News & Activities

You can help kids just click share and/or make a kind donation❤️❤️

 ปัจจุบันในประเทศไทย  มีเด็กทารกแรกเกิด ถึง 6 ปี จำนวนมากที่ถูกทอดทิ้ง  กำพร้าแม่  และมีแม่ ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ไม่สามารถ จัดหานมให้ ลูกหลานได้ดื่ม  ทำให้เด็กขาดสารอาหาร ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกาย     

โครงการนี้ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ ถึง 6 ขวบ เพียงบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท ท่านจะสามารถเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ได้ถึงจำนวน 200 ราย  เด็กจะได้รับสารอาหารที่ถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย ได้เรียนรู้อาหารของแต่ละมื้อ  หรือ บริจาคเงิน 3,000 บาท (แบ่งปันความอิ่ม...ยิ้มสุขด้วยบุญ)  ท่านสามารถแบ่งปันให้เด็กได้อิ่มท้องได้ตลอดทั้งวัน (นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว และ มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง)  โดยท่านสามารถช่วยเหลือในนามบุคคล หรือ นิติบุคคล, ครอบครัว, กลุ่ม   เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบสถาปนาหน่วยงาน วันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วันทำบุญ  กิจกรรม CSR.  เป็นต้น     

โครงการฯ นี้มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งต่อการบริการเด็กปฐมวัย ในความอุปการะของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)  เพียงแบ่งปันเงินบริจาคจำนวน  3,000 บาท ต่อปี อย่างต่อเนื่องทุกปีจากหน่วยงานของท่าน  เ่พื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีกว่า 200 ชีวิต ณ  สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากรัฐบาลเพียงปีละ 20,000 บาท  และอัตราครูพี่เลี้ยง 1 อัตราเท่านั้น ไม่มีงบนมหรือนมดื่มให้เด็กแม้เพียงถุงเดียว ระยะที่ผ่านมา ได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีน้ำใจดีทั่วไปและไม่แน่นอน   น้ำใจจากท่านช่วยแบ่งเบาภาระ คลายวิตกกังวล ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนมและอาหารที่ต้องบริการเด็กทุกวันทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ไม่มีเปิดภาคเรียน   

               เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่ง “วันแห่งความรัก : วันวาเลนไทน์” เป็นวันก่อตั้ง/วันเกิด ครบรอบการดำเนินงาน  16 ปี  ของมูลนิธิ ฟอร์เด็ก  ในปีนี้   มูลนิธิฯ ได้พยายามเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมเร่งระดมเงิน และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ เพื่อการบริการแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ผ่าน “โครงการแบ่งฝัน - ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” ประกอบกิจกรรมด้วย   1) โครงการ 1 องค์กร – 1 วันต่อ ....มีนมและอาหารกลางวันให้น้องท้องอิ่ม   2) นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว  3) อาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง   4)  อุปการะเด็ก : เพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็ก  5) ข้าวสาร (อาหารแห้ง)...ร่วมแบ่งปันแก่เด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก 6) ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา...เพื่อมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  7) ที่ดินแห่งความหวัง...เพื่อเด็กและชุมชน   8) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ           โดยมีวัตถุประสงค์  คือ เพื่อให้ห้องครัว (อิ่มบุญ)   ไม่ขาดแคลนอาหาร เด็กมีอาหารกลางวันกินต่อเนื่องและนมดื่มอย่างเพียงพอ  เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย  ปลูกจิตสำนึกการมีจิตอาสา  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและร่วมทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

บุคคลอันตราย !!! บุคคลนี้ได้ปลอมแปลงเอกสารโดยมีเจตนาจะขโมยเงิน จากกล่องรับเงินบริจาค หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ฟอร์เด็ก ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดแจ้งมายังสำนักงาน และมิให้เขาทำการใด ๆ กับกล่องรับเงินบริจาคดังกล่าว  ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุก ๆ ท่าน ด้วย โทรศัพท์ 02-721-2983 , 081-302-3411  088-757-3238 ,  086-342-6705 Email : info@fordecthai.org www.fordecthai.org

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ นำโดยคุณตะติยะ ซอโสตถิกุล  กรรมการผู้จัดการ  มูลนิธิซีคอนสแควร์   ได้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม”  ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก  6

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (Chevron Thailand Exploration and Production  Ltd.)  และบริษัท เชฟรอนออฟซอร์ ประเทศไทย จำกัด (Chevron Offshore (Thailand) Ltd.)ในฐานะตัวแทนบริษัทผู้ร่วมสัมปทาน ปิโปรเลียม ได้แก่ มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด  (Mitsui oil Exploration Co.Ltd. ) บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTT Exploration and Production Public Company Limited)  และบริษัท พลังโสภณ จำกัด (Palang Sophon Limited)   ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “โครงการศุกร์อาสา ครั้งที่ 6”

ตอนนี้ !!! หนังสือชื่อ " บอย  วิท อะ แบมบู ฮาร์ท  (เด็กชายผู้ที่มีหัวใจดุจไม้ไผ่)  –เขียนโดย  Chantal Jauvin ได้จัดจำหน่ายแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด E-book  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะได้รับการเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ Maverick House Publishing  นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558

เรื่องราวชีวิตอาภัพตั้งแต่เด็ก กำพร้าพ่อแม่ จากบ้านไปอยู่ในตลาดโดยรับจ้างหาเงินค่าข้าว รวมทั้งเป็นขอทานเมื่อไม่มีเงิน ผ่านช่วงชีวิตความเป็นความตายมาแล้วถึง 2 หนด้วยความเยาว์วัยไร้เดียงสาที่ไม่รู้ว่าจะดิ้นรนต่อสู้ชีวิตอย่างไร จนนำไปสู่จุดเปลี่ยนจากตายแล้วเกิดใหม่ นำทางให้เขาได้เริ่มต้นเรียนหนังสือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและหนีความยากจน จนก้าวสู่ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผู้ช่วยเหลือเด็กมากมาย จนถึงวันนี้ เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก ที่ชื่อว่า FORDEC เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่ยากจนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy