Rina
GRAFEMA s.a.s.di Riggi
Cortese Marino e Eleonora
Chemello Davide e Da Rif  Lucia
Cocca Rosa
Lusa Rosa
Tigo Luciana
Fant Mario e Rossa Ornella
Colferai Ennio
Luciani Maria Gabriella
Biesuz Aurora
Urpi Pietro
Rizzotti Barbara
Raffaella Padovani Giovanna e Maria
Spelanzon Anna Maria Gatti
Faccio Luciano e Bolzan lvana
Pison Remigio
Quinz Laura
Balleggi Macro e Sitta Franca
Pozzobon Renato
Cisco Roberto
Dorz Manuela
Tinagre Amabile ( Plera)
Dameini Riccardo
Franzolini Beatrice e Gamba Sabina
Peratoner Cristina
Pellegrinotti Simone  e Fagherazzi Vincenza
Franca Prest Antonio
Busin Carla
Matiotti Vilma
Manzo Giovanni
Fracarro Radiondustrie
Battiston Sara ,Giorgia e Walter
Divide e Poggiato Carla
Garbin Florenza e Martin Orlando
Alessandra,Elisa e Chiara
Sacchet Antonella
Dell’Osta Mara
Dalvit Maurizio
Istituto Tecnico Commerciale
Mores  Annamaria
Dander Marilena
Salvadori Giuseppina
Carlin Cassagrande Maria Aldina
Tinagre Amabile (Piera)
De Macro Fabio
Basso Luisa
Gaz  Denise
Castelli  Lidia
Straga Maria Mariella
Botta Emillio e Mila Monica
De Toni Giovanni e Mariateresa
Communita Montana dell” Alpago
Zandonella Maiucco Francesco
S.I.U.L.P.-Sindacato di Polizia D’Arsie Emesto
Maria Aldina
De Col Anna
Zandonella Danilo
De Lorenzo Toscani  Vltma
Casarotti Licia
Bogo Andrea
Bona Ugo
Gazzi Renzo  e  De Nard Luciana
Da Pra  Angelo E Faggiani Rita
Offredi  Antonio di Offredl Danilo Inplanti Eletril
De Vecchi Gianluigi e Bristot Donatella
Da Rin Bettina Eugenio e Soravia Daniela
Mons.Biagio  Notarangelo
Giuseppina  Attanasio
Sergio and Luciana Caioli
Alba Livi
Angelini Verdirame
Nadia Valaentini
Dr.Vencenso Conso
Maria Franco Saraceno
N.D.Francesca Galli
Mr.and Mrs.Fimiani
Pantalone & Family
Dr.Livio Porta
Pina Valente Fabiano
Nicola Avitabile
Dr.Rosario Farm
Dr.Albino Gorini
Mrs.Loredana and Andrea Pagliaroli
Professoressa Filomena Castellluzzo
Alfredo,Gabriele and Biagio Renzulli 
Professoressa Chiara Priore
Angelo Guerra and Rosa Rinaldi
Dr.Garbuio Roberto
Bassanello and salamon
Argenta Antonio
Raccanello Antoietta
Maschio Giuseppina
Marangon
Garbuio Carlo
Stramare Ermanno
Mr.Gualtiero Coppe
Barp Giuseppina
Speranza Paolo
Renon Pio e Norvilla
Pini Antonio
Drei Gian Nicola
Dal Borgo Armando
Pedrini Federica
Balestra Patrizia
Da deppo Leandro
Tatonetti Fabio
Magnino Marcella
Viel Iginio
Corte Metto Grazia
Fusco Antonio
Carnielli Renzo e Favaro Rosamilli
Spadaro Concetta
Lacedelli Walter
Capraro Daniela
De Bona Giancarlo
Sponton Porcaro Gabriella
Trinca Luciano
Andrea Da Pian & C.sas
Codemo Zancaner Altea
Lovato Alberto
Damerini Riccardo, Alessandra, Elisa e Chiara
De Lorenzo Angelina e Della Bona Ettore
Cianfrone Antonio Roberta e Caterina
Marchioni Marilena
Mattiuzzi Rita
De Lorenzo Giuliana
Sacchet Antonella
Tronto Mario
Fant Mario e Rossa Ornella
Buzzatti Dalle Mule Annalisa
Dalus Marina
Belli Rosina e Marcolina Umberto
De Zanet Remigio
Constantini Cristina
Tirabeni Ermens
Prest Antonio
Dall’Asta Anita
Pol Fiorella
Sacchet Miranda
Triches Stefano
Genuin Maria Pia
Comune di Agordo
Soppelsa Giovanni
Rizzon Bruno
Moritsch Mariano
Bianchi Marta
Battiston Sara, Giorgia e Walter
Da Ros Elena
Servizio Educativo
De Bernardo Giovanni
Aquila Corde Armoniche S.r.I.
Cortina Serena
Falier Bruno e Marina
Delfauro Pierina
Comunit Montana dell’Alpago
Gatti Davide e Poggiato Carla
Bozzon Dina
Da Canal Patrizia e Tatonetti Fabio
Toigo Luciana
Maoret Ernesto
Rech Loredana
Busin Carla
Padovani Giovanna e Maria
Cortese Marino e Eleonora
Spelanza Anna Maria
S.I.U.L.P. Sindacato di Polizia
D’Arsi Ernesto
Garna Dora e Bellenzier Gian Maria
Serafini Mario
Offredi Ofsolar SrI
De Min Diana
De Cet Romeo
Continella Giuseppe
วัดหนามแดง
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม 
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
นัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้นท์
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สำนักงานนิติบุคคล อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์
คุณเฮียผล – คุณน้ามล เดอะมาสเตอร์ฯ 8/2
สำราญฟิชชิ่งปาร์ค
ห้างทองสวนหลวง
โรงพยาบาล โรงงานยาสูบ
บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Taylor Ayers
คุณธเนศ แก่นสุข
คุณปาริชาติ บุญเต็ม (ปุ๊ก)
Penny Tang Myey
คุณกณิกนันต์ สุวรรณสิทธิ์ (เมย์)
คุณภาวิณี อมรกวินโชติกุล (หลี
คุณขวัญตา แทนสา (ปู)
คุณพิชารัจน์ ม่วงศิริ (บี)
คุณสวลี ชมพูทิพย์ (โอ๊ด)
คุณอติกานต์ วสุนธรารักษ์ (ปุ้ย)
คุณสุชรินทร์ พีรยานันท์ (ฝน)
คุณนาถฤดี น่วมอุดม
คุณแพรวพรรณ พรรณีสะอาด(แพรว)
คุณเจ๊ะรุสมีนี สะแลแม (โรส)
คุณพัสลินดา เจ๊ะดาโอ๊ะ (ดา)
คุณสุวิมล คำน้อย (อ้อ)
คุณศิรนันท์ วิลามาศ (เต๋า)
คุณเปรมทิพย์ มีเชื้อ (มุ้ย)
คุณยุวรินทร เข็มทอง (นัท)
คุณศิริรัตน์ ชาญครองโพ(หย่อง)
คุณญาดา พิพัฒนวรคุณ
คุณวัชรา  บุญมี (เจน)
คุณอุรารัตน์  ทอกไข (กุ๊ก)
คุณศศิวรรณ วัณณัพันธุ์
คุณพิกุล บุญครอง
Minke Dokter
คุณอ๋อย คริสตี้
Mr.Weiwei Chen
Stephan Meder
Natasha Cheung
Paige Singleton
Bethany Marie Naces
Thyra Steffany Ebarle
Robert Scott McGuigan
คุณศรินยา ผลอาจ (จิม)
Kelly Phelan
Kelly C. Lane
Miss Jranyaporn Uvimolchai
คุณคนึงนิตย์ ใหม่วงษ์  (เหมียว)
คุณสุภัทชา เวียงนาค (นุก)
ซีสเตอร์สุกัญญา คุวินทร์พันธุ์
ร้านอาหารไทยกุ้งหลวง USA.
น้องดำ ดอทคอม
บริษัท เซฟ ที คัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนาตยา กีรติภักดี
คุณภัณทิรา มอฮามัด
คุณสุปรีชญา  ชลเจริญ
คุณภัทราพร  ชลเจริญ
ร้านเทเลวิช  สาขาตึกคอมพัทยาใต้
คุณทิพย์อาภา  รติสุรกานต์
บริษัท  เวียงชัยฮิลล์ จำกัด
คุณประสิทธิ์, คุณจันทร์เพ็ญ วังไพบูลย์
Mr.John Bueno
ครอบครัว  ศศินภาสวัสดิ์
คุณธรรมสวรรค์  จรัสวุฒิปรีดา
คุณสุพัฒน์  ม่วงพัฒน์
Chris Rajakarier
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด
คุณทัศนีย์  หอกิตติกุล 
คุณสิริพร  สกุลเรืองรักษ์
คุณธนัชชา  ศรีมาวุธ
บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
Mr.Joseph SniderThai -Chinese International school
คุณกัญญาพร สมาพวก 

คุณปิญชร จิตอุดมธรรม
Cold Stone Creamery – บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป
คุณอรุณชัย พรธนาสวัสดิ์
บริษัท อุยเฮงเฮลท์คอลซูมเมอร์ จำกัด
คุณถนอมศักดิ์ โคว้สมบูรณ์
ธนาคารออมสิน  สาขาศิริราช
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์
ไทยคมทรีบูรณ์
คุณปนัดดา  พัฒนพิฑูรย์
บริษัท ไทยโบโต้มหาชัย จำกัด
คุณอิสรีย์  พิริยะเกียรติสกุล (น้องปิงปิง)
คุณชุติมา โสภณศรี
โรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราเธอรีแอนด์เซ็กเคินเดอรี่
Migmel's Family
คุณสมชาติ  ฮกชุน
คุณธนิดา ลิ้มโชสกุล

บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
คุณชลธิชา  ชุติจิตวิทยา
โรงแรมบางกอกอินเตอร์ เพลส
คุณอชิรา  ฉัตรดรงค์
คุณเรวดี  รัศมิทัต
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาย่อยอาคารเอ็กซิม
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด
คุณภาณุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณปาริชาติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
บริษัท อินเตอร์โฮมแคร์ จำกัด
บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
คุณพลสิทธิ์  ลาภวงศ์เมธี
พลอากาศเอกวีระ ศรีประเสริฐ
คุณวิชญาณี นิ่งน้อย
คุณเปรมยุดา เอกอมรกิติ
คุณนิโลบล เจริญกุล
คุณชินวร ปิ่นแก้ว
คุณปราณี ชินเมธีพิทักษ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คุณปิยะนาถ ตั้งไพบูลย์
คุณรุ่งกำจร วรรณาไทร
คุณวิศิษฐ์ เดชกำธร
คุณนิตยา วงศ์ทวิลาภ
คุณวนิดา จันทร์สง
คุณวราวุธ บำรุงพันธ์
คุณอรรถพล คงคานำชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณธนาบัติ เพ็งแจ่ม
คุณพรปรียา  รังสิวัฒนศักดิ์
คุณวันวิสาข์  วงษ์คงคำ
คุณปิ่นพญา เครทช
คุณสิทธิ – คุณวาสนา วงษ์ศิลป์
คุณสุพัตรา  สุ่มใจยา
คุณสุนทร  ประสาททอง
คุณปิพณ  พึ่งบุญพระ
คุณขิม ปิตุจาตุรนต์
คุณปวีณา สืบสุวงษ์
คุณชญาภา  โชคสกุลนิมิตร
คุณรักษิณาภรณ์  ส่งเสริมศาสตร์
คุณชนนิกานต์ สายบาง
คุณสุวิชา ผลประไพ
คุณกนกวรรณ ตรัสบวร
คุณตวงพร อิงค์กิตติ
คุณอัญชลี ทองประกอบ
คุณณัฐพล วิสุทธิ์ไกรสีห์
บ้านไข่ลาซาล
บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ร้านอาหาร เหล็กดำ อิฐแดง
คุณสหรัสส์ - รักษิญาณ์ โกษาคาร
คุณรัศมี คงพุฒิธรรม
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่แปดริ้ว จำกัด
บริษัท ซีเอ็นเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท บีบี จำกัด
คุณธัญญลักษณ์ แก้วเหลี่ยม
คุณกนกรัศมิ์ คำปัน
คุณขจร ผ่องบุรุษ
พลโทธรากร ธรรมวินทร
คุณสิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ
คุณวันวิษา รมจันทร์อิน
น.ท.หญิง สุมาวดี ฤทธิ์สง่า
บริษัท ศรีศุภฤกษ์ อุตสาหกรรม จำกัด
คุณชมภูนุช สุขวิรัช
คุณฐกฤต ธนภัทร์ธรรม
ร.ท.วีรลักษณ์ พึ่งเป็นสุข
บริษัท ธนางกูร การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ครอบครัวอ่อนรักษา
คุณกวิสรา เกตุแก้ว
คุณจิราพร คนฉลาด
คุณสุพัตรา ประคองวงษ์
บริษัท นูบูน จำกัด
คุณประสิทธิ์ พิมพ์โคตร
พ.จ.อ.รุจิภาส บุญยิ่งและครอบครัว
คุณธัญรดา ทองทวี
คุณณัชชา สิทธิ์เหล่าถาวร
คุณอริสา มุนีสินชัย
คุณอาชว์พงศ์ จิตราพิเนต
คุณประวิชญา หาเรือนมิตร
คุณกำธร ฤกษ์ศุภพร
ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล
คุณธนิดา วิเชียรรัตน์
คุณสุภาพร สุขโชติ
คุณประภัสสร ปัญญาภิรมย์
ร.ต.ประโมทย์ สิงห์โตทอง
บริษัท แฮมเน็ตสไตล์ แฟชั่น จำกัด
คุณอนันต์ ธีระชาติ
คุณชุติมา เอกอัจฉริยา
คุณอาทร โกมลพันธ์พร
พระครูอมรวชิรธรรม
คุณปุณยวัจน์ อสีติสิน
คุณศุภกร ชัฏไพศาล
คุณนุชนารถ ทิมเสถียร
คุณศศิพา เสวตรวิทย์
คุณรุจิสา เพ็ชรจรูญ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คุณสาโรจน์ สุภาพยาม
คุณบรรลือศักร โสรัจจกิจ
คุณบังอร ธนากรนิธิกุล
คุณอารยา อรุณานนท์ชัย
คุณพรเนตร พรประภา
คุณพฤทธิพงศ์ ฉันทไกรวัฒน์
ดร.ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
คุณบัณฑิต พิชัยกุล
คุณนิทัศน์ นวชาตโฆษิต
คุณอลิสา ทิวาวรรณวงศ์
คุณวาสนา โชติวรรณ
คุณยุวดี สันทัน และครอบครัว
คุณชูชาติ - คุณจีรพร อ่อนเจริญ
คุณสุนทร ศรีวารีรัตน์
คุณประดิษฐ์ เลิศรัตนานนท์
คุณชัยสิทธิ์ รัตนสังวาลย์
คุณปรีชา คฤหวาณิช
มหาวิทยาลัยราชภฏธนบุรี
คุณวิจิตรา ตระกาลเถลิงศักดิ์
คุณพิชามญชุ์ วุฒิวัฒน์ไพศาล
บริษัท ออฟติมอล กรุ๊ป
คุณศรุดา ปรีชานฤตช์
คุณเกษรฤญ แก้วกนกวิจิตร
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
คุณยุทธภูมิ เจริญสุข
คุณสัมฤทธิ์ เรืองวัฒนาภรณ์
คุณธัญพร วงษ์ษา
คุณประเสริฐ - คุณอนุเทพ ศรีชวาลา
คุณกิตติคุณ คฤหาสน์โศภิษฐ์
คุณพัฒนเศรษฐ  เขตนิมิตร
Meegan Lenet Spector
คุณดารณี  พงศ์ประพันธ์ศิริ
คุณแอน  ชัยตฤณธวัช
คุณวรลักษณ์  ฉัตรรัตนารักษ์
คุณกัณสิทธิ์  อุเทศพรรัตนกุล
คุณศุกลฑิราญ์  นิ่มดำ
Kevin Phol
คุณพัชรินทร์  วินิตวัฒนคุณ
บริษัท สยามมิชลิน (พระประแดง ) จำกัด
คุณพิลสิตา  ยุกตานนท์
คุณพิชยะ เจียมเศรษฐ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด
Admissions and Financial Aid Officer
คุณคชาวุธ ณฤกษ์
ดร.เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
บริษัท ดีซี เพอร์เฟค จำกัด
คุณศรัณยา ม่วงศรเขียว
คณะนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณณัฐพงษ์ ชัยวงษ์
คุณสุทธิภา เรามานะชัย
คุณปรียานุช  ดำนินท์
คุณสุมาลี ทวีพรทรัพย์
คุณณัฐจุฑา ทวีพรทรัพย์
คุณณัฏฐานุช เสาทองและครอบครัว
คุณอนันต์ พึงพิเชฐ
คุณจักรวุฒิ อมรมณีกุล
คุณแสงระวี  นิรมลรัตน์
คุณสาธิดา กสิกิจวรกุล
คุณแตงอ่อน  อุนัยปัณฑ์
คุณเกตุมณี  จันทะเลิศ
Ms.Wanlaya  Ruenbotr
Ajchara Srichandra Lopes
คุณศุภรัตน์  มณีมาศ
คุณศิรินทิพ  สาตร์เพ็ชร์
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
คุณสุกัญญา วงศ์วิวัฒน์ไชยและครอบครัว
คุณอาภรณ์  โพนพรัตน์
คุณพลอยภาวัน เบี้ยวไข่มุข
CRC Sports Co.,Ltd
คุณวรรณวุฒิ  สุนทรประทุม
คุณธัญญ์ธิดี  วาณิชเจริญวงษ์
สถาบันวิจัยการเรียนรู้
น.ส.พรธิดา กล่อมกล่ำนุ่ม
สำนักพิมพ์ writer book
คุณสุรี คิทเล่อร์
คุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย
คุณอัญชนา สักลอ
คุณสรรเพชร ว่องรักษ์การ
คุณพิชชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์
คุณชุติกาญจน์  นิยะบุญ
Bain & Company
คุณณิชยา สืบสุข
คุณสุรีย์พร เสรีย์รัตนชัยพร
คุณณัชชารีย์ ไกรวัฒนภิรมย์และเพื่อนๆ
คุณมัณฑนา ตั้งธนะวัฒน์
คุณธัญชนก ศรีประภา
สุมาลี ตันตาศนี
คุณกาญจนา มันตราภรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด
คุณวิอร สวัสดิแก้ว
คุณวิชัย และคุณเอื้อมพร เฮงตระกูล
คุณนิภาพร  ปิ่นวันนา
คุณวิชา สินอุดม
คุณพิชญุตม์  ตะติโชติพันธุ์
คุณประเวทย์ สุทธิไชยากุล
คุณพิมพ์ลภัส  ศรีปัญญา
คุณอนุรุธ ว่องวานิช
บริษัท Grant Tharnton จำกัด
คุณอติคุณ ตันตระกูล
DIVANA NUTURE SPA
คุณสมบัติ ลัดกระทุ่ม
Akzo Nobel Paints ( Thailand) Ltd.
ธีรพัฒน์  เลิศผดุงธรรม
เอ็น เค โดนัท
คุณสิรีธร  ก้านขุนทด
คุณวัลลี  สีหาบุตร
คุณเซน ลาสันเทียะ
คุณศศินนท์  โอฬารเจริญพงษ์
คุณปณิดา ยงพานิชกุล
Mr.Udom Prepraemvatana
บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศรีวรรณ แสงศรี
คุณมนูพร ณเดชอนันท์
คุณนวพร  แก้วเปีย
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณประภาพร  หงส์วิไล
คุณวิชัย  กิจเลิศไพโรจน์
น.ส.นรมน คำตัน
คุณทวิตรา พันธุ์จินดา
คุณสุธินี ลีวงศ์วรกุล
คุณสายยันต์ เพชรดอน
คุณมิตร อุ่นใจ
คุณเบญจา  สามเสน
คุณเพ็ญพิชชา  ฤทธิ์
คุณรุ่งฟ้า เจริญสุข
คุณเฉลิมขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์
Modern International School Bangkok
คุณธรรมรัตน์-คุณปิยะรัตน์ พึ่งบุญ
คุณจันทนา จิตสุธีศิริ
คุณจุฑาทิพย์ จิระมานะพันธ์
คุณอาภาพร จิรายุดุลย์
คุณแววปราชญ์  อุลิศ
คุณกัลยาภรณ์  แต้ประทานพร
คุณธารา เอเดรียน นานา
คุณทิพย์อาภา รติสุรกานต์
คุณอาลิสา แทรกสุข
คุณวิริยภาพ ศรีฟ้า
คุณคัทดีนา  โชคพิชิตชัย
คุณคุนัทธ์ชยาค์ ทิพกาชยะกูร
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
คุณวิภาทิพย์  พิมพ์ศักดิ์
คุณสา ไซเอ็ด
Givaudan (Thailand) Ltd.
ดร.สุรีรัตน์  ประจักษ์ธรรม
ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
คุณพิชัย บูรพวงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีทอย
คุณทิพวรรณ สุวิเชียร
คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม
คุณกัลยา บุญสนอง
ดร.วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
คุณสุวะรีย์ ดำเนินวุฒิและครอบครัว
คุณธีราทร  นิธิจินดาโชติ
มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์
ส.สุวรรณจันทรา และคณะศิษย์
คุณพิชามญชุ์  เลิศไตรรักษ์
คุณจำเนียร คะสุวรรณ
กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
คุณวราทิพย์ เพ็ชรรัตน์
คุณมาทิลด้า ดริกซี่ เทรซี่
คุณวิชิต สุรดินทร์กูล
คุณนลินี  วชิรานุกูล
คุณนิตยา สุขเกษม
คุณรัชนี สมุทรัตน์ และครอบครัว
คุณปณิธาน  กุหลาบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงนวกิจ
คุณเกษราภรณ์  ซาลิซ (คุณแอน สสจ.)
คุณนารี  ไชยรัตนตรัย
ชาญศักดิ์  ธรรมสมบัติดี
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
คุณนันทวรรณ รังสิโรดม์โกมล
คุณณัฐกมล  ชุติพันธ์เจริญ
คุณดรุณี  ดิษฐ์สูงเนิน
คุณสิริพร  ชะเอมทอง
บริษัท ศ.รัตนาพลาสติก จำกัด
บริษัท เอชเอ็ม.โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนิธิวัช  ฉัตรมงคลชาติ
คุณพิชุดา  คนิตานนท์
คุณสุกัญญา  เปียผึ้ง
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
คุณสุภัทร  จันทร์เพ็ญ
พระไกรดา  ศรีแสงทอง
คุณสุนทรียา  ช่างถ่าย
คุณงามพิศม์ เติมศิริกุล
คุณณัฐมา  ภูทวี
คุณกรรณิการ์  นนทอุดม
คุณเจษฎาภรณ์  บุญจันทร์
บริษัท บุญเอ็นจิเนียริ่งพาร์ทส์ จำกัด
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
คุณมณิสรา  ดาวเชิญ
อ.ตวงพร  ทิพย์จ้อย
คุณไมเคิล ทอดด์ วอร์เนอร์
คุณอัจฉรา และคุณอัญธิกา จิตรธรรม
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
คุณจิรวัฒน์  ปรีชาศิริรัตนา
บริษัท เค แอนด์ เค ยูไนเต็ด จำกัด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณมาลินี  อุดมแสงเพ็ชร
บริษัท ไทยสตีล อิมปอร์ต จำกัด
บริษัท พระประแดงเวชการ จำกัด
บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด
บริษัท ดาสโก้ จำกัด
คุณกิตติ  คูพฤกษาพันธ์
คุณจุลเทพ  ศุภทวีวุฒิ
คุณเยาวภานี  จินดาเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริษัท สตรองครอป จำกัด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาภาชาดไทย
คุณแป๋ม
คุณอมร ดาวเชิญ
คุณณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์
บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
คุณนิภาพร  เกียรติสินทรัพย์
คุณศุลีพร  หิมะทองคำ
คุณอรณัฐ  มังคโลปกรณ์
คุณกรองสิริ - คุณปวีณ์บูล  บูรณเวช
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
พญ.นิรมล  ตันเต็มทรัพย์
คุณสพัชญ์นนทน์  รัชตวิทยกุล
คุณชูชัย  รัชตวิทยกุล
คุณพิศิษฐ์  วัฒนหงษ์ศิริ (บอม)
คุณพิศิษฐ์  วัฒนหงษ์ศิริ (บอม)
คุณปาณิสรา  อ่องสว่าง
คุณเจริญผล  พันธ์สาย
คุณนุชจรีย์  ไข่กระโทก
บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด
คุณมงคล เทียนประสาท
คุณเบญจพร พงษ์ประยูร
คุณอซีช  ปานเดย์
คุณธนดล  ฝังรักษ์
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
คุณวรวิทย์-คุณถาวร อำนวยรักษ์สกุล
คุณดิเรก  จีนอิ่ม
คุณสิริกร  พรหมบุตร
คุณศราวุฒิ  ผดุงบุตร
คุณบวรเดช  โกมลวาจ
คุณสุขชัย  อัศวประพล
คุณพิทักษ์ มนตราประสิทธิ์
คณะนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Mr.Joseph Snider
คุณจารุนีย์  ทรัพย์อดิศร
คุณวราภรณ์  วงษ์ถาวรชาติ
St.Andrews International School-Sukhumvit Campus
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
คุณสุพัตรา  เดชฤดี
คุณพัทธนันท์  วิวัฒน์วิทยา
The Netjes Family
Mr.Jerry Yiu ( CEO)
คุณยุวดี  รุ่งบวรวงศ์ (กรรมการบริหาร)
คุณกานต์  ปานเปลวทอง
คุณดนุนันท์ คุรุรังสรรค์
บริษัท แดรี่พลัส จำกัด
มูลนิธิกสิกรไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เครือข่ายเยาวชนสนองคุณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Pub Thai @Bristol
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ปี3

คณะศึกษาศาสตร์ สาขากาประถมศึกษา
คุณศุภชัย นีสูงเนินและเพื่อนๆ
ชมรมด้วยรักจากใจถวายแด่พ่อหลวง
นิสิตมศว.ปี3 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
คุณภนิชษากุญ  หอมมณีและเพื่อนๆ
คุณพจณี  แซทเทอลี่
คุณจุฑารัตน์  สัตยพานิชกุล
คุณศาสตราวุธ  ทาสะโก
คุณวรรณา  ติรไพรวงศ์
นิสิตมศว.คณะวิทยาศาสตร์
นิสิตมศว. ปี 3 สาขาการประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง
นิสิตมศว.สาขาภาษาเพื่ออาชีพ

กลุ่ม 9 กระโดด
Oravimon
Betty Ebeling&Loren Sirl
Alisara Edens
คุณวัชรพงศ์-คุณเพ็ญศิริ ถวิลหวังโชคสิริ
คุณนุชสุรา  เลิศพงษ์ไทย
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาคหกรรมศาสตร์

กลุ่ม Space
นายอารยะ  เธียรวรกิจ
ผศ.นพ.วาทิต  วัฒนศัพท์
ทญ.สุดา รัตนเมธานนท์
คุณสมชาย-คุณศิริลักษณ์ บุญมาและครอบครัว
คุณเอมอร  ศรีเผือก
คุณวริฐา บัวจันทร์
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กลุ่มคนดีของเธอ
คุณวรวรรณ อัษฎาธรและครอบครัว
คุณอุบลรัตน์  มหรรชกุล
คุณพูศักดิ์  หิรัณยตระกูล
คุณดำรงพันธ์  บุญมา
ชมรมธรรมะในสวนเบญจสิริ
คุณกาญจนา  ธรรมโชโตและเพื่อนๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีนิธ ออโต้ สปอร์ต
คุณมานิตย์  ศิริบุตร
James Tek Tan
คุณพิมพ์นารา  พัฒนโชติวาณิช
นักเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
คุณสุนิดา  จงนรังสิน
คุณวัฒนา  อุ่นใจ
คุณปารดา  อินทรประชา
คุณเฟื่องเพชร  จึงนิพนธ์สกุล
คุณเรวดี  ชาญสาคร
Ms.Nan Ni Ni Win
บริษัท บิ๊กซี จัมโบ้ สำโรง 2
คุณนิรัต  วงษ์คนดี
คุณสุปราณี  โรจนศักดิ์โสธร
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่รับรองโดยก.ศ.ป.รุ่นที่เจ็ด
ด.ช.พัชรพงศ์  บรรพันธุ์
คุณสุกัญญา  บุญศิริ
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
คุณจิราวดี  ปรางศรี
คุณอรัญญา  สินสุขเพิ่มพูน
ณกนกพรรณ  สุขประเสริฐ
คุณรวีวรรณ  กว้างกลาง
คุณศุภโชค  ศิริเลิศไชยยันต์
คุณอิสรีย์  ประยูรหาญ
คุณสุธิชัย  ชุติเสมาชัย
คุณศุภรา  บุญชลากุลโกศล
คุณวรพล  คำสวัสดิ์
คุณดลฤทัย  ศรีเจริญ
โรงเรียนดวงมณี
COZME BAG BY JESS
คุณณภัทร พงษ์สำราญ
คุณภัทรปภา  กุลธนาโชติวุฒิ
คุณศักดิ์ณรงค์ อยู่สุข
คุณปเนต  เจียมอนันต์กุล
คุณอลีนา พึ่งสุภา
คุณคมกฤษณ์ สีหาเดช
บริษัท ทรูทัช จำกัด
คุณอลิษา ประจักษ์วรวิทย์
คุณศุภชัย  ศรีเงิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บมจ.พีเออี เทคนิคคอล เซอร์วิส
คุณมัณยาภา  ใจตรงกล้า
Mr.Rolf -Dieter Daniel, PP
คุณณัฐณิชา  กอเซ็ม
คุณชลการกร  อยู่ดี
คุณศิริพรรณ อัญญโพธิ์
ณอิสราภรณ์  โภคินโชติวนันต์
คุณมณฑา  จีนประดิษฐ์
คุณธิตินันท์  บุญเขียน
คุณนิศารัตน์  ขมสวาท
คุณนวลละออ  นอร์ดอย และ ครอบครัว
คุณศิลิกา  มัสกาตี
คุณซี  พงษ์ธนานิกร
คุณทัชรินทร์  พงษ์ธนานิกร
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณนภัสนันท์ ศรีศุภประเสริฐ
คุณกิตติ  วสุธาสวัสดิ์
คุณสุภชาดา  เทียบแก้ว
คุณธีรพงศ์  นิยมทอง
บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด
ทพ.ธนา  จูนะมงคล
ทพ.วิเชียร  มนูรังสี
คุณนันทิกร ตั้งชะเอม
บริษัท เอส.วาย.เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณอรีณยดา  เจริญผล  

คุณดาวรรณ สัญญพิสิทธิ์กุล
คุณชมพูนุท  ลุมพลีวงษ์
คุณขนิษฐา  สุรางค์ศรีรัฐ
คุณจุมพล  เจียระพงษ์
คุณอุไรวรรณ  ประดับศรี
คุณสิริภพ ปรีดีกุล
คุณสอาด  ประสารอนุรักษ์
คุณธัญพัฒน์  เจริญพุฒิอัฐกุล
คุณเจี๊ยบ
คุณพิทักษ์
คุณวิกานดา  เวรุนัต
คุณนภาพร เบญจาธิกุล
คุณกรณิการ์  เรืองศรี
คุณรติชา  นาคศิริกุล
คุณธนา  ลิมปยารยะ
คุณศุภธัช  ศรีณรงค์
คุณเจนิส  รัตตกุล
คุณวรรณิดา  ชุ่มช้อย
ม.ล.ชนิกา  พัฒน์พงศ์พานิช
คุณสุดารัตน์  งามสินอุดม
คุณชลธิชา  ชื่นชวลิต
คุณทีนามารี  ผลาดิกานนท์
คุณพัชรพล  ภิภพสุขาวดี
คุณเรวดี รัศมิทัต
คุณบุญพร  ขลิบเพ็ง
คุณปิยะ  บูชา
คุณสุดา  เชิดเกียรติกุล
คุณชุติมา  ชมากานต์
Nuttara Sriprasert
คุณเสริมศักดิ์  วิริยะวัลย์ และ ครอบครัว
คุณวิชยา  สารพัฒน์
คุณสิทธิสมุทร  เพ็งชัย
คุณเจษฎา  พิลาทอง
คุณกัญชฎานิษฐ์ พงษ์ศิลป์
คุณวิทยา สารพัฒน์
คุณธนกฤต  เที่ยงแท้
คุณธนกฤต  เที่ยงแท้
คุณสุรีย์พร  อัศวนิลศรี
คุณปกเกศ คณารักสมบัติ
คุณฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์
คุณสิริม  วิวรรธนมาศ
คุณอพชา  บุญมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต  สูงใหญ่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
คุณสถิตพงษ์  ลือเจริญ
คุณสมศรี  เซี๊ยกสาด
Ms.Catherine  O'neille
คุณณัฐทวี  ตันติวงศ์
คุณป้าอำภา
คุณสุรางค์ เชอร์วูด
คุณนันทิกร  ตั้งชะเอม
คุณลาวัณย์  เศรษฐนันท์
คุณอุไรวรรณ มีบุญรอด
คุณกรกาญจน์   ช่างเขียนดี
คุณสุขุมพันธ์  สุขชัย
คุณวณิษฐา  แสงบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ว่าการประปานครหลวง
คุณนรินทร์  ลีกระโทก
คุณกิตพิเชษฐ์ อดุลย์โรจน์
คุณพล-คุณมล
คุณเชาวน์ เสริฐวิชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คุณนิติยา คงขวัญเมือง
คุณกิตติชัย อัศวินชัยโชติ
คุณสุรีย์ เบญจโอฬาร
คุณพิชญาภรณ์  พุ่มไพศาลชัย
คุณสุวิมล พุ่มไพศาลชัย
นายอุดมดี ภมรสุพรวิชิต
นางสาว กัลยาภัสร์ โชควงษ์สิริ
นายจุฬาวุฒิ คณารักษ์
นายสุทธิพงศ์ ลาภอนันต์
คุณนภิสา สงวนศรีพิสุทธิ์
คุณลาวัลย์ เศรษฐนันท์
น.ส.ดุสิตา โกละกะ
นายเศกสันติ์ ตั้นภูมี
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีป้อศักดิ์
น.ส.ดวงกมล ศรีสิทธิการ
คุณธนยศ  ประสานไทย
คุณธนัญชัย  สมุหวิญญู
คุณนิลวรรณ  ลาภเต็มเปี่ยม
คุณกิตติภัค  อากาศวิภาค
คุณศรัญญา  ไพศาลวิทย์
ผศ.ดร.ดลกณิศ  เต็งอำนวย
คุณพรภัสสร์  ศรีสุขสันต์
คุณนภา สุขมงคล
คุณปริศร์  อติเรกานนท์
คุณทศชัย อธิศิยกุล
คุณจิราพร  บุญยืน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
คุณนิดาวัลย์  สีหวงษ์
คุณศิริภรณ์ เดชกล้า
คุณรัตนา  วิบูลย์วัฒนกิจ
คุณอภิสิทธิ์  อัศวภูริ
คุณพนักงานฝ่ายโครงการและวิศวกรรม
คุณจินตนา  ตันเจริญ
คุณสุชาติ นิยมศิริวณิช
แพทย์หญิงปราณี  ศิริวิริยะกุล
คุณเอกภูมิ แซ่ตั๊น
คุณเรขา  วรรณาศิริพงศ์
คุณศิริวรรณ ชื่นบุปผา
คุณพิมพ์ฤทัย   มนต์พงศ์ชัย
คุณปรีชา  เปี่ยมการุญรัตน์
คุณภูษณี  ธนะธนิต
คุณสายสมร บูรณนาญาติ
คุณฐนวัฒน์  สัจจาวาติชย์
คุณรัตนา เพียขวานน
คุณรังษี บูรณประภาพงศ์
คุณอุดม รัตนะเวชสุวรรณ
คุณณัฐกิตต์  ธนพิบูลพงศ์
พล.อ.ต มนู  เกตุมณี
คุณวสันต์  คงบุรี
คุณสุวารี ตั้งกิจวาระฐี
คุณวิโรจน์ - คุณปราณี  พุทธิพิพัฒน์ขจร
Mr.Joon Bum Ahn
นายแพทย์เรวัต  ชุณหสุวรรณ
คุณเยาวลักษณ์ แสงทองอร่าม
Siluck Swanosat
คุณพัลลภ สุรเจริญเวชกุล
คุณสามารถ จิรพัฒนกุล
คุณกำไร  วัฒนโชติกร
คุณคล้ายโฉม ประเสริฐผล
คุณวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์
คุณจุฑามาศ  นาคน้ำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คุณพรพิสุทธิ์  มงคลวนิช
เด็กชายจิรวัฒน์  กุศรี
คุณสมชาย อินทรขาว
ศ.ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล
คุณพิมพ์ปวีน์  ศรียากูล
บริษัทเทพารักษ์เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด
คุณพิเชียร  วุฒิสถิรภิญโญ
คุณสุวารี ตั้งกิจวาระฐี
คุณปรีชา - คุณสมคิด  ป้อมเพ็ชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คุณบุรี หวานชิด
คุณเอกพจน์  เพ็ญศิริสมบัติ
คุณจันท์พฤนต์ มณีศรีขำ           
ธนาคารไทยพาณิชย์(ศรีนครินทร์)
คุณดาบชัย  ใจสู้ศึก
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัว
ครอบครัวก๋อยฮะกุล และ คณะ
คุณนราเดช ไชยสาร (นนท์)
คุณเกษรา ทรัพย์เหลือหลาย และครอบครัว
ครอบครัวกิตติศรีวรนันท์
คุณธันยา สีวราภรณ์สกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองอิเลคโทรเคมีเคิ้ล
คุณประภาวดี  ประสพสุขโชคมณี
คุณสหพล สังข์เมฆ
คุณนิรชร  ชวลิต
คุณรัชนู จุ้ยเย็น
คุณราตรี พันธ์ศรี
คุณสุริยา ชินวัฒน์
คุณสิริรัตน์  จุ้ยเย็น
คุณภัทรพรรณ์  หารบาง
คุณฐาปกรณ์  ภูวมาส
คุณเกษร  ไทยยิ่ง
คุณกมลนัทธ์  ประยูรเธียร
คุณเบญจมาศ  บัตรสมบูรณ์
คุณสมศักดิ์ จิตตภัทราภรณ์
คุณสุภาพร ทาโส
คุณณภัสนันท์  ศรีศุกประเสริฐ
บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด
Bounthanom  Munxayaphom
คุณเอกลักษณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด
คุณชนินทร หมอแก้ว
คุณปนัดดา  เพ็งพันธุ์
Sinisa Saksarut  DONA GIFT
Sinisa Saksarut
คุณธนัฐ สุวัณณะสังข์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพระโขนง
คุณปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร
ร้านเจี่ยไท้เซ้ง
คุณสมพร  มากเปรม
คุณสุธาลินี กลัดมี
คุณสาธิตา  อัครจรัญญา
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี่(ประเทศไทย)จำกัด
คุณจักรพงษ์  กาญจนปัญญาคม
คุณณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร
คุณชันยา  สีวราภรณ์สกุล
คุณจตุพร  อยู่นิยม
คุณศุภนิมิตร วิสุทธิพร
คุณอำนาจ ธนะทิพานนท์
คุณศักดิ์ชาย เลาหวิโรจน์
คุณมนต์ชัย พิชิตพสุธาดล
คุณประพิศ สุวรรณ       
คุณพลสวัสดิ์ ตันติวีรกุล
คุณอรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์
คุณวิทวัส พรกุล
คุณวิสิทธิ์ - อรทัย โรจน์พวงรัตน์
คุณชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม
คุณมนต์ชัย วงศ์สายสุวรรณ
คุณชลิต ลิมปนะเวช
คุณนันทวรรณ
คุณนพรุจ  งามอภิชน
คุณพลภูมิ - พลภัช วงษ์วิไลวารินทร์
TERESA CHUMSRI MIRELES
คุณเบญกูล - คุณชัชฏาวรรณ พงษ์พูล
คุณกรรษ์ตะวันท์  เหลืองโสภากร
คุณศิริชล  ทุ่งกลาง
คุณจำนรรจ์  โภคาปกรณ์
คุณมธุรส ชีช้าง
คุณนพัชวฤนท์ ไชยรัตนติเวธ
คุณประภา ท้าวดี
บริษัทไทย เมททอล อิมปอร์ต
คุณอัคราวุฒิ  อินทรพาณิชย์
คุณหยินชิน ยอง
คุณปฏิการ  มหัทธนารักษ์
คุณเพ็ญศิริ  สุภาพันธ์
คุณสุพัตรา  สุทธิประภา
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จำกัด
คุณแอนโตนี ปูเลีย
คุณรัตนา  อัศวประพล
คุณพีระ - คุณสมลักษณ์ จันทรสติ
คุณสุวัฒน์ นิ่มเสมอ
คุณอภิรดี  อำนวยพร
คุณภัสนภา  วัชรกิตตานนท์
คุณไอน หนูงาม
คุณมาลีนา -คุณ วิมากร ปรีดายันต์
บริษัท ทวีออโตโมทีฟ จำกัด
คุณหฤทัย  ทรงวิศวะ
คุณสุณิสา  สมประสงค์
คุณชิงดวง รักษานาเวช
คุณคนึงนิจ เวชไพศาลศิลป์
คุณสุรัสวดี  ค้วนเครือ
คุณธนสุรีย์  กาญจนสาร
คุณอารี ภัคพงษ์พันธุ์ชัย
คุณพจนีย์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย
คุณวันทนา สุขเพียบพร้อม และ ครอบครัว
คุณกุลวดี  พูนวฒิกุล 
คุณขวัญใจ เกตุงาม
คุณณหทัย ยงค์สงวนชัย
คุณวรพรรณ เตรณานนท์
คุณชณิกา  เทศดนตรี
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
คุณมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย
คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย
บริษัทสยามราชธานี
คุณเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

(คุณโสภิตนภา ชุ่มภาณี)
รายการวันดีดีกับเจี๊ยบอ้อม
คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ
คุณสุระ คณิตทวีกุล
คุณบุศรา จำเป็น
สิบเอก นิพนธ์ วีระธรรมานนท์
คุณณัฐวุฒิ  วรรณรัตน์
คุณโอภาส  พิมลวิชยากิจ
คุณกฤตนฐ ลิมวณิชย์รุ่งเรือง
คุณจิตติ ทังสุบุตร
คุณวียีนิช ศรีคำ
คุณเกริกบดินทร์ สมศิริวัฒนา
คุณธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์
คุณชาญวิทย์ พูนวุฒิกุล  และ ครอบครัว
คุณศรินรัตน์  อัครวิชัยธรรม
คุณนพชัย -คุณสุภาวดี  โชคธีรสวัสดิ์
คุณณัฏฐณิศา เศลารมย์
คุณรุจิภา  เศลารมย์
คุณณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์
ด.ช.ชินนเรศวร์  เครือมี
คุณประดิษฐ์  มณีรัตนตระกูล
คุณอรุณี มหธร
คุณแสงชัย  พงษ์ขจรกิจการ
คุณภัทราภรณ์  โรจนานนท์
ลาวัลย์ฉวี  กังสนานนท์
สุชาดา  ลีลาศเจริญ
คุณทิพย์วรรณ  ประสพสุข 
คุณพันตรี  ไกรสรรณ์
คุณกัมปนาถ  แย้มวิมล
คุณอภิวัฒน์ โตกฤษณะ
คุณทองจันทร์ จุลเสน 
ณัฎฐนิชา  ด่านสสมาโนช
คุณรัชดา  ชาญสาคร
คุณเพ็ญชนก  วิชชุเสวต
คุณชฎารัตน์  ศิริสมพร
คุณสาธิต เชี่ยนมั่น
อาจารย์ปองทิพย์  เทพอารีย์
MR.TREVOR MAY
MR.KILLIAN DONOGHUE
คุณปราโมทย์  ธีรกุล
คุณชาญวิทย์  จันทวร
คุณสิทธิ์  ตันติพิสิฐกุล
คุณอรุณรัศมี  ไชยวงศ์วิลาน
คุณสุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์
คุณชัยณรงค์  พงศ์ศศิธร
คุณสิริยากร พุกกาเวส
คุณมณทิชา สารภิรมย์
คุณอิสราภรณ์  เอื้อมงคลชัย
ชัยวุฒิ สิริยงสวัสดิ์
คุณอัญชลี  ชัยศิริ
คุณอุไรพรรณ  ปัญญาภาส
คุณมาลี บุญธรรม
คุณไชยวุธ  ชีวะสุทโธ
คุณณัฐฐา งามจินดาสกุล
คุณศิริณา พงศ์ถิ่นทองงาม
คุณพลินทร
คุณปาริชาติ กรวยกิตานนท์
คุณวิภา พฤกษวงศ์สิน
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
ชมรมผู้สูงอายุ
คุณวรรณดี  วงศ์วรชาติ
โรงพยาบาลเด็ก
คุณพรพรรณ  พรมเลิศ
คุณภัทรพงศ์  ดารารัตนโรจน์
คุณศุภกิจ  ทองเอม
คุณอิทธิพัทธ์  พีระเดชาพันธ์
คุณชินรัฐ  ตันสุวรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คุณชัยวุฒิ  สิรยงสวัสดิ์
คุณมัณฑนา  ประเสริฐ์พงษ์
คุณนันทา บุญประเสริฐ
คุณวิลงรอง มังเหลา
คุณนัทฐิลาวัลย์ จรัสวิชากร
คุณขวัญชัย  ขวัญเมือง
คุณพิชญ์   มิตรภักดี
คุณปราย  ธนาอัมพุช
คุณเสาวลักษณ์  เจียมกุล
คุณวิภาวัลย์  นวลมี
Jet International Travel co.,ltd
คุณณัฐพร เกตุน้อย
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คุณแพรพิไล  ทรงประเสริฐกุล
คุณวัชรินทร์  สิโรดม
คุณนันทวัน  ไชยเหล็ก
คุณธวัลกันต์ พยุงวาทศาสตร์
คุณอรุณวดี โอบอ้อม
คุณชัญญา ฉันทสมบัติ
บริษัทแอ๊คมันสมอง  ครีเอทีฟ จำกัด
คุณโกวิทย์  สมิงแก้ว
คุณกิตติศักดิ์ พลเสน
คุณฤทธิชัย  วิศวปัทมวรรณ
คุณสมเจตน์ จินดานาถ
คุณวีณา สัมพัญญู
คุณวิศิษฐ์ จงสวัสดิ์วรกุล
ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์
คุณรัตนา จิตสมใจนึก
คุณสมชาย มีศรี
คุณจันทร์สุดา  มีภักดี
จิตสมใจนึก
คุณเจษฎา  สายสุทธ์
คุณสุนีย์ ศักดิ์วิเศษ
คุณเจนจิรา กวียางนอก
คุณ จาง อูยอง
คุณพิศมัย อาจบัว
คุณอรวรรณ คุณธาราภรณ์
คุณอรวรรณ
คุณธาราภรณ์
คุณผกากรอง  ไหนสกุล
บริษัทชิโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์ ) จำกัด
คุณวิทูร ชุณหสุวรรณกุล
คุณไพฑูรย์  นิลรัตน์
คุณสุภา  วิจักษณ์วิชชากร
คุณสมชาย พิมลพันธ์
คุณนันธิญาน์ ปานนวม
คุณนวมน ศิริวาริน
เด็กชายณภัทร  ก๋อยสกุล
นิสิตคณะเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายทศพร พรสินทวีวัฒน์
คุณลักษณา กีรติพงศ์
BARBARA ANTONIAZZI
คุณกชวรรณ ยิ้มย้อย
คุณสมใจ สุรเจริญเวชกุล
คุณพเยาว์  คำชื่น
คุณจำนงค์ จุณณะปิยะ
คุณจรัล แดงเจริญ
คุณพัชรี พูนชัย
ห้างยางโยโก
คุณมาลี  คูภูมิใจสกุล
คุณอำพัน วิประกษิต
คุณวิสุทธิ์  ยงสุวรรณกุล
คุณสมยศ ร้านเภสัชกร
คุณพิทักษ์พงศ์ เดชาประเสริฐ
Madamsadie Mills
คุณชลธี แปลกประจิต
คุณกฤษณะ ห่อทอง
คุณเสาวณีย์  อิสราภรณ์
คุณจิราภรณ์ ภาจิตต์ใจมั่น
คุณนันทิดา  ธาราชีวิน
คุณพรรณิภา  ชนะวงศ์
คุณชลัช  ฉัตรบริรัชกุล
คุณกาญจนา  ตั้งเทียนชัย
Angela
คุณมินตรา  ไชยวงศ์  และครอบครัว
คุณจารนัย บุญประสงค์
บริษัท ล็อกเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณเอมอร  วงษาพาน
คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ
คุณสุกัญญา ลีลารังสี
คุณสุกฤษฏิ์ รัตนเดชาสกุล
Ms.Caroline Ferguson
คุณเจนณรงค์  งามมาก
คุณศิรพันธ์  วัฒนจินดา
คุณอัญชลี  องค์วาณิชกุล
พี่น้องสระน้ำ ฯ
ศิษย์เก่าศึกษานารี 2498
นายแพทย์ธวัตชัย วงศ์คงสวัสดิ์
คุณศิริรัตน์  อัศวจารุวรรณ
คุณวีระศักดิ์  ทศทิศรังสรรค์
คุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์
คุณสรชา บุญเบญจฤทธิ์
คุณพัชรา  วงศ์สุภทัต
คุณธวัชชัย  คงแพร
คุณอนุสิทธิ์  มาทาบุญญา
คุณณัฏฐ์นรี  พิพัฒนถาวรกุล
คุณตะติยะ ซอโสตถิกุล
คุณประทีป พิพัฒน์ภานุวิทยา และครอบครัว
คุณสมเกียรติ โกมุทานุสรณ์-คุณชลธิชา งามชาญชัยกุล
คุณณัฏฐพร  เกตุน้อย
คุณนิธิวดี  สุขสมบูรณ์วัฒนา
คุณรัฐฏา  วรธีระ
นายศรันย์  นกกระจิบ
ครอบครัวเสริมศักดิ์-คุณศุภร วิริยะวัลย์
ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์
คุณอัครกฤษย์ - คุณพัทธนันท์ พร้อมกิจจานนท์
คุณศศินา  ศิริหาญยากร
คุณนิดา  อาจพินิจ
คุณนิตยาพร เตี้ยวสกุล
คุณสันเรก อุลปาทร
คุณณัฐชาญ  สุขสุวรรณ์
คุณวิศัลย์ สร้อยสุข
คุณสถาพร ไพบูลย์
บริษัท ยูเนียนพัฒนกิจ จำกัด
คุณรัตนา บางเทศธรรม
ร.ต.ท บวร  วสุวัฒนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
คุณสมชาย  อดุลย์ศักดิ์ศรี
คุณการุณ  เศรษฐีใจเย็น
คุณพรชนก แสงหิน
คุณเครือวัลย์   ชลนัย
คุณจรุงพร  พงศ์ชื่นสุวิมล
คุณจำเริญ   พัฒนะจิตพิทักษ์
MRS.Giovanna
MARIA GRAZIA BASSABELLO
คุณสนิท  เลิศทวีวิทย์
นายอาคม แรกตั้ง
คุณชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์
คุณชาติชาย พูนสวัสดิ์
คุณสุนีย์  อนวิชมงคล
อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ
คุณนพรัตน์ ฤกษ์พิศุทธิ์
คุณบัวภา พุทธสอน
เตชะวชิระ
คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์
คุณสมจิตร ชูศักดิ์
คุณดาวเรือง เมืองมัจฉา
คุณวีณา  หาญมนัสเวทย์
คุณจำนรรค์  โภคาปกรณ์
คุณโสฬส  สาครวิศว
คุณอัครภณ  ศิรนรากุล 
คุณจารุวดี  ทองขาว
คุณวิเชียร  จุฑาวรากุล
Christophe Geoffroy
คุณศรีอนงค์ ลีฬหะสุวรรณ
คุณอนุสันต์ เทียนทอง
คุณดวงสุดา   เมืองวงษ์
คุณเพ็ญนภา เคืองคำ
คุณกิตติพงษ์ - คุณปรียดา เลิศวุฒิวัฒน์
คุณสมทรง  สายสุด
คุณวราภรณ์ เทศดนตรี
คุณจันทนา เรืองหอม
คุณธนะ   ชูพจน์เจริญ
ด.ช.ปิยะทัศน์ คุณไชยยันต์ เมธาจารุนันท์
นายแพทย์ชาญชัย  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
คุณวสรา โชติธรรมรัตน์
คุณวราภรณ์ สมทรัพย์
คุณดา ศรีงาม
คุณกิตติพงษ์ - ปรียดา เลิศวุฒิวิรัตน์
คุณประสิทธิ์  ทองคำ
คุณนิรมล  ปีตะนีละผลิน
โรงพยาบาลสายไหม
ศิริพรรณ หาญพาณิชย์
Jeejo Paul
คุณมณฑณัช  ศิริรักษ์
คุณคชาเทพ คู่รื่น
คุณจิตราทร   ทองไชยปกรณ์
คุณน้ำฝน  น้อยพลี
คุณจิระศักดิ์  มนธาตุผลิน
คุณสุนทร สวยกลาง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
คุณวรนุช  เตชะฉายานนท์
คุณพรรภณา  คงคาใส
คุณพรรณภัทร  เจริญบรรดอน
คุณปฤษดา  ศศิประภา
คุณนิรัตน์  คมขำ
คุณอโณทัย  กู้ปิ่นไพฑูรย์
คุณวิเทพ  พัชรภิญโญพงศ์
คุณกมลทิพย์  กลิ่นสุคนธ์
คุณดวงใจ  สุนทรศิริบุญญา
คุณกมลทิพย์  กลิ่นสุคนธ์
คุณมัณฑูรย์  เภกะนันท์
คุณวิเชฎฐ์    รางชัยกุล
ปิติธนสารสบัติ
คุณศรีสง่า   โล่ชนะจิต
คุณสุดปรารถนา  สุริการ
คุณณัฐชา   สุขจำเริญ
คุณศุภดา  เพชรไทย
คุณปูนัม กุบจันดานิ
คุณจิณาภา  กสิกิจวรกุล
คุณพัชญ์ธอร   แสนสุข
คุณสาธินี  เงินเลี้ยง
คุณชนิตา บุญวัฒนสุนทร
สมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล

แห่งประเทศไทย
คุณประพิศ  ตันติสิระ
คุณสิริกาญจน์  สวนศิลป์พงศ์
คุณปิยพจน์  อาจมังกร
คุณศรีพรรณ กิตติพันธุ์สุข
คุณธัญยธรณ์ หิรัญเศรษฐีธาดา
คุณไชยยันต์ เมธาจารุนันท์
คุณเสน่ห์  ตันเจริญ
คุณไกรศรี  ตุลารักษ์
นายวราศักดิ์  แก้วแปบจันทร์
คุณสมชาย  อัศวเศรณี
พระครูธรรมธร  บุญเลิศ (บุญเลิศ แก้วน้ำค้าง)
คุณต้องจิตร  อึ้งตระกูล
คุณชลธี นาคทิพย์วรรณ
ด.ช.ชยกร  อนันตภากรณ์
คุณวันเพ็ญ  ผิวคำ
คุณรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์
คุณสุภัสสรา แข็งข้อ
คุณดุษณี  มีมูซอ
คุณปิยธิดา พนมฤทธิ์
คุณธิติมา  กมลนาวิน
Mr. David - Mrs. Cheryl  Lamb
คุณช่อลดา  บุญธนาวงศ์
คุณวีริน  ลีลาอาภากุล
คุณนพปฎล  เรืองธรรม
คุณมีฤทธิ์  งามสุทธิ
คุณทวีชัย เอกจินดารัตน์
คุณวาทินี หุ้มทอง
คุณธนศรณ์  ภูพนธ์เมธาบดี
คุณลัดดา   หล่อเจริญเรือง
คุณสมัย  บรรพตปราการ
คุณปัญญา เครือมี
คุณจุฑาวิริณี  อารียะวีรากูล
คุณวรนุช เตชะฉายานนท์
คุณปิยะวรรณ  บัวงาม
คุณเนรมิต   ฤทธาภรณ์
คุณสุภางค์  ยรรยงเกษมสุข
คุณพจมาน   เสือทิม
คุณอณิวัฏ ลี้อริยะกุล
คุณสุทธิพร  ม่วงศรีศักดิ์
คุณภูษิต  ศรีดุลยกุลย์
คุณน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
คุณพรพิมล  ศิลปสาย
คุณชัยสิทธิ์  ดำรงค์ธนานุรักษ์
พลอากาศโท ประยูร
คุณ นาฏสวง ปลื้มปัญญา
คุณปิยนาฎ ธรรมกรบัญญัติ
คุณกฤตภรณ์  แปงแก้ว
คุณปิ่นเพ็ชร  ตะติโชติพันธุ์
คุณสุนันท์  สุขกสี
คุณลัดดา  หล่อเจริญเรือง
คุณวรีธร  วุฒิกรวิภาค
แม่ชีวิไล  จงเจตดี
คุณสุธี-คุณพีรพรรณ เพ็ชรรัตนาภรณ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ด.ญ.กชพร  เนตร์มณี
คุณจอม ปานมงคล
นายอณิวัฏ  ลี้อริยะกุล
Surang Sherwood
คุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์
คุณเกวลิน ทรัพยสิทธิ
คุณเพรียวพันธุ์ นิสภา
คุณวรนุช เตชะฉายานนท์
พลอากาศโท ประยูร และคุณ นาฏสวง ปลื้มปัญญา
คุณเพ็ญทิพา ลำไธสง
คุณจารุวรรณ ผ่องภักดี
คุณวิไล รุ่งรัตน์มณีมาศ
คุณศิริมา เตชะภัทรพร
คุณวชิรพงษ์ พิมพ์พันธุ์
ร.ต.ต.นันทวัฒน์ อาจเดชนิธิโรจน์
คณะนักเรียนเตรียมพัฒนาการ
คุณวีระ สิริสงวนศักดิ์
คุณโกศล สุนทรหิรัญวงศ์
คุณพิชินี แก้วผนึกรังษี
คุณเจนจิรา นันทภูวดล
คุณวีริน ลีลาอาภากุล
คุณประสาธน์  เกียรติไพบูลย์กิจ
คุณสำเร็จ เวียนวัฒนะ
คุณธนาวิทย์  สวัสดิ์พานิช
คุณวิศรุต เพลียอรุณ
คุณปทิตตา ยาวจันทึก
ดร.สมชัย  ไทยสวงวนวรกุล
คุณพงศ์เทพ  ฟองสมุทร
คุณนวลปอง ประกายสินธุ์
คุณเอกรัตน์  ชลลัมพี
คุณวานิช ผลพูน
คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
คุณยงยุทธ ตั้งจิตปิยนนท์
คุณจิรดา จิตรพาน
คุณจิราภรณ์ มะลิจันทร์
คุณลาวัณย์  เปี่ยมวงศ์ศิริกุล
คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์
คุณปองแก้ว เจริญศรี และครอบครัว
คุณปทิตตา ยาวจันทึก
คุณเจริญกิจ ชินกระจ่างกิจ
คุณวรรณ์วิไล เตชะสมบูรณ์
บาทหลวง บรรจง พานุพันธ์
นักศึกษา วิทยาลัยดุสิสตธานี
คุณคณินพงศ์ หวังใกล้กลาง
คุณปรียาวรรณ อนุไพร
คุณนิด จิตต์นะกูล
บริษัทไดโซ ซังเกียว (ปท ) จำกัด
นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณรภัสรดา  หาญเวช
คุณวรท ลีลาศเจริญ
7-ELEVEN สาขา ตลาดมหาวงษ์
คุณอรวรรยา  สระแสงทรวง
คุณยลดา  เกี๋ยวคำ
คุณธีรธร  ศรีสมวงศ์
คุณนพดล วรรณสนิท
คุณเตชินี  อินต๊ะหา
คุณอัญชุลี  ปิ่นแก้ว
คุณนิพนธ์-คุณเบญจพร วงศ์รวีวิวัฒน์
คุณสาธิต  สายศร
คุณณัฐพล - ปิยมน พูนธวัชสันติ
คุณณชยาลักษณ์   การุญ ชมพูโคตร
คุณบุญชู นาคเจริญ
คุณมานพ  บัวช่วง
สโมสรโรตารี่ธนบุรี-ตะวันตก
คุณสมบัติ ดุลณกิจ 
คุณเยาวลักษณ์ ยอดบุญ
คุณปณิตา เช็ง และ ครอบครัว
คุณรัสรินทร์ ทั่งทอง
คุณนรีรัตน์ บุญเกตุ
คุณวรพรรณ สาขากร
คุณสุกัญญา แสนสมบัติสกุล
คุณฉัตรแก้ว  ภุมรินทร์
คุณหนึ่งฤทัย  สิทธิทูล
คุณสุรัสวดี  หนูจันทร์
คุณพรพันธ์  เบญจเกษมสุข
คุณสรญา กรศิริมงคล
คุณรัตติกาล สินหนั
คุณเจริญสุข  ไกรวิวัฒน์
คุณดุลยฤทธิ์ อาจคงหาญ
คุณวิราวรรณ ธารานนท์
คุณอัมพร สกลกูล
คุณพล โรจน์ดำรงกุล
คุณอรัญญา เจียมจิตานันท์
คุณโสกุล เชื้อภักดี
คุณอดุลย์  ไชยพรหม
คุณดรุณี หมายพึ่ง
คุณสิริภพ บุญมั่ง
คุณดุษณี  มีมูซอ
คุณสุรียพร อัศวนิลศรี
คุณสาธิตา  กิจเจริญธำรงค์
คุณดารณี กิจบำรุง
คุณปรียานุชชนันท์  ทะเลน้อย
คุณวรรณณิศา  เปลี่ยนประเสริฐ
คุณดรุณี  สีแดงงาม
คุณช่อทิพย์ เลิศสงวนสินชัย
สถาบันเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น
คุณวรนุช โทกาวา
คุณสมยศ ยาไธสง
คุณธีรพล    พิพม์อูบ
คุณพิชัยพงศ์ พวงศรีแก้ว
คุณจักรวุธ อยู่ดี
คุณเรณู พ่อค้า
นักศึกษา BIS - กลุ่มที่ 2
คุณน้ำฝน
คุณจู
คุณจุฬาพร  สวาทะนันทน์
คุณสมเกียรติ  อนุตรกุล
คุณกัญญา ทองชุมบาง
คุณนพรัตน์  ฤกษ์พิสุทธิ์
นักศึกษา BIS  - กลุ่ม 1
คุณทัศนีย์ งามเมธาวงศ์
คุณปาริฉัตร์  สุขสงวน
คุณวศิน ธนสารสมบัติ
คุณศิรฎา  น้อยมี
คุณลัดดา  หล่อเจริญเรือง
คุณหมาย  - คุณ รจนา พรมโสภา
คุณสมชาย อัคคีโรจน์
คุณนวนภัส  ตรีวิเวก
คุณณภัทร สิริทวีสิทธิ์
คุณจิรีรัตน์ วิไลวงษ์
คุณพรหมพิริยะ  ศิลจพันธุ์
คุณรุ่งโรจน์ - คุณเบญจรัตน์ โบษกรนัฏ
คุณโชติมา ลีอังกูร
คุณพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันท์
คุณปิยนาฎ  ธรรมกรบัญญัติ
นายภัทร ภมรมนตรี
นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการบางนา
คุณอารียา  แซ่อึ้ง
คุณกมลวรรณ เจตจำรัส
คุณปภากา  พันธุ์เสือ
คุณดารินทร์   ภัทรเสน
คุณอัครนันท์ นิยมสุทธิวงศ์
คุณพิจักษณ์ พิริยะพรสิริ
คุณชุติมา เดโชสัณฑ์ และ ครอบครัว
คุณฉวีวรรณ เอื้องสีทอง
คุณอุษนีย์  เผือกไพบูลย์
David K. Lamb
คุณสุวรรณา อนันตสายนนท์
คุณประเสริฐ  บุญชู
คุณสุชาติ  รักดี
คุณจิราภรณ์ จารุกลัส
คุณกุนนาร์ โทรีเซน
บริษัท เทพารักษ์เศษกระดาษ จำกัด
คุณกรวิภา  แสงจันทมณี
คุณกัญญา ปัญญาอาบผล
พลอากาศโท ประยูร และ

คุณนาฏสวง ปลื้มปัญญา
คุณบุญชู   นาคเจริญ
คุณสุรัตน์  ขจิตตานนท์
คุณธนวัชร์  ศรีวิบูลย์รัตนา
คุณจิรัฐติกาล วงศ์สุวรรณ
คุณโปรดปราน พริ้งศุลกะ
คุณสมพร ชงัดเวช
คุณนิ่มนวล  ดวงโต
คุณมธุกร  สวิง
คุณไชยยันต์ เมธาจารุนันท์
คุณสุขสันต์  เทพาวัฒนาสุข
บริษัท ที.เอ็ม.ตะแกรงเหล็ก จำกัด
คุณอภิชาต แสงลัง
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
คุณอุมาวดี พัฒนะเอนก
คุณประพิศ ตันติสิระ
คุณณัฐพงศ์ รัตนภูผา
คุณวรรณี  รอสส์
คุณกันตวิชญ์ สุวรรณศรี
คุณเอมอร รักศรีอักษร
คุณพัชลื อัตถศาสต์
คุณพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์
คุณวิรัช บวบทอง
คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
คุณจินดาภา ณ เชียงใหม่
คุณจารุพันธ์ รักษ์นภาพงศ์
คุณวชิรา วัฒนสมบูรณ์
คุณพงษ์ธร พรหมทัตตเวที
คุณธารี  ศรีวรรณยศ
รศ.พัชราภรณ์ พสุวัต
Mr.Alexandre Frenkel
คุณวันชัย ภริตานนท์
คุณเกรียงศักดิ์ พงษ์รุจพร
คุณเนตรนภา สัตยวินิจ
คุณศิวะภพ กอนภาศิริกุล

และคุณเด่นนภา เทพเกาะ
คุณธนัช ชวนานนท์
บริษัท โชคสุขุม จำกัด
ด.ช.ณัชกฤตย์ ดาววิจิตร
ด.ช.ธนภัทร ขัมภรัตน์
คุณขวัญใจ รัตกิจนากร
คุณขวัญจิตร คูนสินทิพย์
คุณชาติชาย แพงไตร
คุณจิระวดี มดทองคำ
พนักงาน บริษัท กรุงไทยบริการ จำกัด
คุณกัณณิกา พัฒนปิยะทรัพย์
นาวาตรีสากล คำนึงธรรม
คุณพรประไพ พงศ์มั่นจิต
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มนักศึกษาโครงการตลาดร่วมใจพัฒนาสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณอสมา แซ่ตั๋น
คุณธนวิน กสิวัฒน์
คุณกุลระวี โสพรรณพานิชกุล
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขานรสิงห์
คุณไพรินทร์ เถาะรอด
คุณสุรีย์   พันธพาณิชย์กุล
คุณธนัชชา ชูพจน์เจริญ
คุณสุดา เดชะประจักษ์จิตร
บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
คุณอรวรรณ ประเสริฐสังข์
บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม  จำกัด (มหาชน)
คุณคำพล มุสิแดง
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขาพระราม 2 - บางขุนเทียน
คุณอุมาพร เชี่ยวนันทวงศ์
คุณสุณิสา ทนันชัย
คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี
คุณวัชระ จิรังบุญกุล
คุณสมชัย นิตยา
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
คุณวีระ  วิบูลย์ศรัณย์
คุณสุรพัฒน์ ทั่งสกุลทอง
พนักงาน บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
บริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด
คุณอัครพล ณ ลำพูน
คุณสมสุข ศรัทธาบุญ
คุณปวีณา อุทธา และ

คุณภานพ วิตนากร และครอบครัว
คุณปัญฐนีย์ พุทธสุวรรณ
บริษัท สตาร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
กลุ่ม "Use Full" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.4/6
คุณวิรัตน์ เศรษฐสมภพ
บริษัท พรีม่า ริช จำกัด
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล
บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด
กองบัญชาการมหารกองทัพอากาศดอนเมือง
คุณไพบูลย์ กังวลกิจ
ดร. ทรงวุฒิ ดีจงกิจ
คุณภาวดี ทองแกมแก้ว
คุณศุภชัย บุริสตระกูล
คุณเยาวภานี จินดาเวช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530)
น.อ.หญิง อาภา รังคสิริ
บริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากเกร็ด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเสือ
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
คุณธนปพน กลัดประเสริฐ
กรรมการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
คุณสิทธิพงษ์ แก้วละมุล
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
คุณปานตะวัน มะลาศรี
บริษัท ไห่หนันหวงฮัวหลี จำกัด
ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์
บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน จำกัด
คุณพริษฐ จีระวัฒนา
คุณอัญชิสา ภูมี
คุณวีนา หาญมนัสเวทย์
คุณวัชรี เกียรติศิริขจร
นันทินสัณณห์ วรกรชยางกุล
คุณธนยนันท์ - คุณประหยัด เมฆสิงห์หวี
คุณเพ็ญจันทร์ บุญฮก
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
คุณสุชีรา ธรรมบันดาลสุข
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย (มหาชน)
บริษัท เจริญวัฒนาไฟเบอร์ แอนด์

เคมีเคิล จำกัด
คุณนิชานันท์ ซันดา
บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
กฤษณา อุ่นจิตติกุล
Yanada Wongchep
บริษัท คีย์พอยท์ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท กนกนิรมาณ จำกัด
คุณชรินทร์ ด้วนเครือ
บริษํท เจ้าพระยามหานคร จำกัด
คุณวัลย์ลิกา วนิชกุลพิทักษ์
บริษัท ไทยนิปปอนฟู๊ดส์ จำกัด
คุณสรรสม อารยะวีรสิทธิ์
คุณเจียมจิต คงระวะ
คุณปัทมา ภัทรรักษ์วงศ์
คุณชนัตถ์ วินิชวงศ์
คุณเกษมสันต์ มโนมัยพิบูรย์
คุณณรงค์กร ชี้ทางดี
คุณรัชนี ตั้งจิตมั่นคงชัย
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาปตท.หนองจะบก
คุณไชยอนันต์ สมานวรกิจ
คุณจักรพล ล้วนกลิ่นหอม

คุณปวริศา ลางคุลเสน
คุณโสพิณ พงษ์พรรณากูล
คุณชมพูนุท สาริมาน
คุณวัชรี หร่องเจริญ
คุณวชิรา  ละอองกานต์
คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย
คุณสุทธิพร   ม่วงศรีศักดิ์
คณะบุคคลไวท์ไดมอนด์
คุณสุนันทา  กังสวิวัฒน์
คุณธนดล หาญอมรเศรษฐ์
คุณเกษราภรณ์ สุรัตนากร
ดาบตำรวจ นิธินันท์ กันทะบุญ
คุณบุญสำ ไพรัตน์
คุณศุภากร ด่านถาวรเจริญ
บริษัท สตาริโอ โปรดักชั่น จำกัด
Mrs.L.A. Illing
คุณดวงกมล ปลื้มจิตต์
คุณพรนภา ตีรทรานนท์
คุณสิริพร อัตไพบูลย์
คุณโชติอนันต์ ธนะกุลธารินทร์
บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด
คุณสุนันท์ ทิพย์ทิพากร
คุณอาภาวี ศรีสำอางค์
คุณนันท์นภัส สุวิทยาวัฒน์
คุณกันย์หทัย มามี
คุณกมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกูล
คุณประโยชน์ พุ่มพวง
คุณสรศักดิ์ ไวยวัฒถา
คุณนภัสศรณ์ บุญมาลีทศพัฒน์
คุณถกลสุข วัจนสุนทร
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด
บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

(คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)
คุณวัชสัณห์ เจียมเจริญ
คุณสุภรณ์ กฤตติกานนท์
เรือเอกหญิงณัฐสุดา ยิ้มเติม
คุณลีนวัฒน์ เชื้อรัตนพงษ์
คุณพิญญรักษ์ ศรีหิรัญธนนท์
คุณกาญจนา สมพร
คุณรัตนะ พุ่มกลัด
คุณสุวรรณ-คุณไฉน สงสะเสน
คุณสิริมา พิมพ์สกุล
 
ดร.บุญศรี วังมณีรัตน์ และครอบครัว
คุณเฉลิมพล เฉลิมสุขดี และ

คุณพันธ์จรูญ ขบวนกล้า
คุณสีสด ฤทธิเรืองเดช
คุณศิริเนตร สุกใส
คุณจิรนันท์ ประณิธานธรรม และครอบครัว
คุณพีรวัฒน์ โพธ์ยี่
คุณบุญส่ง ศรีอนุตร์
คุณอร่ามศรี คุปตวินทุ
คุณพวงพะยอม โพธิประสาท
โรงเรียนสายปัญญา

ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คุณวันทนีย์ การะเกตุ
คุณปริชาติ ฟิชเชอร์และ

Mr.Joel Francis Fisher IV
คุณทิพวรรณ จุติสีมา
คุณนรมน ฉัตราภรณ์
The Family
คุณภาวัต มหกฤติยาธร
ร้านชัยพฤกษ์จอมเทียน
คุณภาวีณี ตันติเกียรติเจริญ
ร้านวินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (จ่าหน้าซอง คุณสิทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ)
พระพรเทพ จันทโก และ

พระทองหล่อ ทิวากโร
คุณสุธานันท์ สอาดดี
บริษัท เวลล่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
คุณประภารัตน์ แสนประสิทธิ์
คุณปัทมาพร เทียนถาวร
คุณเทียนถาวร  วิเสโส
คุณชาตรี วัฒนวงศ์วิสุทธิ์
คุณกฤตยา เพ็ชรศรี
คุณผกาภรณ์ กางแก้ว
คุณสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์
คุณวีรศักดิ์ สิทธิสุวรรณ
คุณประชุม เนียมพยัคฆ์
คุณศิรภพ จิรภิญโญ
คุณทัศนันท์ ศรีหาบุตร
คุณธวัลหทัย  ตั้งธนทรัพย์
คุณอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา
คุณจิวรรษา สงวนสันติกุล
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขารังษีสุทธาวาท
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขาเกษมบัณฑิตร่มเกล้า
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขาเฉลิมพระเกียรติ 21
คุณประไพรัตน์ สัมปชัญญะ
คุณอาภากร พิษวงษ์
คุณอังคณา มงคลพันธ์
คุณชโรศญา เศวตะพุกกะ
ชมรมธารน้ำใจ คน พม.
คุณมู๊วา พนาขุนเขา
คุณกัณนิกา ทองอุปการ
คุณปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล
คุณนิรชร คุปรัตน์
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขาศรีราชา 3
คุณอุดร ขุนวิชัย

(รองผู้จัดการใหญ่พัฒนาโรงฟ้า)
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขาพัทยาแลนด์
พ.ท.วุฒิชัย ปานทอง
คุณชไมพร จิโรจน์กุล
คุณปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์
คุณณัฐญา โรจนอนันต์
คุณไตรรัตน์ ดำเนินชาญวนิชย์
คุณประทีน ผกาขยาย
คุณกี สกุลเหลืองอร่าม
คุณจินห์จุฑา กิ่งคำวงศ์
คุณนงเยาว์ ศิริจัด
คุณสุจารี  ด.ช.ปุณณัตถ์

ด.ญ.ปาณิศา ปุณศรี
AT.JUTTE ULRIKSEN  KANCHANA TUNKMANOTHAM 
บริษัท  ดับบลิว พี เอ็ม ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (กรรมการผู้จัดการ)
คุณเอมอร ภู่น้อย
โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด
คุณปรียนันท์ อัชฌากรลักษณ์
คุณอนุบาล ชูเกียรติ
คุณทศพร เอกชูเกียรติ
คุณเมธา แก้วไพศาลเจริญ
คุณมาลี อุดมราริยะ
คุณอัสรินดา หมัดหมีด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณนิต ศรีกาลสินธุ์
คุณเฮเลน เลิศธนาพูลทรัพย์
คุณหรินทร์ภรณ์ ทุมมานนท์
สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
คุณสุปราณี นิลรังสี
คุณสวัสดิ์ บุญเฉลิมวิภาส
คุณนภัธ (คุณผุสดี) ตัณฑ์ไพบูลย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณนิตยา กนิษฐะเสน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตรฟาร์ม
พันเอกหญิงประสาน ภิงคารวัฒน์
คุณภัสกร แสนบุญส่ง
คุณอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ
คุณสันติ สุขมาก
บริษัท เวิลด์ ฮาร์ด แวร์ จำกัด
JAY MART CO.,LTD
SOMCHIT BOURKAOW
Khun Togawa Woranuch & Famiry
คุณอุษณีย์ ธะนู
คุณสุชาดา แดงสง่า
บริษัท สิริสิชัย จำกัด
คลีนิคปิยชลแพทย์
คุณธนิศรา เสนหอย
คุณระวีวรรณ ปฐมพฤกษ์
คุณรัตติกาล โกโต
คุณธีระวัชร บูรณสถิตย์พร
คุณธีร์จุฑา ชมชื่น
คุณอำไพ ชำนาญท่องไพรวัลห์
คุณประสบศรี ค้าทวี และคุณจินตวรรณ
KHUN CHINTAWAN SOMCHIT
บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย)จำกัด
คุณพงศธร  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คุณวิโรจน์ ศิลาพันธ์
คุณภณิดา ชีวะเกตุ
คุณรุ่งนภา รุ่งศรีพัฒนาพร
คุณสุขฤทัย พูลเกษร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์
พนักงาน บริษัท สตรองแพค จำกัด (มหาชน)
คุณชนิดา พึ่งชาญชัยกุล
คุณสุธีร์ รัตนนาคินทร์
คุณทัศนีย์ ตรีนิกร
บริษัท ริเวอร์ แคว อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
คุณเกรียงศักดิ์ เจียจันทร์พงษ์
บริษัท ซีวีดี จำกัด
คุณพงศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา
คุณโชคชัย อัสสรัตนะ
คุณพรทิพย์ โชคมั่งคงสิน
คุณอาภา อานนท์ธนทรัพย์
คณะทีมงาน Video Art
คุณชัชศรี จันทร
คุณสมบัติ เปล่งศรีสุข
คุณภัทรพร เหล่าพูลสุข
โครง "7 สีช่วยชาวบ้าน"
บริษัท เวิลด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง
คุณวิภารัต โชคกอบกิจกุล
คุณนัฎฐวรรณ พณิชย์จุติ
คุณธาเนศ โชคศิขริน
COERR โคเออร์
คุณเสาวนีย์ เลี้ยงโชคชัย
คุณเพชร สงกรานต์
บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณรัตนา แก้วประจุ
คุณธวัชชัย เชิงทอง
คุณภาสินี ศิริรังษี
คุณคันตะ  มิยาวากิ
คุณยุพดี ทองโกมล
ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
คุณมีชัย อมรพัฒนะกุล
บริษัท สเต็ดเล่อร์ แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด
บริษัท สเต็ดเล่อร์ แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด
บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด
บริษัท ออน อิน วัน ฟาสท์ปริ้น จำกัด
คุณแสงเดือน เดชโยธิน
คุณชนิสา วัฒนะเบต
โครงการบ้านพักพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะเจ้าหน้าที่ THE FAMIRY
MR.SCOTT ONG
บริษัท เพรสมีเดีย จำกัด
KHUN NITHIVADEE ANUCROHDILOK
MR.VIVAT DENDEEVANICH
MR.FUWEI,DR.LI LEI AND MR.DU HAO TIAN
MR.WILLIE
DR.ACHAYA
คุณราตรี สวัสดิ์นที
คุณสุนิสา เสนา
คุณสิรินาราเกียรติศักดิ์นิกร
คุณอารีย์ ธาดาภาคย์
คุณจิรวดี  พิสุทธิปกรณ์
อุทยานการเรียนรู้
คุณพัชรี กล้าสงคราม
คุณอาทิตยา วอร์รอลล์
คุณเกศยา โอสถานุเคราะห์  
คุณธัญวรัตม์ ทองจันทร์
คุณวิฑูรย์ สมานวงศ์ไทย
คุณประณต เยาวรัตน์
คุณนวลจันทร์ ชลศรานนท์
คุณนารีรัตน์ จันทะโก
คุณชญาดา แหววใจเพชร
คุณประภาพร วงษ์สมัย
บริษัท ไฮนซ์ วินแชนซ์ จำกัด
คุณลลิธร รัตนกุล
คุณไพวัลย์ แสงทอง
คุณอรวรรณ กีฬา
คุณสุนีย์ อุ่นจิตต์
คุณวรรณภา ตั้งบรรยงค์
คุณสุวิช รัตนยานนท์
พลเรือโทวิรัติ สุดรัก
คุณพรชัย งามประเสริฐวงศ์
คุณวิรงรอง รัตนบูรณ์
TITI PRON  SHINDO
คุณสมพร โพสิฐวิทยา
คุณศิลป์ชัย ก่อเกียรติเจริญ
คุณเจติยา อาทรวัฒนกิจ
คุณศิริดา ลิมป์โสวรรณ
คุณอาคม ภูสีฤทธิ์
คุณยุศรี จีรังสุวรรณ
LESLY
คุณทิพย์เกษม จงจีรกาล
คุณศรัญญา แซ่หลาย
บริษัท S&P Syndicate
คุณจอร์จ  สตีเฟน คลิฟฟอร์ด มอร์แกน
Siam Food Products Public Co.Ltd
Nipon  Saetia
คุณอัญชลีพร กุสุมภี
คุณธิติมา รุกขไชยศิริกุล
คุณอนุวัต  สุขศรีจักรวาฬ
คุณลัดดา ทรัพย์กรกุล
คุณรัฐพร ก้อนคำ
คุณเจน มั้งค์
คุณชาคริต กิ่งแก้ว
ANTHONY J.LOBATO
PAUL G.SHIPPEN , Dusdee V. Shippen & Audra N. Shippen Dwyer
ADRIENNE HANSON WALTON
JOHNNE LINDA DRUMMOND
Michael F. Cretser & Sang T. Le
JIRANEE TONGUDAI
ISHMAEL C.NAVA
RICHAID SMID
EDITH JULIAN
Sakorn K. Wheeler & Kevin B Wheeler
Lorraine  J. Adams & Daryl  Reed
SATAN L.JOHNSON
Michael F. Afleham
MARY J BETTS
VISUT & PLEARNCHAI  KUNDHIKANJANA
CHINTANA SUV ANPRAPHAI
Lorin  Peters & Lacksana Peters
SERGIO H HERRERA
JOHN M UNGVARSKY & Prapawadee Ungvarsky
Paul A. Stokstad & Shelley B. Stokstad
ANNE MARIE CRUZ
ALLISON Y. LEE
JOCELYN V ABADESCO
Delia A.Mayberry
Corina Brissette
P.L. KEARN
CATALINA C. WADDINGTON
Michael E. Robrahn & Cathy M. Robrahn
SANDRA K. LEGAN
Joann Peterson & Craig Peterson
CAROLYN W GLENNON
LINA C. GOLDEN
JILL J RICHARDS
MARCELITA S. FRIDIE
REV DONALD E RYDBECK
SUSAN BRIGGS
WANDEE SMID
ARLENE PASCUAL
DONALD R. FISCHER
Glenn Tesorero
AMARI  WATERGATE  HOTEL
Linda Fullerton
คุณพรทิพย์ กิตติพลจักร
Khun  Mavis Wong
คุณเรณู จำนงค์ทรี
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
คุณสุพัฒน์ ม่วงพัฒน์
คุณพรทิพย์ ชูวงษ์
คุณศิริรัตน์ เพ็งปาน
คุณปรียา ดุลยโกเมศ
คุณนิตยา พาชื่น
คุณปริศนา ทองงาม
ด.ช. วงศพัทธ์ ชุ่มชื่น
คุณหมอศักดิ์-คุณหมอเต้ย และ

คุณรัตน์วดี  กรรณล้วน
คุณจารุนันท์ อาริยะธนคมน์
คุณเสงี่ยม บำรุงกุล
Mrs. Akihiko Fujii
คุณสุนิสา ขจรจำนรรจ์
คุณศนิ พรชำนิ
คุณวิชุดา แสงปรีชาสกุล
คุณชุรีกร อาภัสสรินทร์
คุณหนึ่งนัดดา วีระโสภณ
คุณสิริพร ลิ้มมงคล
Mrs. Korakot Ritruthai
คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี
คุณนฤมล มุกธะวัตร
นายกเทศมนตรี ตำบลสำโรงใต้ 
หัวหน้าสถานีอนามัย ต.สำโรง
คุณสุธัญญา ชีพเรืองรอง
คุณศุภมิตร แซ่ลี้
คุณภูริช (เดชา) สังข์สุวรรณ
คุณณัฐธยาน์ (คุณมนัสมนต์) ลิมปะจิรนันท์ (สุขบำรุง)
เภสัชกร พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา
คุณสมใจ วรสิทธานุกูล
คุณอัครินทร์  คูหาภินันทน์
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คุณณัฐวีณา ฐิติธนารักษ์
คุณบุญญวัฒน์ กิจวัฒนาชัย
คุณวรดี ทองเกิด
คุณสุวาณี ธรรมโชติ
Maoliosa  Denye
คุณนฤมล ยันตวัฒนา
ผู้อำนวยการ แผนกทรัพยากรบุคคล
คุณนิติพงษ์ ห่อนาค
คุณอัญชฎา ศรีงามดี
คุณสุมัธนี รมมาพิทักษ์
คุณพัชรินทร์  นุกูลพานิชย์วิพัฒน์
คุณพรเพ็ญ อายุวัฒน์
คุณสงัด ลาวัณย์เสถียร
คุณสมชาย ก่อเกียรตินารา
บริษัท กาโม่เฮ้าส์ จำกัด
คุณณัฐชยา สิงห์สังข์
คุณสัญชิต วราสภานนท์
คุณนิรมล พันธุมจินดา
คุณอรพิมพ์ พูลลาภ
บริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ประเทศไทย จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ยัม เรสเทอรองต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โรงเรียนวีรวรรณเทควันโดและดนตรี
คุณศิริลักษณ์ ศิริชัย
คุณสุจิตรา เจนเจริญพันธ์
MR. JIANMIN ZHANG
คุณเย็นจิตร เฉิน
คุณหนูจ๋า สุวรรณนิตย์
คุณวรสิทธิ์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์
คุณสุคนธา คล่องยันต์
คุณณัฐญา อุดมมงคลกิจ
คุณภมรรัตน์ หมื่นพัน
คุณศุภชัย งามประเสริฐวงศ์
คุณพนมรุ้ง บุญสิงห์
คุณปนัดดา เกกะสุต
คุณอัศรี วิริยะดีงาม
คุณนลินี วิริยะดีงาม
คุณภาณุ  ศานติวรางกูร
คุณจริยา ฉัดตระกุลวงศ์
MR. MILAN BUEHN
คุณพัชราภรณ์ จากผา
คุณอนิรุท อินสมัย
คุณลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
คุณสมคิด บุญสม
คุณสุวิมล พิสิฐตระกูลพร
คุณชนัญกร สุวรรณชื่น
K.Maneerat  Ifuna
ดร.สมเกียรติ เตี๊ยบทอง
คุณวรรณวิศา นากามูระ
คุณทรงพล วงษ์ภูงา
คุณฐิตาภรณ์ วงศ์ประสิทธิ์
คุณจิริสรา ธรรมนิตยกุล
ครอบครัวดีเหลือ
คุณสมมิตร ศิริ
คุณไชยา บุญเปลี่ยน
David Claussenius
วิไลวรรณ คำดี
ด.ช. ธนกร หว่อง
ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 
คุณสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
คุณวิภาพรรณ วิลสัน
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด
คุณยุพดี ประกายทิพย์
คุณชนัญญา ประมวลศิลป์ชัย
คุณชยพันธ์ ต้นตระกูลไพบูลย์
คุณฐิตาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
คุณนราวุฒิ ตรงต่อกิจ
คุณอรชุลี เด่นชัยประดิษฐ์
พ.ท.ประกอบ เขียนนุกูล
คุณโสภาพรรณ เอื้อวัฒนานุกูล
คุณสัมฤทธิ์ เล้าสิทธิวรงค์
 คุณลัดดา น้อยมาลา
คุณสุภาศิลป์ จองธุระกิจ
คุณเบญจพร บุญเนาว์
คุณตระการ  น้อยหรุ่น
คุณนงลักษณ์  ขอบทอง
คุณนงนุช ขอบทอง
คุณนวพร หาญไพบูลย์
NAPA  PIDECH
คุณพัชรี เปรมปิยะกิจ
คุณจรูญ  รอดประเสริฐ
คุณสุภีร์   รอดประเสริฐ
คุณวิลาวรรณ กุระคาน
คุณสกาวพรรณ ชัยวัฒนโยธิน
คุณวิสุทธิ รอดภัย
คุณสมพร ไพสิฐวิทยา
คุณอนุสรา แก้ววิชัย
คุณทิฆัมพร จุมพฎสุนทร
คุณพงษ์พันธุ์ พรพรหมินทร์
คุณสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ
บริษัท แม่วังสื่อสาร  จำกัด
คุณพลับพลึง นนทะนำ
คุณดาริกา จารุวัฒนกิจ
คุณจิตราภรณ์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
คุณวิภาดา ชินธรรมมิตร
คุณฐานันดร ศุภมิตรพิบูลย์
คุณสุรีรัตน์ อึ๊งศรีวงศ์
บริษัท อู่เงิน จำกัด
คุณมณีรัตน์  บุญแก้ว
คุณชัชวาล บุญแก้ว
คุณโบว์ ชัยวรวิบูล
คุณพีรพัทธ์ วศินระพี
คุณณัฐพล อุ่นประเสริฐ
คุณวิภาดา คชศิลา
คุณสุรสิทธิ์ สมัยสุต
คุณวิภา สุนทรมีเสถียร
คุณอาภรณ์ จารุเมฆิน
คุณคุ้มพงศ์ สุรพัชรกุล
คุณดิษพงษ์ พูลจำปา
คุณธัญรดา สุขรุ่งเรือง
คุณอโนมา เหมประสิทธิกุล
คุณน้ำทิพย์ เต็มเปี่ยม
คุณณดำรงค์  บรรพบุรุษ  คุณพัชรดา  ไสยสุภี 
คุณธนวัน ศรีบุศยกาญจน์
คุณพิมาดา ภูเขาทอง
คุณนัยนา เรืองอุดมตรีชัย
บริษัท แอล เอ การโยธา จำกัด
คุณชลิดา คนันพรานนท์
บริษัท เอ็ม.พี. พลาสติก จำกัด
คุณกมลรัตน์ แซ่ซิง
Mme Amporn
เรือโทหญิง ศศิธร สำเภา
คุณศุภวรรณ แก้วพันธุ์พงศ์
คุณเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์
คุณเกียรติพงษ์  และคุณอภิรดี กิตติสุพัฒน์  และครอบครัว
National Starch and Chemical (Thailand) LTD.
คุณกมลพร ทองแพง และ

คุณณฐภัทร  ไกรสรทองศรี  
คุณชญานุช พชชานา
คุณนันท์ภัสกร พันธุ์เพ็ง
อาจารย์ประจำวิชามิติทางสังคม
คุณสุชามาส  สูงตรง
คุณสมนึก น้ำฟ้า
บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
คุณวรพล กรสุวรรณเลิศ และพนักงาน
คุณสิริพักตร์ – คุณสุพร ศาสนนันทน์
คุณนเรศร์-หทัยรัตน์ ธรรมศิริ
คุณพัชรี ฮกเจริญ
คุณอรวรรณ เดชพิสุทธิธรรม
อาจารย์วันชัย สอนศิริ
คุณสุขุมาล หิรัญปิฏก
คุณสมหมาย ธีระเวทย์
คุณยุวดี สู่ศิลวัฒน์
คุณลัดดาวรรณ ชัยกรณ์กิจ
คุณสุวรา ชายะนันท์
คุณนิลอุบล ชายะนันท์
คุณษรีณา สิงห์มณี
คุณธนิตย์ ชัยยะบุญธนิตย์
นายแพทย์สมบัติ ลีลาสุภาศรี
คุณปาริชาติ  รีสกุล
คุณนฤมล เมืองมูล
คุณปราณี ตระกูลช่าง
โรงพยาบาลวิภาวดี
พระสุนทร สุนทริโก
คุณกมล เสริมนรา
คุณแม้น ชื่นภาณุวัฒน์ และ

คุณลลิญตา โอภาสไกรกุล
คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
คุณขวัญหทัย สุวรรณ และ คุณปัญญา  ถนอมศักดิ์ศรี
คุณชัยชนะ ประภาสสุวรรณ
คุณจารุวรรณ แพภิรมย์รัตน์
คุณภควดี ตันประดิษฐ์
คุณวรรณประภา ชลอกุล
ด.ช.ภูริณัฐ  กัณหะสิริ และครอบครัว
คุณประไพ รุ่งเรือง
คุณกันยา เติมไทยมงคล
คุณสราวุธ นพรัตน์ศรีสกุล
คุณอมรทิพย์ ศักดิ์สุธาพร
คุณศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว
Khun Lyn Bradley      
Mr. Andrew Khoo, Mhcima
คุณศศิวิมล เจนกระบวนหัด
คุณสุดสาย   มิลล์
คุณณิชากร ฤทธิ์เพชรรัตน์
คุณสิทธิพันธ์ คุณวชิรภรณ์  มงคลชัยดิษฐ์
คุณพรนภา คุณอุดม
คุณพรรณี พรพัฒนะ
คุณจันทนา อาจศรี
คุณศุภชัย ศรีพานิชกุลชัย
คุณสุภาพ พันธุ์จันทร์
คุณอารีย์ มโนมัยพิบูลย์
คุณวิเชฏฐ์   รางชัยกุล
คุณอรวีณา นารีจันทร์
คุณสุรางค์ ชะมังกูล
คุณศุภรัฐ ฤกษ์หร่าย
คุณเดชนา บุญเรือง
คุณพจนา นิกรรัมย์
คุณปรีดี เมตตาประคอง
คุณจันทรา อันประเสริฐ
คุณรัชนีวรรณ พงศ์พิสิฐสันต์
คุณดวงพร แจวตระกูล
คุณวราภัสร-คุณณัฐรดา อัศวเลิศพลากร
คุณเกศินี จีระวงศ์พานิช
คุณทินกร อ่องแสงคุณ
คุณอัจจนา อุดล
คุณณพงศ์ เชาวนะกวี
คุณพรชัย น้อยพันธ์  และครอบครัว
คุณปิยดา นันทาภิวัฒน์
คุณเทวิน-คุณศิราณี และ

ด.ช. ศิรววัฒน์ หน่อคำ
คุณจินตนา หวังเจริญ
คุณพัทรินทร์ วงศ์ศิริ
คุณสิริลักษณ์ โทไวยะ
คุณมิตรา พรรคดำรงปรีชา
คุณวรวี  อนันตวงชัย และ คุณเตชินี อร่ามโรจนะ
คุณอริสรา เตชะศุภตระกูล
คุณสุจิน  เกตุแก้วและคณะวงดนตรีซับมารีน
คณะทีมงานห้องข่าว 10 โมง ททบ. 5
คุณพันธุ์ทิพย์สุดา ไตร์ยวิภาควิ
บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
คุณธีระ ซอโสตถิกุล
คุณรัชนี พัฒนาสุวรรณ
คุณกรรณิการ์ หงษ์ร่อน
คุณศุภลักษณ์ อุดมโชคสกุล
คุณอาริยะ ทรัพย์ธำรงค์สกุล
คุณโกมล เอี่ยมวัชรินทร์
คุณนฤมล ทสิรูอิ
คุณปริยาภรณ์ รีวาวิทยานนท์
คุณศิวนาถ ศรีสุข
คุณสุเมธ พิเชฐพงศา
คุณสุกัญญา   วนิชจักร์วงศ์
คุณอรวรรณ เยน
คุณณัฐธินี   โอฮาชิ
คุณไพเราะ  มากเจริญ
คุณสญชัย สิทธิมาลัยรัตน์
คุณสุจิตรา อำนวยผล
คุณศรีอุษา มงคละสิริ
คุณกมลพร เพชรรักษ์
คุณดุษฎี ลีลาเกตุ
คุณวิมลรัตน์ โชติพุฒินานนท์
คุณจิตรติมณฑน์ เกษประทีป
คุณวรรณพัฒน์   คุณาพรธรรม
บริษัท หิรัญผลนนทกิจ กรุ๊ป จำกัด
คุณรันตรี แสงวงศ์
คุณกรรณิการ์  กอแก้ว
คุณอรอุมา ศิลปงาม
นางสาวขวัญจิรา เสนา
คุณชฎารัตน์  แจ่มกระจ่าง และคุณยุรี แซ่เตียว
 
 
 
บริษัท คราวน์  เซรามิคส์
คุณจารุนันท์ ธรรมปรีชาไว
จ.ส.อ.พัฒนะ ทรัพย์สิน
คุณวนิดา นรเศรษฐ์โศภณ
คุณนันท์นภัส พายัพวัฒนวงษ์
คุณอภิชัย กลิ่นเนตร
คุณรุ่งรีนา เอกจีน
คุณณัฐพล โกศลวิมลกิจ
คุณประยุทธ จิระวงศ์วิโรจน์
คุณ วินัย-อารมณ์ มายะเฉียว
คุณรัชนีกร พิสิฎฐนรสิงห์
คุณอัจฉราพร ชิอินะ
บริษัท พร็อพเพอตี้  ฟรีเลย์ จก.
คุณดวงกมล เขื่อนแพทย์
คุณพุทธชาด อินทโชค
คุณทวีผล เจริญกิตติ คุณไพศาล
คุณอรสา หวังถนอม
คุณอัญชลี สมดี
คุณนัยนา  จุฑารัตน์
คุณอัจจนา อุดล
บริษัท โกส่วนการโยธา จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเลิฟลี่ไลฟ์
คุณทัศวรรณ ประทีปรัตนกุล
คุณดารินธร ศรีสมวงศ์วัฒนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรพัฒนาการ
ด.ช.ราชินทร์ ศรีสกุลชาวลา
คุณศศิวิมล เจนกระบวนหัด
คุณวินัย-อรพินท์ เจริญรัชต์
คุณจรัสศรี ศรีสุวรรณ
คุณภาณุพันธ์ สุวรรณมาตร์
คุณปิยรัตน์ ต่วนชะเอม
คุณพรชนก   สวนสระแก้ว
คุณสุทธิพร สนธรกิจ
คุณไพศาล เทียนบุญส่ง
คุณปริญญา จุนทวิเทศ
คุณสุมาพร อ้อแสงชัย
คุณวิรณา กาญจนาเวส
ครอบครัวขันทอง - ครอบครัวพาเจริญสุข
คุณจรินทร์ เลิศพุฒิพงศ์
คุณสุรีรัตน์  แซ่เอี้ยน – คุณกนิษฐา สันหภักดี
คุณรำภา พฤติวรรธน์
คุณพิทักษ์-คุณสมพร  พิทันโชติ
คุณโชตินภา-คุณทศพร และ

ด.ช.ธเนศ  พิทันโชติ
คุณรัชดาภรณ์ เกียรติปานอภิกุล
คุณธีระนัท เลาลิขิตนนท์
คุณกมลทิพย์ พิศทธนุศาสตร์
คุณสรวิชช์-ธนิศา ลดาวัลย์
คุณสุภัทร์ อักษราชัยพฤกษ์
ด.ญ.บุญรักษา ชัยอาภา
ด.ช.ธนทัต ชัยอาภา
ด.ญ. สุภัสสรา ชัยอาภา
คุณปราณี บุญยิ่งยงสถิตย์
คุณภานิชา  เชี่ยวชาญและเพื่อนๆ
ด.ญ.ณิชากร กมลนันท์รัตน์
คุณชาตรี วงษ์อารี
คุณสมชาย ยาโน
คุณสุรศักดิ์ งามวุฒิกุล
คุณศุภทัต ตระการกิจ
คุณเตือนใจ สิริประทีปสุข
คุณวราพร เบญจพรทวี
คุณปิ่นอำไพ ลอยวิเวก 
คุณสุชาดา  สวัสดี
คุณวราภรณ์ เกสรบัว
คุณวรรณี อัษฎธร
คุณอัจจิมา-อรมนา วงษ์สุรไพฑูรย์
คุณสุวรรณา อรุณโณทยานันท์
บริษัท ไอโซเน็ท
คุณกาญจนา พงษ์พานิช
คุณมนตรี ดุลยพีรดิส
คุณเกวลิน ฉันทะดำรงรัตน์
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
คุณสิริเนตร ศาสนนันทน์
คุณประเสริฐ ทองกัตต์กุล
คุณอริสรา กำธรเจริญ
คุณประภาศรี สางกลาง
คุณสุภาพร สีมหารุ่งเรือง
คุณปิยะพจน์    อาจมังกร
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
คุณศรันย์ มีนรัตนาคร
คุณนิลุบล อยู่อำไพ
คุณศิริพร   โอทอง
คุณวิชาวุทธ  พงศ์ธำรงค์,
คุณสุดา  แซ่ตี่
คุณวิเชียร จินดาหรา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พระประแดง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
คุณประเวศ สุธรรมชัย
คุณเยาวลักษณ์ แซ่ลี้
คุณมีนาวรรณ กลิ่นเนียม
คุณนภดล เจริญวัฒนชัย
บริษัท  AIS จำกัด
คุณปุณภพ จันทรทิพย์
Mrs.Beulah Richards
คุณกันทิมา  โชตน์รุ่งเรือง
คุณบุษกร สิงคาลวณิช
คุณรัตติพร ล้วนรัตน์
คุณนงลักษณ์ หอมหวาน
คุณวาสนา อุลมาร
คุณยุพดี ลีล่าผ่องอำไพ
คุณสมชาย เชาวพัฒนวงศ์
คุณเพ็ญรัตน์ สุพจน์พงศ์
บริษัท พี.เอส.เอ็น.เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณนงเยาว์ แซ่อ้วง
คุณอำพันธ์ ปั้นทอง
คุณธิดา เสถียรวงศ์
คุณพรศักดิ์ สินทอง
คุณระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
คุณพัชรี อาวะกุลพาณิชย์
จ.ส.ต. สราวุธ ขาวไชยมหา
คุณลดาวัลย์ วนโกสุม
คุณนวลศรี วิริยา
คุณกีรติ วิจารณ์
คุณสุรัตน์ พรยืนยง
คุณอุบล-สมทรง ทิมมานพ
คุณสุภัทรา ศิลป์ประคอง
คุณเสกสรร ศิลป์ประคอง
คุณทิพวรรณ ผลจันทร์
คุณชนัญธิดา ธนลาภานันท์
คุณจุรีรัตน์ สรพิพัฒน์
คุณสมชาย จารุกรวศิน
คุณบุษบา ศักดิ์ธรรมเจริญ
คุณสุรเชษฐ์-สุวรรณรัตน์ ศรีวรกุล
คุณสุวรรณรัศมี นราสว่างวงศ์
คุณอัมพิกา ศิริเดชานนท์
คุณวนิดา ชาญศิริกุล
คุณกีรติกานต์ ชาญศิริกุล
คุณวรรณรัตน์ รัตนวรางค์
คุณชลวิทย์ เจียรจิตต์
คุณณัฎฐภัทร์ อัครภาณุวิทยา
คุณประเสริฐ สี่ศิลปชัย
คุณชาตรี ชินธรรมมิตร์
คุณรสจรินทร์ ศิริจงกลทอง
คุณอรพินทร์ สหรัตนผล
คุณสมชาย ทิพยไกรศร
คุณมานพ อรุณนวภูมิ
คุณประยงค์ หิรัญญะวณิชย์
คุณก่อเกียรติ สิริทองสาคร
คุณสิทธิชัย กัลยาณประดิษฐ์
คุณจันทร์เพ็ญ  เอื้อธำรงสวัสดิ์
คุณสุขคณา กุลทนันต์
คุณสายฝน ถาวรกิจและเพื่อน
คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ
คุณสมชาย ติยะวรากุล
คุณโฉมลักษณ์ ธรรมโชติศิริ
คุณวิเชฎฐ์ รางชัยกุล
คุณสมปอง พิมมะศร
คุณเรวดี  อินคุ้ม
บริษัท สยาม ออโต แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณกฤษณรงค์ เพชรงาม
คุณเอกฤกษ์ พนาพุฒิ
คุณอรพิน วิสุทธิ์สัตย์
ร.อ.เกรียงเดช วิมลเศร
คุณเอกชัย ตั้งมนัส
คุณพุฒ โพธิ์ศรี
PICOTTI TIZIANA
คุณสัมพันธ์ บุญนาค
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
คุณจูน เศรษฐบุตร
คุณศรีสุดา อนันตพฤทธิ์
คุณสุขุมาลย์ ลาภนิธิพร
คุณชนาทิพย์ อังอัจฉะริยะ
คุณรสนา อัศวศิริวิลาศ
คุณศิริพร อัมพุเนติกร
คุณวารุณี ออมสินทวีโชค
คุณลาวัณย์ วิจารณ์
คุณมลิวัลย์ สังข์ทอง
คุณชนิสา ชนาพรรณ
คุณดวงใจ ศิวโรจน์
บริษัท เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเกรียงไกร เกียรติคุณรัตน์
คุณหลาย เทพศุภนารัตกูล
คุณสมคิด สมุทรคุณ
คุณศศิธร ทรัพย์วิทยาภัณฑ์
คุณจุไรรัตน์ จันจงเจริญชัย
คุณทวี กุลเลิศประเสริฐ
คุณมณี มณีมงคล
คุณนววรรณ ซิมิซึ
คุณกมลรัตน์ เจียจินต์
คุณจารุเดช จันทะธรรม
คุณวาสนา ดาดเกษม
คุณนุสรา แซ่ลี้
คุณมนต์ชัย  ดาศรี
คุณสิรินมาส คัชมาตย์
คุณวิไล เพ็ญศิริวรทรัพย์
คุณจิตสุดา เพ็ญศิริวรทรัพย์
คุณบุญมา เพ็ญศิริวรทรัพย์
คุณดาวรุ่ง ปิติปัญญา
คุณฉัตรชัย พันธุ์ชาติชาย
คุณศรัญญา หมัดมอญ
คุณพิษณุ  รอดเกตุ
คุณสุพจน์ บาดใบหนู
คุณกัมปนาท ขอประเสริฐ
คุณจิตติศักดิ์ ศักดิ์สมวาศ
คุณมิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช
คุณศิริวรรณ สิงห์คะ
คุณวรพจน์ บุญเต็ม
คุณเพ็ญศรี ปลอดภัย
คุณพิพัฒน์ จันต๊ะนาเขต
คุณศศิชา กาญจนเสวี
คุณศราวดี โกสิยกุล
คุณศศิธร พิณสุวรรณ
คุณอุษณีย์ รุจิโรจน์สกุล
คุณเพ็ญจันทร์ ลดาดม
คุณนวลฉวี จูฑะสวัสดิ์
คุณชุติมา โสภณศรี
คุณวราภรณ์ สีดาสน์
คุณพรฤดี แสงทองทวีเลิศ
คุณสมพงษ์  แพวชิระกุล และครอบครัว
คุณวิชัย วิจิตรนิเทศ
คุณสุดา เมธมนัส
คุณสุภา ซาโตะ
คุณขนิษฐา แจ้งสกุลชัย
คุณฉวี ติวะวนิชย์
คุณสุภาพร เจริญชัยยั่งยืน
คุญก่อเกียรติ ลิมปพัทธ์
คุณพรรณวิมล อิทธิรัชพงศ์
คุณอาภรณ์-กรรณิการ์ ริมดุสิต
คุณเบญจพรรณ บรรเจิดประเสริฐ
คุณธเนศ ศรีวิเธียรอินทร์
คุณมติมนต์ เครื่องเงิน
คุณพรไชย ตั้งไพศาล
คุณสุริยนต์ เกรียงสิทธิเดช
คุณสิริพร ลิมป์กิตติกุล
TREPOP PIDECH
MICHAEL GOH
คุณวีระ เลิศเรืองปัญญวุฒิ
คุณศิริวรรณ ตู้จินดา
คุณนารีรัตน์ จันทะโก
คุณอาภาพร เอี่ยมอุบล
คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์
คุณฉัตรสุดา มณีจักร
คุณไชยยันต์  เครือโชติ
คุณจารุณี เลิศวิทยชัยกุล
คุณอธิพงศ์ อรรถวิภัชน์
ด.ญ.มนัสวี สวัสดิภาพ
คุณจินดารัตน์ บารกิจ
คุณนุชจรี  สุรศักดิ์กำจร
คุณสมศรี ตั้งติรวัฒน์
คุณสมศักดิ์ จรูญภาสุรกุล
คุณจรรยา รัตน์ปิยะสุนทร
คุณบุญชัย สง่าดุล
คุณสมลัดดา อยู่สุข
คุณปรีชา เอื้อการันต์กูล
คุณบุศรา คุ้มทรัพย์
คุณถาวร เลิศสกุลวรกาล
คุณไพบูลย์ รุ่งเจริญพร
คุณแก้วใจ เผอิญโชค
คุณอาคม มานะแก้ว
คุณอุดร ขุนวิไชย
คุณอโนทัย ศรีมาลานนท์
คุณรุ่งวิทย์ โสภาคำ
คุณทัศนีย์ วจีทัศนีย์
คุณบุญ บำเพ็ญศีล
บริษัท ครัสตัล ซิมโฟนี่ จำกัด
คุณรุจีรัศมิ์ ชัชวาลปรีชา
คุณอัญชลี วิญญวงศ์
คุณวรศักดิ์ อริยประยูร
คุณบรรเทิง ศิริพรพิทักษ์
คุณณัฐวุฒิ อนุรักษ์
คุณอรุณี เกิดผล
คุณพรเพ็ญ  ศิริสัตยวงษ์
คุณแอมแสง แอมแสง
คุณอุษา สะแกคราม
คุณธราพัชร์ อุปถัมภ์
คุณวนิดา รัตนผล
คุณจิตอนงค์ ลีลาพงศ์
คุณอัจฉรา บรรจงอักษร
คุณจุฑารัตน์ ชุมชวลิต
คุณอังคณา รัตพจะกุล
คุณเตือนใจ ศุขกสิกร
คุณเอมอร ปรากฏผล
คุณสันติ  จันทร์มุข
คุณลักษณียา จันทร์มุข
Kate Thomas
คุณธัญวรรณ เหล่าศิริมงคล
คุณวาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
คุณผัสดี ตัณฑ์ไพบูลย์
คุณศศกร พารักษา
คุณธัญวรรณ เหล่าศิริมงคล
คุณวาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
คุณนงลักษณ์ ทวีสิน
ปวีณา สุขสวัสดิ์
คุณปิยพนธ์ ทัศนพงษ์
คุณเสาวลักษณ์ ไตรรัตนารัศมี
Arkadet (Tand) Sripipat
คุณสุชาดา ไสยาสารสุข
คุณจิ๋งเม้ง แซ่อั๊ง
คุณจรรยา สำรวย
คุณวัชรี ฉัตรทอง
คุณประวัติ บวรเชษฐ์นุวัฒน์
คุณพรณรงค์ เชาวมงคล
คุณกนกรัตน์ รุ้งมัจฉา
คุณสนฤทัย พรหมมี
คุณประภาศรี เกตุศิริ
คุณวราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ
คุณพัฒนะผล นุชผ่องใส
คุณสุรัตน์ เนียมวิวัฒน์
คุณศิวาพร อัจยุตโภคิน
ด.ช.นรเศรษฐ์ โอปนายิกุล
คุณอรุณี มุมานะจิตต์
คุณกวี พารักษา
คุณเพ็ญทิพา องค์วาสสิฏฐ์
คุณคุณวราลักษณ์  ปุณยโพธิ์
คุณลัดดา อดุลประวิตรชัย
คุณนพดล อยู่เย็น
คุณทัศนีย์-ยิ่งพรรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณกิมกุง แซ่ตึง
คุณกิติมา จันทร์ประสิทธิ์
คุณจรรยา หาญสุวณิช
คุณชิงดวง รักษานาเวศ
คุณยุวลี แกก้องกิติ์
คุณรัตนา นฤภัทร
คุณอินทร์ธำรง คุณปิยดา
คุณแก้วใจ ทรงเกียรติยศ
คุณสมพร ศุภสุวรรณพงษ์
คุณคณิศร โกมลสิงห์สกุล
ด.ญ.พีรญาณ์ วรคุณพิสิฐ
ด.ญ.ปวริศา วรคุณพิสิฐ
คุณเสาวรส วิทยสวัสดิ์ศิริ
คุณนิจวรรณ ตั้งวิรุฬห์
คุณวัชราภรณ์ จุลเจิม
คุณอดุล รัตนสุวรรณ
คุณเพชร แซ่ลิ้ม
คุณวรงค์พร กรวยสุวรรณ์
คุณปิยมาศ นานอก
คุณศิวพร แซ่เจ็ง
คุณอาภัสรา ลำลองรัตน์
คุณสมเจตน์ เชาว์ศิริ
คุณนวลจันทร์ สุขสังข์
คุณอรุณี ศรีไกรสิทธิ์
คุณทวี พาชุมโสม
คุณนิตยา แสงศรี
คุณขนิษญ์ศรี อุตมัง
คุณกัลป์ยาวรรธน์ ศรียะราช
คุณพัชรี   ภูมิสาริก
คุณธิติยา กลิ่นรื่น
คุณอรุณี สุทธิมาศกุล
รอ.เรืองฤทธิ์ วิวัฒน์อนันต์
คุณนลินรัตน์   วิวัฒน์อนันต์
คุณสุกัญญา สมจินดา
คุณวริศา  เพชราภิรัชต์
คุณสุนันท์ สุวรรณนภาศรี
EBARA (THIALAND)  LTD.
คุณวิไลลักษณ์ หอมหวาน
คุณศิวพร เทพวัลย์
คุณอัญชญา สาริกภูติ
คุณวลัยทอง จารุวร
คุณชนนิกานต์ พงศ์ธนากร
คุณสายสุนีย์ แซ่ฉั่ว
คุณมงคล ธุระ
คุณเตชธรรม เชิงวริช
คุณนิอร มุนีพีระกุล
คุณศิริจิตร เยาว์ศิริกุล
คุณอรพิน วิเศษจัง
คุณอิสสระ บุณญธาดา
คุณเธียรชัย ปาริยะพันธ์
คุณกันญา พงษ์เกษมวิวัฒน์
คุณชลิดา ชาศรียรัตน์
คุณกัญจนา วรพิทักษานนท์
คุณวิภา เสรีสุขโภคานนท์
คุณสุดา แซ่ตี
คุณปฐมา โชติกเสถียร
คุณอาภาภิรมย์ ไทยแหลมทอง
คุณจินตนา พิบูลย์รัตนกิจ
คุณปรมัติถ์ คุณปรมินทร์ บุญหลาย
คุณวิษณุวัฒน์ พรหมจรรย์
คุณนิมิตตา ประภานุกิต
คุณธนาลักษณ์ เกรียงวัฒนพงษ์
คุณชนิดา ชำนิบรรณการ
คุณภณิดา สุวรรณชฎ
คุณพิศสมัย เพชรทิม
คุณเกยูร ทองแถบ
คุณอาสาห์ รุจิชัยวิสิฐ
คุณสุดาทิพย์ บุญธรรม
คุณปฏิภาณ เหตตระกูล
คุณอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี
คุณจตุพร วูพงษ์เศรษฐ์
คุณชุติมณฑ์  พรหมจรรย์
คุณสุกัญญา สมุทรสินธุ์
คุณสุพรรัตน์ วงษ์ศรี
คุณรำไพ เตชะอนุสรณ์
คุณวีระศักดิ์ ธารีรัชต
คุณจาตินันท์  เนาวภาส
คุณหฤทัย มหาคามินทร์
คุณบุญสม สมคิด
คุณธวัชชัย ชุมดวง
คุณวรนุช มยุรฤทธิ์ภิบาล
คุณสุมัธนี รมมาพิทักษ์
คุณอันธิกากร กรั่นจันทร์
คุณรัตนาภรณ์ บุญเต็ง
คุณจุฑารัตน์ วงศ์มณี
คุณสมบูรณ์ วงศ์เจริญสกุล
ดร.สลักจิต นพคุณ
คุณธรรมรัตน์ คุ้มวงศ์
คุณธีระวัฒน์ ริปันโน
คุณประเสริฐ อังคณะวัฒนา
คุณวรางคณา
คุณโสฬส ลิขิต(เอียมสกุล)
คุณลักษณ์สุนี กุลสัมพันธ์โกศล
คุณปิ่นอนงค์ นองบุญมาก
คุณคุณปราโมทย์ ธีรกุล
คุณบรรจง ขำพลับ
คุณลัดดาวัลย์ เหลืองรังษี
คุณรัชนี กุลพิสิทธิเจริญ
คุณสุรีพรย์ สุริยวงศ์
คุณรจรินทร์ เมธวนิช
คุณกมลลักษณ์ ปลาเงิน
Dr. Russo  Roberto
คุณรุ่งรัตน์-วิรัตน์ พีรโภคิน
คุณพนิดา สุขพงษ์ไทย
คุณอารีย์ พีรพรวิพุธ
คุณสี่ศิลปะชัย ปิติพร
คุณสุวัฒนา คล่องตระกูล
คุณรติพร วงศ์สรรคกร
คุณกัลยา ไตร่ตรอง
คุณหมอปัทมา โรจนประภายนต์
คุณพรทิพา อำไพโรจนวงศ์
คุณไขศรี สว่างวรรณ
คุณเยาวนาฏ พฤกษา
คุณตรีพันธ์ คณิตทรัพย์
คุณธัณยธร เวลาดี
คุณจันดี จันใด
คุณวรภาณ์ เกษรบัว
พระมหาชนะ อภิวณโณ
คุณวาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
คุณอังคณา รัตพจนะกุล
คุณพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล
คุณนันทณัช เกียรติมณีศรี
คุณปริชาติ เจริญสุข
คุณทะนงศักดิ์ น้าวแสง
คุณนฤทธิ์ชัย  ทรงสายอง
คุณปัณฑารีย์  ทรงสายอง
คุณจันทร์เพ็ญ ดอกดี
คุณกนิษฐา ชื่นยินดี
คุณทรงฤทธิ์ โกวาภิรัติ
คุณกมลา แจ้งสนิท
คุณคุณา ครองบุญยิ่ง
คุณนันท์มนัส มโนมัยพิบูลย์
คุณศิริชัย มานะสุขเจริญ
คุณทัศยา อินชนะปทุมพร
คุณมัลลิกา ศรีอรทัยกุล
คุณรัศมี เอี่ยมยิ่งพานิช
คุณเกียรติศักดิ์ ท้าวเขื่อน
คุณจุฑามาศ ปิ่นมงคล
คุณมีนา เสตถาภิรมย์
Zali Maw
คุณวารุณี เดชสกุลฤทธิ์
คุณสมร แก้วสว่าง
คุณพิจิตรา เวชรังษี
คุณสุพีร์  ดีเด่นกิจการ
คุณรัตนา ชูจิรวงศ์
คุณสุภาพร วงศ์บางโพ
คุณนันทิชา วงศ์อมรชัย
น.อ.หญิง แจ่มจิรา ชมเสวี
คุณจันทร์ฉาย ทวีผลเจริญ
คุณโรย นาแก้ว
แม่ชีเพียงใจ ขาวเหลือง
คุณณัฐิกา วงศ์กลชูต
คุณกมลทิพย์ รนิศกิจพานิช
คุณปฤษณา วัฒนาวานิชกุล
นพ.โอภาส ตันเจริญ
คุณพิมผกา เนตรดี
คุณศรีสุดา ศิริธนาศาสตร์
คุณภคพร สุดเกตุ
คุณมนตรี เกรียงวัฒนา
คุณราชัน ศรีสกุลชวาลา
คุณสมบัติ ด้วงวงศ์ศรี
คุณศุภพน ไชยชำนาญเวทย์
คุณสุนิสา ธนาดุล
คุณอนุชิต ธรรมนิธิกุล
คุณศิริพร กลกิจเกรียงไกร
คุณสมานใจ สุขดี
คุณพรทิพย์ อำนวยเลขา
คุณแป๋ว ลิมป์รัตนกาญจน์
คุณวิชาญ วงศ์กิติคำจร
คุณพวงเพ็ชร พึ่งวาสนาส่ง
คุณนรินทิพย์ ฉลาดพจนพร
คุณมาลินี ศิวเทวินทรา
คุณสุมาลี ถนอมชยธวัช
คุณธวัชชัย สัจจเดว์
ร้านดวงแก้ว จิวเวลรี่
ร้านปัทมา เพชรงาม
ร้าน RICH 2000
คุณสุทัศน์ จักรชูเกียรติ
คุณเปรมจิต กสิโอฬาร
ร้านวิมานมณี
ร้านบุญชายจิวเวลรี่
ร้านทองพรรณี
ร้านเพชรศิริวรรณ
ร้านนริสา เพชรงาม
ร้านนภา จิวเวลเล่อร์
ร้าน รัตนา จิวเวลรี่
คุณชลลดา ศรีพิมพ์
คุณประตาศรี จำปาสิงห์
คุณรัชตพล กตัญญุกานต์
คุณจารานุช พูลสุข
คุณมนีรัตน์ สุขทิพรัตน์
คุณเพียงใจ โวอ่อนศรี
คุณวฤทธิ์ ติวรรณกุล
คุณดารารัตน์ เหาตะวนิช
คุณรังสิต-ศิริพร แก้วหวังสกูล
ซิสเตอร์ดารณี  ยนปลัดและสัตบุรุษ
คุณวิชย ไทรวิจิตร
คุณปก อ่อมเกื้อมิตร
คุณดรุณี วยากรณ์วิจิตร
คุณปิยะ ศรีสมัย
คุณนันท์นภัส กองเรืองกิจ
ครอบครัวเปรมทอง
คุณนงลักษณ์ พรวิศณุกุล
คุณอาณัติ ขุนมธุรส
คุณขวัญใจ ทุมภักดี
คุณสโส ภิญญรัตน์
คุณประสิทธิ์ กิจสมุทร คุณสมใจ อรุณโชค

