ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1469 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“เด็ก” คือทรัพยากรสำคัญในอนาคตของชาติ ความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองดีให้ได้นั้น ควรส่งเสริมด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อการพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และทางสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติสังคมทุกฝ่ายควรตระหนักร่วมมือสนับสนุน ป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่สายเกินไป

โครงการ “ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการศึกษา และการพัฒนา &ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก” ซึ่งความจำเป็นและสำคัญต่อการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กไทย ในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ให้บุตรหลานมีความหวังใหม่และพัฒนาตนเอง มีความพร้อมในด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาระหว่างเรียน ในทุกช่วงชั้น กับโอกาสทางการศึกษาและเพื่ออนาคตของพวกเขา ครอบครัวที่ผู้ทุกข์ยาก สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเพื่อความอยู่รอดและโอกาสในการพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ได้ให้บริการด้านการศึกษาและสงเคราะห์เด็ก จำนวน 532 ราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบต่อเนื่อง เด็กต่างมาจากครอบครัวที่ยากจนขาดแคลน บ้างถูกปล่อยปละละเลย บ้างกำพร้า บ้างถูกทอดทิ้ง เด็กในชุมชนแออัด เด็กบนที่ราบสูง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ดังต่อไปนี้


  1. กลุ่มเด็กปฐมวัย 120 ราย ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6” จ.สมุทรปราการ
  2. กลุ่มเด็กทั่วไป ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จำนวน 412 ราย ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ ลำปางและชัยภูมิ และรายกรณีในจังหวัดอื่นๆ

วิธีการบริจาค  


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้