คุณสามารถเป็นอาสาสมัคร
ของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ได้


                  อาสาสมัคร (Volunteer)  หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคมโดยความเต็มใจและเสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังค่าตอบแทน
คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือความสุข ความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ  (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

อาสาสมัครของมูลนิธิ ฟอร์เด็ก  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น  จากในประเทศและต่างประเทศ
 2. บุคคล ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและชาวต่างประเทศ
 3. กลุ่ม ชมรม สโมสร มูลนิธิ หน่วยงาน บริษัท องค์กร  จากในประเทศและจากต่างประเทศ

สิ่งที่อาสาสมัครจะสามารถช่วยเหลือและแบ่งปันได้

 1. การช่วยเขียนโครงการและรายงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. การช่วยแปลจดหมายเด็ก จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 3. การช่วยเหลือบุคลากร (คุณครู) ของมูลนิธิฯ ที่ปฏิบัติงาน ในสถานรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6  เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก  การเรียนการ สอน เด็กในระดับก่อนวัยเรียน (อนุบาล)  ช่วยเหลือแม่บ้าน/แม่ครัว ในการเตรียมและปรุงอาหารสำหรับเด็ก 
 4. การช่วยเหลือบุคลากรของมูลนิธิฯ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ในส่วนงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  ส่วนงานโครงการและบริการสังคมสงเคราะห์  ส่วนงานระดมทุนและประสานงาน  เป็นต้น   
 5. การช่วยในการประชาสัมพันธ์ บอกข่าว แนะนำ บอกต่อ เพื่อการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ  เช่น
  5.1) สิ่งพิมพ์ (Printed Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร หนังสือ ภาพถ่าย โปสเตอร์ จดหมาย (Mail & Direct mail
  5.2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์
  5.3) ร่วมเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น   Face book, YouTube, Twitter  กับมูลนิธิ FORDEC
  5.4) Direct – mail  / FW. Mail
 6. ทำบำเพ็ญประโยชน์  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ระหว่างเรียน  ฝึกงาน ให้สอดคล้องกับวิชา สาขา คณะ หรือ ตามที่สนใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 7. การทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR. (corporate social responsibility)
 8. การอบรม ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ  หรือ  In-House Training
 9. อื่น ๆ
          อย่างไรก็ดี อาสาสมัคร สามารถร่วมมือแบ่งปัน ทำงานตามที่ตนสนใจและถนัด  ทั้งนี้กรุณากรอกแบบฟอร์ม และส่งคืนกลับมายังมูลนิธิฯ  ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ www.fordecthai.org  
โทรศัพท์ 02-721-2983  โทรสาร 02-721-2985  Email : info@fordecthai.org , fordec@fordecthai.org

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้