 และเพื่อน ๆ
Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited)
คุณอัญชสา ชูเพชร
คุณธนธัญ กุยประเสริฐ
คุณมัณฑนา สงวนเรือง
คุณสมศักดิ์ อยู่สุวรรณ
คุณรุ่งโรจน์ โรจนสุภาสุข
คุณสุดถนอม แถมจำเริญ
คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์
คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี
คุณประพันธ์ วงศ์รวีวิวัฒน์
คุณเชงหลี แซ่จู
คุณชัยณรงค์ กิตติกิจสกุล
สิบเอกดำรงค์ ทรัพย์แสงพลอย
คุณเชาวนีย์ ธีรวงศ์กิจ
คุณกาญจนา ชนะวงษ์
คุณบรรจง เพชรชิต
คุณสุนทรี เต็มวิสุทธิ์สกุล
คุณเรณุกา จุลนิพัฒน์
คุณเนตรรัชนี ทาวะไล
คุณนฤมล เดชประเสริฐ
บริษัท พิสุทธิโกมล จำกัด
คุณอินทิรา เถรคุ้ม
คุณนิจิรา พูนทอง
คุณวิชุดา ณ สงขลา
คุณสุภาทิพย์ ฉัตรอัศวปรีดา
มูลนิธิอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
บริษัท ไดนามิคทอย จำกัด
คุณสมปอง ทับแก้ว
คุณภราดร อินทยุง
คุณศวิตา ฐิติมาพงศ์
คุณกมลพร หนุนภักดี
คุณชัยสิทธิ์ โพธิ์ประยูร
คุณสิริกานต์ แซ่เล้า
คุณเบญจวรรณ จงเจริญ
คุณเยาวดี ฐานิตารมภ์
คุณสรศักดิ์ ศานติคุณากร
คุณพัชนี โชคสุขสำราญ
Mr. Tsonghwa Chen
คุณเสนีย์ ยิ้มนิรันดร์
คุณจุรีรัตน์ ศิริวงศ์ดามฬ์
คุณพิสมัย อเนกวนิช
คุณเชิดชัย สว่างตระกูล
คุณไชย ธนสมบัตินันท์
คุณสมศักดิ์ สิทธิมาลัยรัตน์
Mr. Bazin Xavier
คุณยอด พงษ์สกุล
คุณสุวิชา สุวรรณโอษฐ์
คุณสุภาวดี ลิอุโมงค์
คุณเอกกิตติ โควะวินทวีวัฒน์
คุณไพลิน มงคลสุวรรณ
คุณทัศนา อุทิศกุล
คุณปวีณา พงศ์ธนาวรานนท์
คุณบุษกร วิจิตรนิเทศ
คุณจิตรา บันลือพงศ์เจริญ
คุณราตรี ซอโสตถิกุล
คุณสันต์  ศรีชวาลา
คุณวีระ จันทร์เพ็ญ
คุณวิตตา จันทร์เพ็ญ
คุณสุวนีย์ อุดมลาภสกุล
คุณอารีย์ เปรมรัตนชัย
คุณรัชมงคล ตั้งล้ำเลิศ
คุณสรวงสุดา ถิระบัญชาศักดิ์
Dr. Kam  John Kaihong
คุณบังอร รังสีพรหม
คุณมังกร กิตติธาดาชัยกุล
คุณถมทวัธน์ หทโยดมและครอบครัว
บริษัท วีแพค แอนด์ มูฟ จำกัด
The Greay British Pub
คุณปิยวุฒิ ศรีธัญรัตน์
คุณกาญจนา ภู่ประเสริฐ
คุณสุภา วงศ์สุชาตา
คุณกัลยาณี สุขสุเมฆ
คุณอภินันท์ ปรีชา
คุณนันทิดา เคารพพงษ์
คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล
คุณชัยวัฒน์ เหลืองชวพงศ์
คุณชัชวาล เวปสเตอร์
คุณนุชชนก อุ่นพงศ์เจริญสุข
คุณไกร บุญญะกิติ
คุณไพโรจน์ วรรณวิทยาภา
คุณณัฐจิตต์ สุระพิพิธ
คุณดารินทร์ ภัทรเสน
คุณบุญยง ด่านพงศ์ประเสริฐ
คุณชนิดา กิตติพิฬชงค์
คุณนาท แสงสว่าง
บริษัท ที.เค.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสินสมบูรณ์
Tato marketing (Thailand) co., ltd.
บริษัท สยามคริสต์มาส จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท เอส.เค.เอ็น. ดิสตริบิวเตอร์ส จำกัด
บริษัท สมบูรณ์ เอส บี จำกัด
บริษัท แสงฟ้าสีและเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท สเต็ป คอมเมอร์เชียล จำกัด
บริษัท แมวดำยูเนียน จำกัด
บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอกมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Sara Lee Trading Ltd.
บริษัท ธวัชชัยเฟอร์ไลน์ จำกัด
บริษัท กิจเกษมศิริ จำกัด
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลิเบอร์ตา เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เฟเวอร์เทรด จำกัด
Unilever Thai Holdings Limited
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมียร์ ฮิว แอนด์ ดีไซน์
NIKEI LIMITED PARTNERSHIP
CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ปภาวิน จำกัด
บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว
บริษัท เจ.ดับบลิว. เทรดดิ้ง จำกัด
Brother Commercial (Thailand) limited.
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
บริษัท แอลเอซสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
บริษัท กลอบอลรีช จำกัด
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
คุณสมสุข เลอศักดิ์พงษา
คุณสุมาลี ไกรวิสม
คุณวาสนา ศรีเจริญ
คุณพัชรา บุญเอี่ยม
คุณสุภาพร บุญเอี่ยม
คุณดารา คชเสนี
คุณศิริศักดิ์ หมั่นการ
คุณถนอม รอดทอง
คุณอาบ รอดทอง
คุณชวัญญา ระบิลทศพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ้งไต้ฮั้ว
บริษัท สีทอง 555 จำกัด
คุณจิตสุดา จันทร์เจริญ
คุณพจรัตน์ วงศ์ใหญ่
สุริยา ฉายวิเชียร
คุณศิริโฉม กุศลทศกูล
คุณกฤตย์  ยงดีมิตรภาพ
คุณณัฐปรียา ยงดีมิตรภาพ
คุณฤดีสันติ์ ส่องเมือง
คุณพิชญาภัค   แมลงภู่
รทร.ยุทธ ตวงทอง
คุณกิรันยิตกอร์ สิริเสกสรร
คุณชัญชนก สราญวิตต์
คุณวราวุธ กัมปนาวราวรรณ
คุณสุวณี เดชวิทยาพร
คุณชัยพร ปัญญานุสรณ์กิจ
นตญ.น้ำเพชร เรืองดิษฐ์
คุณลมัย อินทศร
คุณวรวุธ ศรีทัศน์
คุณพาสนา ศรีทัศน์
คุณสมชายและครอบครัว  พงศ์สถาพร
คุณแสงดาว ศิริประเสริฐกุล
คุณเพ็ญพรรณ อภิราชจิตร
คุณวริษฐา ศิริจงกลทอง
คุณวีนัส เจิดจรรยาพงศ์
คุณภูมรินทร์ ณ.วิเชียร
คุณสมศรี โชติวัฒนหิรัญกุล
คุณพิมพ์สิริ พิมพ์สิริ
คุณปัทมา ไตรจักรปราณี
คุณสุจิตรา เลิศวีระศิริกุล
คุณวรางคนา ตันวงศ์วัน
คุณสมจิตร เพ็ญธนานันต์
คุณอนงนาฎ ผาระกัน
คุณภาวนา ส่งระยับปานนท์
คุณชนิกา อึ้งชัยพงษ์
คุณวิทยา จารุพูนผล
คุณจุรีรัตน์ ชนะกิจกำจร
คุณนิรมล กีรติสิทธิกุล
คุณวรรณศิริ พานิชสุข
คุณวิชนี นพคุณ
คุณศิริศักดิ์ ธาราธาร
คุณดวงจันทร์ ดีสวัสดิ์
คุณสมคิด รักษาสุข
คุณฐิติพงศ์ ทองสิริกุล
คุณวรรณวิมล จิตมหาวงศ์
คุณสุภา ศักดาทิวากร
คุณแหลมทอง เกิดแสง
คุณธนิษฐา ทรรพนันทน์
คุณสันติ เนียวกุล
คุณดาราวรรณ เตชะมาถาวร
คุณภัญฤดี แสง-ชูโต
คุณสุดธิดา รัตนรักษ์
คุณสุทธิรักษ์ รัตนอมภัย
คุณสมบัติ วัฒนหงษ์ศิริ
คุณลำไย อุบาลี
คุณร่มบุญ อุดมสิน
คุณมุ้ยเอง แซ่จิว
คุณมาโนช เลิศสาครศิริ
คุณพรพูน สันติวิจิตร
คุณบุญยงค์ ศิริจงกลทอง
คุณนพพร ยงยุทธ์กุลสิริ
คุณทัศนาลักษณ์ สันติกุล
คุณชิดชะไม พัฒนาทร
คุณชาญชรินดา ตีระวนิช
คุณชาญชรินดา ตีระวนิช
คุณชนิกานต์ แสงชัย
คุณจิงจูน แซ่หยั่ง
คุณคาเฮียง แซ่แต้
คุณควรนบ อารุณี
คุณกิตติ เวทพิเชษฐ์โกศล
คุณกนกอร เยาว์ดำ
บริษัท ศรีไทยฟู๊ด แอนด์ เปฟเวอร์เรจ จำกัด
คุณนิภาพร ภัณฑ์กิจนิรันดร
คุณอภิรักษ์ วีระวัฒน์
คุณสุรพล บุญญาปะมัย
คุณสุเมธ ภิญโญสนิท
คุณสุนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์
คุณสยาม แสงสกุล
คุณสมชาย วิจิตรวิกรม
คุณสมชาย วงศ์สุวรรณนิธิ
คุณวาสนา สิมะโรจน์
คุณวราภรณ์ ปรีชาศิลป์
คุณวรกร พิมทอง
คุณลิปัทร สุวรรณธรรมา
คุณรวิวรรณ จิตวัฒนาศิลป์
คุณมาลัย เชียวชาญ
คุณมารุต บุนนาค
คุณมณีนุช เตรียมล้ำเลิศ
คุณพรชนก ศรีวงศ์มณีรัตน์
คุณเพลินพรรณ คงสกุล
คุณพูนสุข จิตรสกุล
คุณพจนีย์  ชวนะภูธร
คุณปิยะพร รัตนสงวน
คุณปานหทัย เสรีรักษ์
คุณบุญล้ำ จิตกรุณาวงศ์
คุณอำไพพรรณ  สุวรรณทรัพย์
คุณนุตชา ภิญโญภาพ
คุณนาวิน สัตตวัตรกุล
คุณนพรัตน์ เพทายบรรลือ
คุณนภดล ปรมศิริ
คุณธีรบุล หอสัจจกุล
คุณณริสาห์ วิวัฒนกิจเจริญ
คุณณรงค์ศักดิ์ ดิลกสกุลชัย
คุณโชติมา วิจิตปุลพรักษ์
คุณโชติ เขมะสุริจันทร์โญ
คุณชูเกียรติ ชัยศรีรัตนกุล
คุณชุติมา แผลงศร
คุณชลิต โอปนายิกุล
คุณจุฑามาส โลหะเจริญทรัพย์
คุณจีรนันท์ ฉิมจำเริญ
คุณจิรประภา ตัณฑิกุล
คุณธัญกมล เกียรติวุฒิวัฒนา
คุณกาญจนาแก้ว  ณ ระนอง
 

Powered by MakeWebEasy.com