ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้

10923 Views  | 

ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้

                การส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัว   ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก  แต่รู้จักทำมาหากิน  ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  ด้วยการให้ทุนยืมและ/หรือ สงเคราะห์ทุนเพื่อนำไปลงทุน ประกอบอาชีพตามที่ตนถนัดและสามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน และเพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้    เช่น  การลงทุนการขายอาหารคาวหวาน  การรับซื้อ/เก็บของเก่าขาย  การงานอาชีพเย็บปักถักร้อย จักรสาน เย็บผ้า การเพาะเห็ด การนวดแผนไทย การประดิษฐ์ เสริมสวยและตัดผม และอื่น ๆ 

               ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง สตรี ผู้สูงอายุและชุมชน ทำให้ครอบครัว ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีทักษะความรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy