Education and development for poor students

37754 Views  | 

Education and development for poor students

                มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก ตั้งแต่อายุ 7 ปี - 18 ปี ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างน้อยในภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง  หรือ ศึกษาต่อในระดับสายอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและถนัด  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยมูลนิธิฯ จะให้ทุนค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
          เพียงการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการฯ  หรือการอุปการะเด็ก (อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา...สร้างอนาคตของหนู)   ตลอดจนการแบ่งปันในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   จะสามารถช่วยให้เด็กมีกำลังใจ  มอบความฝันและความหวังให้เด็กมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ 
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy