Video Gallery

อาสาสมัคร
โครงการข้าวสาร (อาหารแห้ง)...
ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
ความประทับใจ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบรมเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการรองเท้าแตะ... เพื่อเท้าน้อง 
โครงการรถจักรยาน...
เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว
โครงการให้การช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย
และการรักษาพยาบาล
โครงการอุปกรณ์การศึกษา...
เพื่อเด็กด้อยโอกาสแลขาดแคลน
โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็ก/
เยาวชนที่ยากจนด้อยโอกาส
โครงการเผื่อแผ่สิ่งของ & ปันน้ำใจ...
ให้น้องตัวเล็กและผู้ยากไร้
เพลงหนูเอย และ มูลนิธิฟอร์เด็ก
หนูเอย คาราโอเกะ
เยี่ยมบ้าน
FORDEC 6
บทสัมภาษณ์ ดร.อัมพร วัฒนวงศ์
ประธานกรรมการ มูลนิธิ ฟอร์เด็ก
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy